You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Select Your Country or Region
Skicka
Advanced Patient Monitoring

Personanpassad perioperativ
vätskehantering

 

Därför vi tror på en skräddarsydd övervakningsmetod

Eftersom ingen patient är den andra lik, kan övervakningsbehoven också variera från patient till patient. Därför bör ett anpassat tillvägagångssätt för intraoperativ vätskehantering tillämpas i syfte att kontrollera, spåra och observera hemodynamiken hos olika kirurgiska patienter.[1]

Hemodynamisk övervakning har i dag blivit ännu viktigare för optimering av den perioperativa vätskehanteringen, med tanke på en åldrande population med ökad komorbiditet.[1] Noggrann övervakning av hemodynamiken under induktion, operation och postoperativ behandling har visat sig förhindra negativa utfall.[2]

Blodflödesövervakning för vätskehantering

Från blodtryck till blodflöde, volymrespons, systemiskt vaskulärt motstånd och hjärtkontraktilitet: avancerad hemodynamisk övervakning möjliggör utveckling av behandlingsstrategier för volymetrisk, inotrop och vasoaktiv läkemedelshantering för optimering av vävnadsperfusion.[1],[3]

Studier bekräftar:
förbättrade resultat genom intraoperativ
vätskehantering

Flera studier dokumenterar att intraoperativ målinriktad vätskebehandling förbättrar resultaten efter operation och har gynnsam inverkan på sjukhuskostnaderna.[2],[4],[5] Dessutom rekommenderar protokollen för förbättrad återhämtning efter operation (Enhanced Recovery After Surgery (ERAS)) individanpassad intraoperativ vätskeoptimering genom hemodynamisk övervakning.[6]

Perioperative fluid management lowered risks of comoplicaitons

Avsaknad av perioperativ behandling hos hög- och medelriskpatienter visar inte bara på risken för uppkomst av kardiovaskulära komplikationer, utan även på en ökad risk för neurologiska komplikationer, njurskador och även mortalitet.[1],[2],[3]

 

Till och med grundläggande ingrepp på friska patienter medför risk för komplikationer, som exempelvis hypotoni. Ett av de viktigaste vitala tecknen hos patienten, blodtrycket, ska också övervakas kontinuerligt som en indikator på patientens tillstånd.[7],[8]

 

Vikten av tidig upptäckt av
perioperativ hypotoni

Fastän det är svårt att hitta enade åsikter om vad som orsakar intraoperativ hypotoni har studier tydligt visat att upprätthållning av ett medelartärtryck över 65 mmHg kan minska risken för komplikationer och skadliga effekter.[9]

Dessutom tyder studier på att begränsning av hypotoniska blodtrycksvariationer på < 30 % av baslinjen kan bidra till att förebygga stroke.[10] Kontinuerlig, ”slag till slag”-övervakning av blodtrycket är ett sätt att hantera de hemodynamiska tillstånden i operationsrummet på ett säkert sätt.

Fördelar med kontinuerlig blodtrycksmätning

Vår senaste innovation inom avancerad hemodynamisk övervakning tillhandahåller kontinuerliga och icke-invasiva parametrar vid operation. NICCI erbjuder en lättanvänd och bekväm lösning för övervakning av intraoperativ hypotoni samt utvärdering av ytterligare hemodynamiska parametrar som blodflöde, preload och kontraktilitet.

Håll patientens vätskestatus balanserad

Patienter som genomgår hög- och medelriskoperationer drar alltid fördelar av noggrann övervakning.[2] Optimal perioperativ vätskeadministrering är nyckeln till en framgångsrik återhämtning.[2],[11] Med hjälp av olika hemodynamiska parametrar kan du på ett framgångsrikt sätt optimera en individuell behandling för dina patienter.[12] Anpassa vätskebehandlingen via dynamiska parametrar för optimering av balansen mellan syretillförsel och syreförbrukning.

