You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Select Your Country or Region
Skicka

Getinges förbrukningsartiklar

 

safeguard_shield_250x250.png

   
    Kvalitetssäkrar din
    sterilgodshantering
    – Circle for Life

Getinge Clean Cleaning and Disinfection – the solution for your cleaning needs

Clean it –

Rengöring och Desinfektion

Getinge Clean är ett brett sortiment av rengöringsmedel för de mest krävande instrumentrengöringsjobben, exempelvis förbehandling, komplexa minimalt invasiva instrument, prioner (Creutzfeldt-Jakobs sjukdom) och biofilm.

Getinge Packaging and Sealing – ensure an effective sterile barrier

Seal it –

Förpackning och förslutning

Getinges förpacknings- och förlutningssortiment ger korrekt förpackning för varje steriliseringsprocess. Förpackningen spelar en avgörande roll genom att tillhandahålla en effektiv mikrobiell barriär och garantera säker sterilisering.

Getinge Assured Wash Monitors and Indicators – ensure sterilization and patient safety

Assure it –

Monitorer och indikatorer

Med Getinge Assured kan du vara säker på att dina instrument motsvarar dina specifikationer. Med detta omfattande utbud kan du känna dig extra trygg med att dina instrument är exakt så rena och sterila som förväntas.

Getinges förbrukningsartiklar erbjuder ett övergripande sortiment av produkter som garanterar att din sterilgodshantering är säker och effektiv. Getinges sortiment av förbrukningsartiklar som omfattar allt från diskmedel till monitorer och förpackningslösningar ger dig konsekventa och repeterbara resultat genom varje steg av sterilgodshanteringscykeln.

1. Getinge Clean Pre-treatment foam

Förhindrar att smutsiga ytor torkar före rengöring

Getinge Clean Pre-treatment foam används främst för sprayning av instrument av rostfritt stål och andra redskap efter användning och innan de överförs till den steriltekniska avdelningen.

Läs mer
2. Kemiska produkter över hela sjukhuset

När de lämnat operationssalen flyttas instrumenten till den nedsmutsade zonen.

Kemiska rengöringsprodukter behövs och används över hela sjukhuset. Hela vårdinrättningen måste upprätthålla en överlägsen hygiennivå. Låt oss besöka den steriltekniska avdelningen där kirurgiska instrument behandlas.

Läs mer
3. Diskmonitorer

Ett viktigt steg i steriliseringsprocessen

Diskmonitorer – rekommenderade som en daglig rutin – ger oberoende verifiering av att rengöringsprocessen konsekvent tillhandahåller det önskade diskresultatet, såsom avlägsnande av blodkomponenter och mikroorganismer.

Läs mer
4. Rengöringskemikalier

Varför är rengöring så viktigt?

Rengöringen anses vara det viktigaste steget inom sterilgodshantering. Oavsett om ett föremål bearbetas manuellt, med ultraljud eller i ett automatiserat kemiskt rengöringsmedel för diskmaskiner utgör dessa rengöringsmetoder en viktig faktor för att framgångsrikt avlägsna smuts på föremålets yta.

Läs mer
5. Förpackningslösningar

Varför är sterilbarriärsystem viktiga?

Sterilbarriärsystem är väsentliga för rekonditionering av medicintekniska produkter. De gör att medicintekniska produkter kan steriliseras och är avsedda att hålla dem sterila fram till användningstillfället.

Läs mer
6. Getinge Proseal

Perfekt förslutning även med stora och skrymmande påsar

Getinge Proseal Plus och Proseal Premium Rotary Sealers är utformade för att vara användarvänliga och kan enkelt hantera stora volymer av förpackningar i alla storlekar.

Läs mer
7. Sterility Assurance

Från operationssalen till operationssalen

Rutinmässig användning av våra Getinge Assured-indikatorer ger dig en oberoende verifiering av att steriliseringsprocessen är effektiv och konsekvent.

Läs mer
8. Bowie-Dick-typtester

Maskinfrigöringsmonitorer

Getinge Bowie-Dick-typtest ska användas för daglig testning av den mekaniska funktionen hos din vakuumassisterade ångsterilisator, så att dess system för luftborttagning fungerar som förväntat.

Läs mer

Getinge Clean rengöring och desinfektion

– lösningen för dina rengöringsbehov

Getinge Clean detergents

Effektiv rengöring är en process i flera steg

Den börjar med förbehandlingsmedel, fortsätter med manuell, automatisk eller ultraljudsrengöring och avslutas med neutralisering och sköljning för ett grundligt rengöringsresultat.

När tid, temperatur och erforderliga förhållanden har uppnåtts garanterar Getinge Clean att dina instrument är rengjorda och redo för nästa steg i sterilbehandlingen av dina instrument.

Rengöringskemikalier

Lösningar för dina rengöringsbehov

Getinge förpackning och förslutning

– garantera en effektiv sterilbarriär

Getnige Sealing equipment

Steriliseringsrullar och -påsar

Kapsla enkelt och säkert in medicintekniska produkter avsedda att steriliseras i ång-, väteperoxid-, etylenoxid- eller formaldehydsterilisatorer. När de används i kombination med Getinge Sealers förseglas rullarna och påsarna i en automatiserad process som säkerställer repeterbara och effektiva förslutningsresultat.

Förpackningar och förslutningar

Tillhandahålla den rätta mikrobiella barriären

Getinge Assured monitorer och indikatorer för rengöringskontroll

– garantera sterilisering och patientsäkerhet

Getinge Assured Wash Monitors and Indicators – ensure sterilization and patient safety

Ren och steril utrustning med Getinge Assured

Diagnostiska övervakningsprodukter hjälper dig att kontrollera effektiviteten och säkerheten hos din sterilbehandling av instrument. Produktsortimentet Getinge Assured ser till att din utrustning är exakt så ren och steril som förväntas.

Garanterad sterilitet

För exakta och konsekventa resultat

Tio sätt att göra sterilgodshanteringen mer hållbar

I samarbete med kunder över hela världen har vi skapat en handbok om hur sterilgodshantering kan göras mer hållbar. Vi har noga lyssnat på kundernas tankar och erfarenheter av hållbarhet inom sterilgodshantering för att tillhandahålla kundcentrerad och konkret kommunikation.

Ladda ner handboken här

Förbrukningsartiklar – för exakta och konsekventa resultat

Getinge är experter på att skapa smidiga arbetsrutiner för rengöring, desinfektion och sterilgodshantering. Vi kan hjälpa dig att utveckla en smidig och kostnadseffektiv process, från det att instrumenten har använts tills de är säkra och redo att användas igen. När du behöver kunna erbjuda dina patienter säkra operationer är vi med dig varje steg på vägen.

Optimering av sterilgodshantering handlar om timing och kontroll. Genom innovation och erfarenhet erbjuder vi tjänster, expertis och integrerade lösningar som underlättar dina arbetsflöden. Så att du kan fortsätta att rädda liv. I en process som aldrig tar slut – A Circle for Life.