You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Select Your Country or Region
Skicka
Getinge OR solutions

Sjukhusets hjärta

Dagens operationssal är sjukhusets hjärta, där flera kirurgiska discipliner möts – var och en med sina unika behov. Multifunktionella och tvärdisciplinära operationsrum kan förbättra effektiviteten och patientvården och hålla kostnaderna under kontroll.

Hjälper dig att leverera förstklassig vård

För att dina patienter ska få den bästa vården, för att skapa en god arbetsmiljö och för att bibehålla en stabil ekonomi behöver du en partner som förstår dina behov och kan stödja dig i varje steg på vägen. Getinge erbjuder utrustning, system för att styra arbetsflödet och kliniska behandlingslösningar som hjälper sjukhus och vårdinrättningar att erbjuda patienterna bästa möjliga vård.

Operating room solution icon

Din leverantör av integrerade lösningar

Getinges produkter, lösningar och tjänster är utformade för att fungera tillsammans i syfte att förbättra arbetsflöden och öka effektiviteten.

Vi erbjuder planerings- och designkonsultation för dina större hälso- och sjukvårdsprojekt, med beprövad och optimerad operationssalsutrustning för just dina behov. Våra akutvårdsbehandlingar bidrar till att förbättra patientutfallen och livskvaliteten, samtidigt som vår sterilgodshanteringsteknik stödjer ett stadigt flöde av sterila instrument för operationsteamet. Effektiva programvarulösningar gör att du kan hantera och prioritera resurser och arbetsflöden centralt så att dina processer optimeras.

Som en enda leverantör tillhandahåller Getinge lösningar som hjälper dig att leverera bättre och säkrare patientvård.

Låt oss ta hand om ditt projekt

Erfarenhet av planering och arbetsflöden, toppmoderna IT-lösningar, projektkompetens och att följa tidsplaner är vad Getinge står för. Vi stödjer ditt projekt från början till slut.

Patient-, personal- och instrumentflöden genomgår en intensiv analys. På så sätt kan resurser användas på ett mer effektivt och kostnadsbesparande sätt. Det som börjar  med intelligent och framåttänkande planering resulterar i heltäckande lösningar som optimerar det långsiktiga arbetsflödet.

Läs mer om våra resurser för projektplanering

Beprövad utrustning för din operationssal

Som en ledande leverantör av operationssalsutrustning erbjuder Getinge medicintekniska lösningar som sätter nya standarder för kvalitet, funktionalitet och tillförlitlighet. Våra produkter möjliggör smidiga arbetsprocesser i operationssalen och bidrar till att skapa den bästa möjliga patientvården.

Från modulära rumssystem till operationsbord och allt däremellan, Getinges produktutbud saknar motstycke.

Utforska vårt breda produktsortiment

Optimera arbetsflödena i operationssalen för bästa möjliga vård

Getinge tillhandahåller IT-expertis för maximal effektivitet när ditt engagemang är att rädda liv. Våra lösningar för arbetsflöden gör att du får en säkrare, integrerad och mer effektiv anläggning som gör det lättare för sjukvårdspersonal att ge bästa möjliga vård åt sina patienter.

Förbättra patientutfallen med avancerad teknik

Getinge erbjuder ett brett produktsortiment för behandling av akuta hälsotillstånd. Du hittar vår utrustning i operationssalarna, vid hjärt-, lung- och kärlkirurgi tillsammans med vårt stora utbud av  instrument och implantat för kardiovaskulär kirurgi och anestesiutrustning. Vi erbjuder också avancerade produkter för minimalt invasiv behandling av hjärt-kärlsjukdom.

Läs mer om våra akutvårdsbehandlingar

Din partner för sterilgodshanteringslösningar som tryggar säkerheten på sjukhus

Getinge är experter på att skapa smidiga arbetsrutiner för rengöring, desinfektion och sterilgodshantering. Vi kan hjälpa dig att utveckla en smidig och kostnadseffektiv process, från det att instrumenten har använts tills de är säkra och redo att användas igen. När du behöver kunna erbjuda dina patienter säkra operationer är vi med dig varje steg på vägen.

Se hur du kan optimera arbetsflödena för sterilgodshantering

Vi tar hand om vårdgivare

Skaffa de heltäckande tjänster du behöver för att förbättra kvalitet, effektivitet och utfall under hela operationsresan.

Läs mer om våra 360 services