You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Select Your Country or Region
Skicka

Rengöring och desinfektion av kirurgiska instrument

Rengöring och desinfektion av kirurgiska instrument

The Circle for Life

Getinge är experter på att skapa smidiga arbetsrutiner för rengöring, desinfektion och sterilgodshantering. Vi kan hjälpa dig att utveckla en smidig och kostnadseffektiv process, från det att instrumenten har använts tills de är säkra och redo att användas igen. När du behöver kunna erbjuda dina patienter säkra operationer är vi med dig varje steg på vägen.

Optimering av sterilgodshantering handlar om timing och kontroll. Genom innovation och erfarenhet erbjuder vi tjänster, expertis och integrerade lösningar som underlättar dina arbetsflöden. Så att du kan fortsätta att rädda liv. I en process som aldrig tar slut – A Circle for Life.

Efter operation och
förrengöring

Orena föremål från operationssalar, vårdavdelningar och andra avdelningar anländer till mottagningsområdet. Efter en visuell inspektion kan föremålen placeras direkt på instrumentgaller och laddas i diskdesinfektorerna. Instrumenten kan också rengöras manuellt genom blötläggning, avspolning med rengöringspistol och/eller ultraljudsrengöring innan de placeras i diskdesinfektorn. 

Från rengöring och desinfektion
till inspektion och förpackning

Det rena och desinficerade godset anländer till området för sortering, inspektion och paketering. Godset kan lastas ur manuellt eller med ett automatiskt system. Så snart det har sorterats, inspekterats och förpackats är godset redo för sterilisering.

Sterila instrument
– klara att användas igen

När godset är sterilt igen kan det förvaras i ett särskilt förvaringsutrymme tills det tas fram inför nästa användningstillfälle eller transporteras direkt till nästa operation där man väntar på att det ska komma i tid.

Förbrukningsartiklar

– för exakta och konsekventa resultat

Hantering av steril
utrustning

– för en komplett översikt och integrering
av din instrumentleveranskedja

Tio sätt att göra sterilgodshanteringen mer hållbar

I samarbete med kunder över hela världen har vi skapat en handbok om hur sterilgodshantering kan göras mer hållbar. Vi har noga lyssnat på kundernas tankar och erfarenheter av hållbarhet inom sterilgodshantering för att tillhandahålla kundcentrerad och konkret kommunikation.

Ladda ner handboken här

Rengöring och desinfektion av endoskop

Ett rent, desinficerat endoskop ska vara en självklarhet

– varje gång.

Getinge architectural planning

Från inledande planering till optimering av arbetsflöden

Planering är A och O. När sjukhusets sterilcentral ska planeras för att fungera väl i 15–20 år framöver är det viktigt att göra rätt redan från början. Med rätt arkitektstöd och planering kan också arbetsflödet utformas på bästa möjliga sätt, till fördel för din anläggning under många år framöver.

Getinge 360 services

Getinges heltäckande tjänster

Getinge erbjuder tjänster och expertis för att förbättra arbetsflöden, utrustningens drifttid, personal och patientsäkerhet.  

Getinge Online statistics on hospital equipment

Getinge Online för
rengörings- och desinfektionsutrustning

Säkerställ högsta möjliga prestanda för din Getinge-utrustning med Getinge Online, vår uppkopplade lösning som möjliggör snabb och proaktiv felsökning för maximal utrustningstillgänglighet och genomströmning.