You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Select Your Country or Region
Skicka
O2Guard - active hypoxia prevention

Det unika O₂Guard-skyddet bidrar till att minska risken för hypoxi

O2Guard är det enda systemet i världen för aktivt förebyggande av hypoxi. Om den syrgasnivå som andas in sjunker under 21 % åsidosätter O2Guard automatiskt inställningarna och ökar flödet av syre och frisk luft. Risken för hypoxi minimeras. [1] [2] 

O2Guard är en standardfunktion på alla våra anestesimaskiner i Flow-serien.

Se hur O₂Guard fungerar

I filmen förklaras varför det alltid finns risk för hypoxi under lågflödesanestesi på grund av återandning och hur O2Guard fungerar. Konventionella hypoxiskydd utlöser bara ett larm, men O2Guard ingriper aktivt.

 

 

O₂Guard är det enda aktiva hypoxiskyddet på marknaden.

Säkerhet i tre steg med O₂Guard

I tre steg ökar O2Guard automatiskt färskgasflödet och O2 för att säkerställa att en hypoxisk blandning aldrig når fram till patienten. Om den inandade O2-halten trots detta inte ökar spolas systemet med 100 % O2.

Fler unika innovationer för våra anestesimaskiner

Med vår flödesanestesiteknik kan du enkelt säkerställa det perfekta flödet för varje patient genom att finjustera anestesitillförseln i realtid, andetag för andetag.

Safe low-flow anesthesia AGC

Automatic Gas Control

MAC Brain

MAC Brain

Lung recruitment maneuvers

Lungrekrytering

ICU ventilation performance and anesthesia delivery

Ventilationsprestanda

Undrar du över något?

Flow-i anesthesia machine

Flow-i anestesimaskin
– vår intelligenta modell

Flow-i är den intelligenta arbetsstationen – en mycket avancerad anestesimaskin med överlägsen ventilationsprestanda, beslutsstödfunktioner, ett bredare urval av inställningar för flöden och tryck och det innovativa AGC-alternativet. Flow-i erbjuder säker, anpassad och kostnadseffektiv vård, även för de mest krävande patienterna. Flow-i finns i tre versioner och är en dynamisk lösning då den inkluderar en höjdjusterbar modell samt en hängande modell som är upphängd i taket.

Flow-e anesthesia machine

Flow-e anestesimaskin
– vår utökade modell

Flow-e är en utökad, flexibel arbetsstation för dynamisk anestesitillförsel. Maskinen är utrustad med Getinges egenutvecklade innovationer och garanterar säker, anpassad vård för många olika patienter. Med en större arbetsyta, mer förvaringsutrymme och generösa monteringsmöjligheter för extrautrustning kan Flow-e anpassas efter dina behov och önskemål när det gäller säker behandling av patienter.

Flow-c anesthesia machine

Flow-c anestesimaskin
– vår kompakta modell

Flow-c är en kompakt och lättanvänd dynamisk arbetsstation som möjliggör säker och kostnadseffektiv behandling. Den kompakta utformningen är en fördel i en operationssal som är full av folk med ett fullspäckat schema. Trots sin ringa storlek har Flow-c många av de fördelar som de övriga enheterna i Flow-serien har, såsom ventilationsprestanda i enlighet med IVA-standarder, precisionsdosering av medel, tekniker för förebyggande av hypoxi, ett intuitivt användargränssnitt och flera monteringsmöjligheter.

Alla referenser

  1. Hendrickx JF, De Wolf AM, De Hert S. O2, anybody? Eur J Anaesth 2015, 32:371–373.

  2. Ghijselings IE, De Cooman S, Carette R, et al. Performance of an active inspired hypoxic guard. J Clin Monit Comput. 2016 Feb;30(1):63-8t.

  3.