You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Select Your Country or Region
Skicka

Affärsetik

Att våra medarbetare, kunder, underleverantörer och andra intressenter har förtroende för oss är fullständigt avgörande för företagets fortsatta framgång.

Uppförandekod

Alla vi på Getinge föregår med gott exempel vad gäller ledarskap inom medicinteknikbranschen – varje dag. Vi har avgett ett löfte om att alltid agera ärligt, rättvist och med största integritet.

Gå till vår uppförandekod här

Speak Up

Getinge har åtagit sig att främja en kultur där öppenhet, integritet och ansvarstagande råder. Vi förväntar oss och uppmuntrar alla anställda, leverantörer och andra affärspartner att rapportera misstänkta eller bevittnade brott mot lagar eller vår uppförandekod.

Speak Up-linje

Ethics & Compliancerapport

På Getinge innebär ansvarsfullt ledarskap att involvera alla anställda för att sätta standarden och agera som förebilder för etiskt beteende och professionell integritet.

Ladda ner rapport (engelska)

Uppförandekod för leverantörer

För att säkerställa att vår uppförandekod följs även inom vår leveranskedja måste samtliga leverantörer i sina avtal lova att följa villkoren i uppförandekoden.

Konfliktmineraler

Vi är fast beslutna att vår leveranskedja ska vara konfliktfri. I de fall då potentiella konfliktmineraler används kommer vi granska vår leveranskedja för att säkerställa att mineralerna tillhandahålls från konfliktfria källor.

FN:s Global Compact-initiativ

Getinge har skrivit under FN:s Global Compact-initiativ och stödjer de tio principerna om mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption.

Årsredovisning

Läs mer om våra hållbarhetsinsatser i företagets årsredovisningar. Du hittar dem via länken nedan.

En resa mot ansvarsfullt ledarskap

Lyssna till Michaela Ahlberg, Senior Advisor (eng)

Att skapa tillit

Lyssna till Mattias Perjos, CEO, Getinge (eng)

Ansvarsfullt ledarskap

På Getinge innebär ansvarsfullt ledarskap att skapa en kultur där vi brinner för att göra rätt, där vi inte är rädda för att väcka oro när något inte står rätt till och där vi hanterar frågor på ett respektfullt och transparent sätt!