You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Select Your Country or Region
Skicka

Nyheter

Getinges delårsrapport januari – juni 2022: Återhämtning inom planerad kirurgi överskuggas av utmaningar i omvärlden

Pressmeddelande Göteborg den 19 juli 2022

Getinges delårsrapport januari – juni 2022: Återhämtning inom planerad kirurgi överskuggas av utmaningar i omvärlden

”Orderingång och nettoomsättning minskade organiskt med 5 % respektive 7,5 % i kvartalet, som dock avslutades med en ökad orderingång,” säger Mattias Perjos, VD & koncernchef. ”Våra kunder planerar för en normal influensasäsong under det andra halvåret, vilket väntas leda till återhämtning inom produkter för intensivvård”.

Utvecklingen för kvartalet som helhet påverkades dock av minskad produktion av vaccin mot Covid-19 samt att antalet patienter med behov av livsuppehållande behandling på intensivvårdsavdelningar blev betydligt lägre än vad sjukvården och Getinge förutspått, i kombination med en mildare influensasäsong. Getinge påverkades även negativt av den ryska invasionen av Ukraina, nedstängningen i Kina och utmaningar i försörjningskedjan.

”Acute Care Therapies minskade försäljningen organiskt medan Life Science och Surgical Workflows ökade,” säger Mattias Perjos, VD & koncernchef. ”Nettoomsättningen ökade i kvartalet inom produkter för elektiva hjärtkärlingrepp, infrastruktur kopplat till operationsrum och sterilcentraler i sjukhus samt produkter för läkemedelstillverkning”.

Under kvartalet har Getinge slutfört en intern utredning relaterad till potentiella överträdelser av den tyska lagen om medicintekniska produkter. Fem nuvarande och tidigare Getinge-anställda utreds av åklagarmyndigheten i Tyskland kopplat till dessa potentiella överträdelser. Företaget samarbetar fullt ut med åklagaren och dess interna utredning har identifierat brister avseende individuella tolkningar av kvalitets- och regleringsprocesserna. I tillägg till redan omfattande remedieringsåtgärder, genomför Getinge därför även strukturella förändringar och intensifierade utbildningsinsatser.

Getinge hade gynnsamma resultateffekter från valuta under kvartalet, men även rensat för detta hölls marginalerna uppe väl givet lägre volymer, ofördelaktiga mixeffekter och negativa effekter från utmaningar i försörjningskedjan.

April – Juni 2022 i korthet

  • Nettoomsättningen minskade organiskt med 7,5 % och orderingången minskade med 5,0 % organiskt
  • Justerat bruttoresultat uppgick till 3 355 Mkr (3 624) och marginalen uppgick till 50,3 % (55,0)
  • Justerad EBITA uppgick till 956 Mkr (1 250) och marginalen uppgick till 14,3 % (19,0)
  • Justerat resultat per aktie uppgick till 2,33 kr (3,04)
  • Fritt kassaflöde uppgick till 129 Mkr (1 228) Förändringar i koncernledningen: Lena Hagman lämnar sin tjänst som EVP Quality Compliance, Regulatory & Medical Affairs senast vid utgången av året. Den 14 juli utsågs Agneta Palmér till EVP Operational Services och medlem av Getinges koncernledning. Hon tillträder tjänsten den 15 september.

Telefonkonferens

Telefonkonferens med Mattias Perjos, VD & koncernchef, och Lars Sandström, Finansdirektör, hålls den 19 juli kl. 10.00 – 11.00 svensk tid. Vänligen se telefonnummer nedan för att delta:

SE: +46-8-5051-6386
UK: +44-20-319-84884
US: +1-412-317-6300
Använd följande pinkod: 1863734#

Under telefonkonferensen kommer en presentation att hållas. För att ta del av denna via webcast, vänligen klicka på följande länk: https://tv.streamfabriken.com/getinge-q2-2022 

Alternativt, använd följande länk för att ladda ned presentationen:
https://www.getinge.com/se/om-oss/investerare/rapporter-presentationer/

Agenda
09:45    Ring in till konferensen
10:00    Presentation
10:30    Q&A
11:00    Avslutning

Inspelning tillgänglig i 3 år
En inspelning finns tillgänglig i 3 år via följande länk:
https://tv.streamfabriken.com/getinge-q2-2022

Mediakontakt:

Lars Mattson, Head of Investor Relations
Tel: +46 (0)10 335 0043
Email:
lars.mattsson@getinge.com


Denna information är sådan information som Getinge AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juli 2022, kl.08:00 CEST.
 

Kort om Getinge

Med en fast övertygelse om att alla människor och samhällen ska ha tillgång till bästa möjliga vård förser Getinge sjukhus och Life Science-institutioner med produkter och lösningar som har till mål att förbättra kliniska resultat och optimera arbetsflöden. Erbjudandet omfattar produkter och lösningar för intensivvård, hjärt- och kärlkirurgi, operationssalar, sterilgodshantering samt Life Science-sektorn. Getinge har över 10 000 anställda runtom i världen och produkterna säljs i över 135 länder.

Files

Dela: