You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Select Your Country or Region
Skicka
MAC Brain Flow Anesthesia Family

MAC Brain
– bättre dosering av anestesimedel

För mer exakt kontroll av anestesidjupet har vi skapat MAC Brain. Ett unikt verktyg som visualiserar skillnaden i anestesimedlets koncentration mellan lungorna och målorganet, hjärnan. Tillförlitligheten hos dessa data gör att du får kontroll, så att du kan planera och tillföra effektivare dosering av anestesimedel på ett säkert och enkelt sätt.[1] [2] [3] [4] 

MAC Brain är en standardfunktion på alla våra anestesimaskiner i Flow-serien.

MAC Brain
– ett övervakningsverktyg för generell anestesi

På grund av farmakokinetiken finns det en tidsfördröjning i anestesimedlets koncentration mellan den endtidala MAC och målorganet. MAC Brain, som finns tillgänglig med Flow anestesimaskiner, visualiserar skillnaden för att stödja bättre dosering och planering av tillförsel av anestesimedel.

Potentiella användningsområden för MAC Brain

Genom diskussioner med tidiga användare av MAC Brain har följande användningsområden identifierats:

  • Ger mer information vid övervakning av anestesidjupet, särskilt under induktion och uppvaknande.
  • Ger ytterligare information när patienten kan löpa risk för över- eller underdosering.

Diagrammet illustrerar vad tidiga användare svarade på frågan om fördelarna med MAC Brain under operationen. [4] 

Så här fungerar MAC Brain

Bilden visar gränssnittet för anestesimaskinen Flow-i. De endtidala MAC och MAC Brain finns i skärmens nedre vänstra hörn (markerade med en grön ram). Gränssnittets ögonblicksbild togs under induktion, när skillnaden mellan de två värdena ofta är som störst.

MAC Brain visualiseras på skärmen med hjälp av en algoritm som är baserad på grundforskning och farmakokinetiska modeller. Tillvalet ingår i 4.7-programvaran och kan enkelt flyttas framåt och tas bort från menyn vid behov.

Fler unika innovationer för våra anestesimaskiner

Med vår flödesanestesiteknik kan du enkelt säkerställa det perfekta flödet för varje patient genom att finjustera anestesitillförseln i realtid, andetag för andetag.

Safe low-flow anesthesia AGC

Automatic Gas Control

O2Guard - active hypoxia prevention

O₂Guard

Lung recruitment maneuvers

Lungrekrytering

ICU ventilation performance and anesthesia delivery

Ventilationsprestanda

Flow-i anesthesia machine

Flow-i anestesimaskin
– vår intelligenta modell

Flow-i är den intelligenta arbetsstationen – en mycket avancerad anestesimaskin med överlägsen ventilationsprestanda, beslutsstödfunktioner, ett bredare urval av inställningar för flöden och tryck och det innovativa AGC-alternativet. Flow-i erbjuder säker, anpassad och kostnadseffektiv vård, även för de mest krävande patienterna. Flow-i finns i tre versioner och är en dynamisk lösning då den inkluderar en höjdjusterbar modell samt en hängande modell som är upphängd i taket.

Flow-e anesthesia machine

Flow-e anestesimaskin
– vår utökade modell

Flow-e är en utökad, flexibel arbetsstation för dynamisk anestesitillförsel. Maskinen är utrustad med Getinges egenutvecklade innovationer och garanterar säker, anpassad vård för många olika patienter. Med en större arbetsyta, mer förvaringsutrymme och generösa monteringsmöjligheter för extrautrustning kan Flow-e anpassas efter dina behov och önskemål när det gäller säker behandling av patienter.

Flow-c anesthesia machine

Flow-c anestesimaskin
– vår kompakta modell

Flow-c är en kompakt och lättanvänd dynamisk arbetsstation som möjliggör säker och kostnadseffektiv behandling. Den kompakta utformningen är en fördel i en operationssal som är full av folk med ett fullspäckat schema. Trots sin ringa storlek har Flow-c många av de fördelar som de övriga enheterna i Flow-serien har, såsom ventilationsprestanda i enlighet med IVA-standarder, precisionsdosering av medel, tekniker för förebyggande av hypoxi, ett intuitivt användargränssnitt och flera monteringsmöjligheter.

Undrar du över något?

Referenser

  1. Drews FA, Syroid N, Agutter J, Strayer DL, Westenskow DR. Drug delivery as control task: improving performance in common anesthetic task. Hum Factors 2006;48:85–94.

  2. ECRI. The MAC Brain feature on Getinge anesthesia units: ECRI's view. Device Evaluation 2022 Jan5.

  3. Internal report EVU-197031 - 01 - Flow 4.7 Enhanced Post Market Surveillance Report 2019

  4. Internal report EVU-194160 - User evaluation EPMS Flow 4.7 2019