You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Select Your Country or Region
Gönder
Advanced Patient Monitoring

Bireysel perioperatif
sıvı yönetimi

 

Neden kişiye özel monitörizasyon yaklaşımına inanıyoruz

Hastaların birbirinden farklı olduğu kadar, monitörizasyon ihtiyaçları da hastadan hastaya farklılık gösterebilir. Bu nedenle, çok çeşitli cerrahi hastalarda hemodinamikleri kontrol etmek, izlemek ve gözlemlemek için operasyon sırasında sıvı yönetimine özelleştirilmiş bir yaklaşım uygulanmalıdır.[1]

Artan komorbisite ile yaşlanan bir popülasyonda, perioperatif sıvı yönetimini optimize etmek için hemodinamik monitörizasyon bugün daha da kritik hale gelmiştir.[1] Anestezik indüksiyon, cerrahi ve postoperatif olarak hemodinamiklerin yakından izlenmesinin advers sonuçları önlediği kanıtlanmıştır.[2]

Sıvı yönetimi için kan akışı monitörizasyonu

Kan basıncından kan akışına, sıvı yanıtlılığından, sistemik vasküler dirence ve kardiyak kontraktiliteye kadar: gelişmiş hemodinamik monitörizasyon, doku perfüzyonunu optimize etmek için volumetrik, inotropik ve vazoaktif ilaç yönetimi için terapötik stratejilerin geliştirilmesine olanak sağlar.[1],[3]

Çalışmalar şunları doğruluyor:
intraoperatif
sıvı yönetimi ile iyileştirilmiş sonuçlar

İntraoperatif bireysel hedefe yönelik sıvı tedavisinin ameliyattan sonra sonuçları iyileştirdiği ve hastane maliyetlerinde faydalı bir girdiye sahip olduğu çok sayıdaki çalışma tarafından ortaya konmuştur. [2],[4],[5] Ek olarak, Cerrahi Sonrası Geliştirilmiş İyileşme (ERAS) protokolleri hemodinamik monitörizasyon aracılığıyla bireyselleştirilmiş intraoperatif sıvı optimizasyonu önermektedir.[6]

Perioperative fluid management lowered risks of comoplicaitons

Yüksek ve orta riskli cerrahi hastalar arasında perioperatif yönetim eksikliği, yalnızca kardiyovasküler komplikasyonlara neden olma potansiyelini göstermekle kalmaz; aynı zamanda nörolojik komplikasyonlar, böbrek hasarı ve hatta mortalite gelişme riskini de artırabilir.[1],[2],[3]

 

Ancak, sağlıklı hastalara yönelik temel müdahaleler bile hipotansiyon gibi komplikasyon riskini taşır. Hastaların en önemli işaretlerinden biri olan kan basıncı da hastanın durumunun bir göstergesi olarak sürekli izlenmelidir.[ 7],[8]

 


perioperatif hipotansiyonun erken tespitinin önemi

İntraoperatif hipotansiyonu nelerin oluşturduğuna dair fikir birliği yapmak zor olsa da, çalışmalar, 65 mmHg'den fazla bir intraoperatif ortalama arteryel basıncın (MAP) korunmasının komplikasyon ve yan etki riskini azaltabileceğini açıkça göstermektedir.[9]

Ayrıca, araştırmalar hipotansif kan basıncı dalgalanmalarını taban düzeyinin <%30'u ile sınırlandırmanın postoperatif inmelerin önlenmesine yardımcı olabileceğini göstermiştir.[10] Sürekli, atımdan atıma kan basıncı izleme, ameliyathanedeki  hemodinamik koşulları güvenli bir şekilde yönetmenin bir yoludur.

Sürekli kan basıncı ölçümünün avantajları

Gelişmiş Hemodinamik Monitörizasyon konusundaki en son yeniliğimiz ameliyat sırasında sürekli ve noninvaziv parametreler sağlar. NICCI, intraoperatif hipotansiyon monitörizasyonunun yanı sıra kan akışı, ön yük ve kontraktilite parametreleri gibi diğer hemodinamik değişkenlerin değerlendirilmesi için kullanımı kolay ve rahat bir çözüm sunar.

