You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Select Your Country or Region
Skicka

Vår historia

Från ett litet samhälle till global närvaro

Det här är berättelsen om ett företag från ett litet samhälle i södra Sverige, som växte och blev ledande inom medicinteknik. Det här är historien om Getinge, ett företag som i dag har över 10 800 medarbetare i 39 länder.

Getinge town

Rötter i jordbruket

År 1904 grundade den svenske entreprenören Olander Larsson ett företag som tillverkade jordbruksutrustning. Företaget fick heta Getinge efter orten. Getinge blomstrade och började snart sälja sina varor även utanför Sveriges gränser. 

getinge historic picture infection control

Övergår till medicinteknik

1932 tog Getinge steget över till medicinteknik och började producera sterilisatorer till medicinsk utrustning. På 1960-talet förvärvades Getinge av Electrolux och fick då tillgång till ett stort internationellt nätverk, vilket gjorde att Getinge kunde expandera globalt.

hospital scissors

Ledande inom infektionsbekämpning och sterilisering

1989 togs Getinge över av de svenska entreprenörerna Rune Andersson och Carl Bennet. En ny era av expansion och utveckling tog sin början och under årtiondena som följde förvärvades över 15 olika företag i Europa och USA, vilket breddade och stärkte Getinges verksamhet. Getinge blev globalt ledande inom infektionsbekämpning och sterilisering.

stock market graph

Börsintroduktion

Historien om Getinge handlar också om hur ett finansiellt starkt och blomstrande företag skapats. Getinge börsintroducerades 1993, och aktierna emitterades på Stockholmsbörsen (Nasdaq OMX). Vid den tiden hade Getinge 750 anställda, och en omsättning på 600 miljoner kronor.

Hospital bed

Affärsområdet Patient & Post-Acute Care växer fram

1995 utökade Getinge sitt produktutbud till att även omfatta medicinska sängar, patientliftar och badlösningar genom att förvärva det svenska företaget Arjo.  Under 2007 fortsatte affärsområdet Patient & Post Acute Care att utvecklas genom förvärvet av Huntleigh Technology PLC. Sammanslagningen av Arjo och Huntleigh skapade en global ledande aktör med ett omfattande utbud av både produkter och tjänster inom patienthantering, sårvård och patienthygien.

historic picture of maquet operating table

Expanderar inom Acute Care Therapies

År 2000 förvärvades Maquet och Getingekoncernen kunde nu börja leverera utrustning till operationssalar. Sedan Maquet grundades i Tyskland 1838 har företaget utrustat sjukhus med innovativa produkter, som till exempel  det första motoriserade operationsbordet. Ett operationsbord från Maquet användes exempelvis vid den första hjärttransplantationen i Sydafrika  1967.  Förvärven 2003 av Jostra (hjärt-lungmaskiner) och Siemens LSS (ventilatorer) breddade affärsområdet Acute Care Therapies, och gjorde erbjudandet än mer patientnära.

Ökad närvaro inom hjärt- och kärlområdet

Sedan 2008 har Getinge också bidragit till framsteg inom kardiologi. Tack vare förvärv som Datascope, Atrium samt Boston Scientific Corporations hjärt- och kärlavdelningar har nu Getinge ett heltäckande erbjudande för en operationsavdelning.

urban landscape

Kontinuerlig tillväxt

Sedan börsnoteringen 1993 har Getinges  omsättning ökat kontinuerligt genom en kombination av organisk tillväxt och förvärv. Getinge är ledande inom sina utvalda segment, som fokuserar Surgical Workflows,  Acute Care Therapies och Patient & Post-Acute Care.  År 2016,  slogs de tre separata affärsområden samman till ett enda företag som ett steg mot att leverera ännu mer kundvärde.

Arjo knoppas av

2016 offentliggjorde Getinges styrelse avsikten att dela ut dotterbolaget Arjo (tidigare Patient- and Post-Acute Care) till Getinges aktieägare samt att notera Arjo på Nasdaq Stockholm. Beslutet att genomföra utdelningen togs i december 2017, och Arjo blev ett fristående bolag.