You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Select Your Country or Region
Skicka
Getinge Capital Markets Day

Kapitalmarknadsdag 2021

Kapitalmarknadsdag 2021

Under Kapitalmarknadsdagen 2021 presenterade Getinge nästa steg för att stärka effekterna av det kontinuerliga förbättringsarbetet och att dra nytta av organiska och förvärvsrelaterade möjligheter med ökad intensitet – givet Getinges unika tekniska kompetens, globala närvaro och solida finansiella ställning.

Materialet presenteras på engelska.

Introduktion och planer framåt

Mattias Perjos, President & CEO

Finansiering som stödjer lönsam tillväxt

Lars Sandström, Chief Financial Officer

Skapa värde för samhället

Anna Romberg, Executive Vice President Legal, Compliance & Governance

Lena Hagman, Executive Vice President Quality Regulatory Compliance

Magnus Lundbäck, Executive Vice President Human Resources & Sustainability

Position bland kunder

Carsten Blecker, Chief Commercial Officer

Prioriteringar Acute Care Therapies

Jens Viebke, President Acute Care Therapies

Prioriteringar Surgical Workflows

Stéphane Le Roy, President Surgical Workflows

 

Prioriteringar Life Science

Harald Castler, President Life Science

Information package CMD

Se informationspaket

Läs mer om planerna framåt. Materialet presenteras på engelska.