Hastanızın sıvı durumunu dengeli tutun

Yüksek ve orta riskli ameliyatlar geçiren hastalar her zaman yakından takip edilirler.[2] Optimum perioperatif sıvı uygulaması başarılı bir iyileşmenin anahtarıdır.[2],[11] Dinamik hemodinamik parametre aralığıyla hastalarınız için en iyi bireysel tedaviyi başarıyla optimize edebilirsiniz.[12] Oksijen sunumu ve oksijen tüketimi arasındaki dengeyi en iyi hale getirmek için dinamik parametrelerle sıvı tedavisini yönlendirin.

 

ProAQT'nin sağladığı temel parametreler hakkında daha fazla bilgi edinin

Getinge CeVOX

Yeterli oksijen dengesini koruyun

Hastanızın en önemli organları hipoksit epizotlara karşı çok hassastır. Sürekli oksijen dengesini izlemeye yönelik çözümler ile birlikte hastanızın oksijen metabolizmasına dair kullanımı kolay bilgiler sunuyoruz.

CeVOX izleme hakkında daha fazla bilgi için

Hastalarınızın risk seviyesini sürekli olarak tespit edin

Hemodinamik parametrelerin bir bakışta özeti ve eşik değerlerinin etkileşimi tedavinin hemen ve hedeflenmiş bir şekilde ayarlanmasını sağlar. Hastanın hemodinamik durumundaki herhangi bir değişiklik hakkında sürekli olarak bilgi sağlamak, her bir hastaya özel tedavi stratejilerinin ayarlanmasına yardımcı olur.

PulsioFlex Monitörizasyon Platformunu Keşfedin

Tüm referanslar

 1. Yamada T, Vacas S, Gricourt Y, Cannesson M.
  Improving Perioperative Outcomes Through Minimally Invasive and Non-invasive
  Hemodynamic Monitoring Techniques. 2018:Front. Med. 5:144.
  doi: 10.3389/fmed.2018.00144

 2. Salzwedel C, et al.
  Perioperative goal-directed hemodynamic therapy based on radial arterial pulse pressure variation and continuous cardiac index trending reduces postoperative complications after major abdominal surgery: a multi-center, prospective, randomized study. Crit Care 2013;17(5):R191.

 3. Giglio M, Marucci M, Testini M, Brienza N.
  Goal-directed haemodynamic therapy and gastrointestinal
  complications in major surgery: a meta-analysis of randomized controlled trials
  British Journal of Anaesthesia 103(5):637–46 (2009)
  doi:10.1093/bja/aep279

 4. Cecconi M, Fasano N, Langiano N, Divella M, Costa M, Rhodes A, Rocca G.
  Goal-directed haemodynamic therapy during elective total hip arthroplasty under regional anaesthesia. Critical Care 2011, 15:R132.

 5. Michard F, et al.
  Potential return on investment for implementation of perioperative goal-directed fluid therapy in major surgery: a nationwide database study. Perioper Med 2015;4(11).

 6. Mythen MG, Swart M, Acheson N, et al.
  Perioperative fluid management: consensus statement from the Enhanced
  Recovery Partnership. Perioper Med. 2012, 1:2. doi: 10.1186/2047-0525-1-2

 7. Benes J, Haidingerova L, Pouska J et al.
  Fluid management guided by a continuous non-invasive arterial pressure device is associated with decreased postoperative morbidity after total knee and hip replacement. BMC Anesthesiol. 2015;15(1).

 8. Stenglova A, Benes J,
  Continuous Non-Invasive Arterial Pressure Assessment during Surgery to Improve Outcome. Front Med (Lausanne). 2017 Nov 17;4:202

 9. Salmasi V, Maheshwari K, Yang D, et al.
  Relationship between Intraoperative Hypotension, Defined by Either Reduction from Baseline or Absolute Thresholds, and Acute Kidney and Myocardial Injury after Noncardiac Surgery: A Retrospective Cohort Analysis. Anesthesiology 2017;126(1):47-65. https://doi.org/10.1097/ALN.0000000000001432

 10. Bijker J, Persoon S, Linda M. et al.
  Intraoperative Hypotension and Perioperative Ischemic Stroke after General Surgery: A Nested Case-control Study. Anesthesiology 2012;116(3):658-664. https://doi.org/10.1097/ALN.0b013e3182472320

 11. Bellamy MC.
  Wet, dry or something else?
  Br J Anaesth. 2006;97(6):755-757. doi:10.1093/bja/ael290

 12. Benes J, Giglio M, Brienza N, Michard F.
  The effects of goal-directed fluid therapy based on dynamic parameters on post-surgical outcome: a meta-analysis of randomized
  Controlled trials. Critical Care. 2014;18(5).