You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Select Your Country or Region
Skicka
Doctor and businessman talking in a hospital corridor

Innovativa partnerskap för sjukhus

Samarbete som förbättrar dina resultat

Som världsledande tillverkare av sjukhusutrustning, medicintekniska produkter och IT-lösningar för sjukhus kan vi hjälpa dig att förbättra vårdeffektiviteten. Våra konsulter samarbetar med sjukhusets ledning och personal för att effektivisera arbetsflöden, öka effektiviteten och förbättra patient- och personalnöjdheten. I linje med sjukhusets strategi och KPI:er kommer vi att presentera lösningar för att förbättra patientresultat och minska driftskostnaderna.

Säkerställ resultat genom beprövad metodik och effektiv användning av data

Vårt dedikerade team av läkare, sjukvårdsanalytiker och implementeringsspecialister använder en välbeprövad metod som kommer att vägleda omvandlingsprojektet från början till slut. Vi börjar med att definiera dina behov och prioriteringar och fortsätter med en analys av förbättringsområden och föreslår åtgärder för utveckling. Allt styrs av de projektmål vi har kommit överens om. Slutligen genomför vi förändringar och genomför uppföljningsåtgärder. Alla lösningar bygger på förstklassig analys av kliniska och operativa data med hjälp av avancerade analysverktyg och verktyg för artificiell intelligens.

Dessutom erbjuder vi ett verkligt värdeskapande partnerskap. Vi erbjuder något helt annat än den traditionella transaktionspolicyn, där du i princip betalar för utrustningen oavsett hur mycket den används och oavsett hur resultaten ser ut. Våra innovativa avtal inkluderar vårt åtagande för att upprätthålla utrustningens prestanda och resultat.

Kontakta oss för mer information

Innovativt partnerskap ökar patientflödet i Region Västerbotten

Region Västerbotten, ansvarig för all hälso- och sjukvård i länet, ville skapa värde för patienter så väl som för medborgare och industri. Tillsammans med Getinge skapades därför ett projekt med fokus på ökat värde och delad risk.

Samarbetet resulterade i:

  • Minskad genomsnittlig sjukhusvistelse
  • Ökad patientinläggning
  • Bibehållen personalkostnad

Läs mer om partnerskapet