You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Select Your Country or Region
Skicka

Nyheter

Getinge introducerar betald familjeledighet globalt

Getinge introducerar betald familjeledighet globalt

Getinge introducerar ett lägsta standarderbjudande för betald familjeledighet i alla länder. Standarden omfattar både föräldraledighet och omsorgsgivarledighet.

I syfte att främja välbefinnande och balans mellan arbete och privatliv i alla skeden av livet implementerar Getinge globala riktlinjer för familjeledighet, i vilka ett lägsta standarderbjudande för betald familjeledighet kommer att vara fastställt. Riktlinjerna kommer att bidra till att skapa en flexibel, modern och mångfacetterad arbetsplats som ger alla medarbetare, oavsett kön, möjlighet att ta ledigt under de skeden i livet då de behöver fokusera på sin familj –vare sig det handlar om att knyta an till ett nytt barn eller ta hand om en familjemedlem.

– Initiativet ligger verkligen i linje med vårt varumärkeslöfte ”Passion for Life”, säger Magnus Lundbäck, EVP Human Resources & Sustainability. Att ge våra medarbetare möjlighet att ta hand om sina familjer, unga som gamla, är en del av själva kärnan i våra värderingar, i vilka vi är. Med det här initiativet behöver våra medarbetare inte välja mellan familj och arbete, utan kan hantera båda delarna när familjen behöver dem som mest.

Getinges betalda familjeledighet omfattar både föräldraledighet och omsorgsgivarledighet, är könsneutral och gäller alla medarbetare med minst ett års tjänstgöring. Från och med starten av 2023 kommer alla Getinges legala enheter att erbjuda minst:

  • 16 veckors betald föräldraledighet – gäller för födsel, adoption och surrogatmoderskap
  • 4 veckors betald ledighet för omsorgsgivare – för att ta hand om en nära familjemedlem

Implementeringen av de nya riktlinjerna sker på landsnivå och omfattas av lokala bestämmelser. Om befintliga lokala standarder är mer generösa än de globala riktlinjerna kommer de lokala standarderna att fortsätta gälla.

Files

Dela: