You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Select Your Country or Region
Skicka
Ventilation performance anesthesia machines

Ventilationsprestanda i enlighet med IVA-standard

Den innovativa Flow Core-anestesitekniken är utformad för att främja effektiv användning av anestesimedel och ger kraft och precision för att ventilera även de mest krävande patienterna. Detta beror på kombinationen av vår volymreflektor och dess smarta återandningssystem samt våra beprövade Servo-gasmoduler, som justerar tryck och flöde kontinuerligt inom varje andetag. [1] [2] [3] [4]

Ventilationsprestanda i enlighet med IVA-standarder på alla våra anestesimaskiner i Flow-serien.

Patientfall: neonatalt barn på 393 g framgångsrikt ventilerad med Flow-i

Ett för tidigt fött barn som inte vägde mer än 393 g kunde sövas och ventileras med en Flow-i anestesimaskin för att genomgå en större bukoperation. Idag är hon en frisk liten tjej.

Läs berättelsen om henne

Hur våra Flow-anestesimaskiner
bidrar till hög ventilationsprestanda

Hög känslighet och precision tack vare vår Servo-teknik

För att få bästa möjliga ventilationsprestanda används våra avancerade och väl beprövade Servo-gasmoduler även i anestesimaskinerna i Flow -serien. Den integrerade konstruktionen gör att tryck och flöde kan regleras med stor exakthet inom ett och samma andetag och du kan dessutom göra justeringar för varje enskild patient.

Mer kontrollerad anestesi
genom snabb wash-in/wash-out

En kompakt systemvolym och kraftfulla och underhållsfria insprutningsförgasare ger en snabb wash-in/wash-out. Detta sparar tid både vid induktion och uppvaknande.

Säker lågflödesanestesi utan avbrott, till och med vid läckage

Vår volymreflektorteknik ersätter traditionella tekniker så som ”bag-in-bottle” och pistong. Volymreflektorn töms aldrig på luft och säkerställer samtidigt precision och reglering, även under lågflödesanestesi. För att minska risken för hypoxi kompenseras andningskretsen med O vid läckage och OGuard reagerar direkt när FIO faller till en farlig nivå. 

Undrar du över något?

Det finns ingen bättre ventilator för anestesi.

Thoraxavdelningen på Sahlgrenska sjukhuset valde anestesimaskinen Flow-i på grund av dess enastående ventilationsprestanda. När det gäller Flow-i har dr Westerlind inte mycket annat att säga än: ”Det finns ingen bättre ventilator för anestesi.”

Läs dr Westerlinds historia

Spara anestesimedel, pengar och bli mer miljövänlig

Volymreflektortekniken gör att 98 % av all utandad gas kan återcirkuleras. Det innebär stora kostnadsbesparingar för anestesimedel och andra gaser vid lågflödesanestesi.

Lågflödesanestesi kan också automatiseras. Det underlättar arbetet för  narkospersonalen, och gör det säkrare för patienten.

Läs mer om Automatic Gas Control

Fler unika innovationer för våra anestesimaskiner

Med vår flödesanestesiteknik kan du enkelt säkerställa det perfekta flödet för varje patient genom att finjustera anestesitillförseln i realtid, andetag för andetag.

Skydda lungorna och minska de postoperativa komplikationerna

Våra Flow-anestesimaskiner kan hjälpa dig att minska ventilationsrelaterade komplikationer vilka kan bidra till en längre återhämtning, i synnerhet för det växande antalet högriskpatienter.

Hög känslighet och precision innebär att du kan ge samma högkvalitativa behandling oavsett patientens lungfunktion. Halvautomatiska rekryteringsmanövrar gör det ännu enklare att skydda lungorna.

Läs mer om lungrekryteringsmanövrar

Safe low-flow anesthesia AGC

Automatic Gas Control

O2Guard - active hypoxia prevention

O₂Guard

MAC Brain

MAC Brain

Undrar du över något?

Flow-i anesthesia machine

Flow-i anestesimaskin
– vår intelligenta modell

Flow-i är den intelligenta arbetsstationen – en mycket avancerad anestesimaskin med överlägsen ventilationsprestanda, beslutsstödfunktioner, ett bredare urval av inställningar för flöden och tryck och det innovativa AGC-alternativet. Flow-i erbjuder säker, anpassad och kostnadseffektiv vård, även för de mest krävande patienterna. Flow-i finns i tre versioner och är en dynamisk lösning då den inkluderar en höjdjusterbar modell samt en hängande modell som är upphängd i taket.

Flow-e anesthesia machine

Flow-e anestesimaskin
– vår utökade modell

Flow-e är en utökad, flexibel arbetsstation för dynamisk anestesitillförsel. Maskinen är utrustad med Getinges egenutvecklade innovationer och garanterar säker, anpassad vård för många olika patienter. Med en större arbetsyta, mer förvaringsutrymme och generösa monteringsmöjligheter för extrautrustning kan Flow-e anpassas efter dina behov och önskemål när det gäller säker behandling av patienter.

Flow-c anesthesia machine

Flow-c anestesimaskin
– vår kompakta modell

Flow-c är en kompakt och lättanvänd dynamisk arbetsstation som möjliggör säker och kostnadseffektiv behandling. Den kompakta utformningen är en fördel i en operationssal som är full av folk med ett fullspäckat schema. Trots sin ringa storlek har Flow-c många av de fördelar som de övriga enheterna i Flow-serien har, såsom ventilationsprestanda i enlighet med IVA-standarder, precisionsdosering av medel, tekniker för förebyggande av hypoxi, ett intuitivt användargränssnitt och flera monteringsmöjligheter.

Alla referenser

  1. Internal test reports comparing Flow-i with vendor machines; EVU 125310, EVU-125312, EVU-125313

  2. Case study contributed by Dr. Waltraud Bruchelt and Dr. Günter Baumann, Dept. of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine, University Hospital Graz, Austria

  3. Ball L, Dameri M, Pelosi P. Modes of mechanical ventilation for the operating room. Best Pract Res Clin Anaesthesiol 2015;29:285-299.

  4. Lucangelo U, Ajčević M, Accardo A, et al. Flow-i ventilator performance in the presence of a circle system leak. J Clin Monit Comput. 2017 Apr;31(2):273 280.