 

Läs mer om de viktigaste parametrarna i ProAQT

Getinge CeVOX

Upprätthåll syrebalansen

Din patients vitala organ är mycket känsliga för hypoxiska episoder. Vi erbjuder lättöverskådlig information om patientens syremetabolism, tillsammans med lösningar för kontinuerlig övervakning av syrebalansen.

Läs mer om övervakning med CeVOX

Kontinuerlig identifiering av dina patienters risknivå

En sammanfattning av hemodynamiska parametrar på ett ögonblick, samt av interaktionen mellan tröskelvärden, möjliggör omedelbar och målriktad anpassning av behandlingen. Kontinuerlig uppdatering om förändringar i patientens hemodynamiska tillstånd hjälper till att skräddarsy behandlingsstrategierna efter varje patient.

Utforska PulsioFlex övervakningsplattform

Alla referenser

 1. Yamada T, Vacas S, Gricourt Y, Cannesson M.
  Improving Perioperative Outcomes Through Minimally Invasive and Non-invasive
  Hemodynamic Monitoring Techniques. 2018:Front. Med. 5:144.
  doi: 10.3389/fmed.2018.00144

 2. Salzwedel C, et al.
  Perioperative goal-directed hemodynamic therapy based on radial arterial pulse pressure variation and continuous cardiac index trending reduces postoperative complications after major abdominal surgery: a multi-center, prospective, randomized study. Crit Care 2013;17(5):R191.

 3. Giglio M, Marucci M, Testini M, Brienza N.
  Goal-directed haemodynamic therapy and gastrointestinal
  complications in major surgery: a meta-analysis of randomized controlled trials
  British Journal of Anaesthesia 103(5):637–46 (2009)
  doi:10.1093/bja/aep279

 4. Cecconi M, Fasano N, Langiano N, Divella M, Costa M, Rhodes A, Rocca G.
  Goal-directed haemodynamic therapy during elective total hip arthroplasty under regional anaesthesia. Critical Care 2011, 15:R132.

 5. Michard F, et al.
  Potential return on investment for implementation of perioperative goal-directed fluid therapy in major surgery: a nationwide database study. Perioper Med 2015;4(11).

 6. Mythen MG, Swart M, Acheson N, et al.
  Perioperative fluid management: consensus statement from the Enhanced
  Recovery Partnership. Perioper Med. 2012, 1:2. doi: 10.1186/2047-0525-1-2

 7. Benes J, Haidingerova L, Pouska J et al.
  Fluid management guided by a continuous non-invasive arterial pressure device is associated with decreased postoperative morbidity after total knee and hip replacement. BMC Anesthesiol. 2015;15(1).

 8. Stenglova A, Benes J,
  Continuous Non-Invasive Arterial Pressure Assessment during Surgery to Improve Outcome. Front Med (Lausanne). 2017 Nov 17;4:202

 9. Salmasi V, Maheshwari K, Yang D, et al.
  Relationship between Intraoperative Hypotension, Defined by Either Reduction from Baseline or Absolute Thresholds, and Acute Kidney and Myocardial Injury after Noncardiac Surgery: A Retrospective Cohort Analysis. Anesthesiology 2017;126(1):47-65. https://doi.org/10.1097/ALN.0000000000001432

 10. Bijker J, Persoon S, Linda M. et al.
  Intraoperative Hypotension and Perioperative Ischemic Stroke after General Surgery: A Nested Case-control Study. Anesthesiology 2012;116(3):658-664. https://doi.org/10.1097/ALN.0b013e3182472320

 11. Bellamy MC.
  Wet, dry or something else?
  Br J Anaesth. 2006;97(6):755-757. doi:10.1093/bja/ael290

 12. Benes J, Giglio M, Brienza N, Michard F.
  The effects of goal-directed fluid therapy based on dynamic parameters on post-surgical outcome: a meta-analysis of randomized
  Controlled trials. Critical Care. 2014;18(5).