You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Select Your Country or Region
Skicka
Two designers viewing a sketch at a large computer screen

Planering och utformning

Förverkliga din vision

Strategiska beslut om att utveckla en ny anläggning eller tillämpa ny teknik kräver ordentlig eftertanke och planering. Vårt team hjälper dig att hitta rätt. Bedömning av utrustningsbehov, utformning av en operationssal eller en hel avdelning, och tillämpning av digitala lösningar – allt anpassat för att stödja din vision om förbättrade resultat och nöjdare patienter och personal.

 

Årtionden av erfarenhet inom den medicinska sektorn har gett oss en djup förståelse för kliniska rutiner och arbetsflöden på sjukhus. Våra team med mycket skickliga läkare, arkitekter, planerare och programvaruspecialister har hjälpt kunder över hela världen att förverkliga hundratals projekt – från hypermoderna operationssalslösningar till konstruktion av hela sjukhusanläggningar och kompletta sterilavdelningar. Oavsett vilket projekt du planerar så klarar vi uppgiften.

Perfekt planering och högklassig visualisering

När man planerar ett rum eller en anläggning för en genomsnittlig användning under två decennier är det naturligtvis viktigt att göra rätt från början. Vi har den medicinska kompetensen och designkompetensen som vägleder dig hela vägen och tar hänsyn till allt. Infrastruktur, produktionskapacitet och kliniska behov, patientsäkerhet, ergonomi, digitalisering och integrering av IT-system.

Varje projekt definieras av sina egna unika förutsättningar och behov. För att lyckas vet vi att det är viktigt att involvera kunden i planeringsprocessen. På så sätt identifierar vi tillsammans behov och alternativ och visualiserar nya möjligheter.

Planering som baseras på bästa praxis

Vår långa erfarenhet har hjälpt oss att utveckla planeringsguider som baseras på bästa praxis från hundratals kundcase. Tillsammans använder vi guiderna för att identifiera dina kapacitetsbehov och optimera logistikflödet för instrument, utrustning, patienter och personal.

Layout och 3D-genomgångar

2D-ritningar ger en översikt över arbetsflödet, rumsfunktionerna, den föreslagna utrustningens placering och nödvändigt utrymme i anläggningen. 3D-visualisering hjälper utrymmena att få liv och ger en realistisk genomgång av hur ditt framtida projekt kommer att se ut i verkligheten.

Utformar hela sterilcentralen

Getinge är experter på att skapa smidiga arbetsrutiner för rengöring, desinfektion och sterilgodshantering. Vi kan utveckla den mest effektiva och kostnadseffektiva lösningen, vilket innefattar toppmodern utrustning, optimerade logistikflöden, de senaste automatiseringssystemen och det avancerade spårbarhetssystemet T-DOC.

För planeringen av sterilcentralen använder vi systemet med tre zoner och två barriärer. Detta banbrytande system som utvecklats av Getinge anses vara den bästa utgångspunkten för alla lösningar med ambitionen att säkerställa högsta möjliga produktgenomströmning och säkerhet.

Ta reda på mer