You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Select Your Country or Region
Skicka

Nyheter

Getinges lösningar hjälper tyskt sjukhus till 40-procentig tidsbesparing

Getinges lösningar hjälper tyskt sjukhus till 40-procentig tidsbesparing

Sedan SRH Klinikum Karlsbad-Langensteinbach i Tyskland installerade Getinges lösningar för sterilgodshantering har sjukhuset sparat både tid och pengar och samtidigt ökat säkerheten för såväl patienter som medarbetare. Tiden för rekonditionering av en batch med avancerade instrument för ryggradskirurgi har minskat med 40 procent till under en timme.

Varje år rekonditioneras cirka 33 000 artiklar från sex operationssalar på SRH Klinikum Karlsbad-Langensteinbach. De avancerade instrumenten från den högspecialiserade kliniken för ryggradskirurgi är en av de utmaningar som teamet på sterilcentralen dagligen står inför.

Ett fokusområde har varit att minska förbehandlingen till ett minimum för att skydda medarbetarna från aerosoler.

– Den nya utrustningen måste ta över detta arbete och Getinge erbjuder en kundanpassad lösning som på ett säkert sätt kapslar in instrumenten för ryggradskirurgi. Svåråtkomliga områden kan rengöras och desinficeras ordentligt och förbehandlingen reduceras till en acceptabel nivå, säger Alfred Zehnle, chef för sterilcentralen.

Det har också skett betydande förbättringar på andra områden.

– De nya metoderna minskar cykeltiderna till ett absolut minimum. Påfyllnings- och tömningstiderna i processtegen har kortats ner från 3–4 minuter till under 35 sekunder. Genom att optimera även skölj- och torkstegen har vi lyckats minska tiden för en batch med 40 procent, berättar Alfred.

Han fortsätter:

– När det gäller resurser och kostnader sparar vi 600 m3 avjoniserat vatten varje år, vilket motsvarar en kostnadsminskning på cirka 26 000 euro.

Getinge har även utfört processvalideringen på sjukhuset.

– Justeringar kunde göras snabbt och testas omedelbart, något som sparade både tid och pengar, säger Alfred.

Han har vid det här laget samarbetat med Getinge som leverentör i 20 år.

– Getinge står verkligen ut från konkurrensen. Jag har en särskilt utsedd kontaktperson och jag får alltid svar omedelbart. Om något inte fungerar vet jag att de tar hand om problemet så att våra operationsteam aldrig står utan sina viktiga instrument.

Upptäck Getinges lösningar för sterilgodshantering >>

Files

Dela: