You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Select Your Country or Region
Gönder
Getinge-cardiovascular


kardiyovasküler prosedürleri uygulama

Ölümlerin bir numaralı nedenine karşı savaşmanıza yardımcı olur

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre  CVD'ler (Kardiyovasküler hastalıklar) tüm dünyada bir numaralı ölüm nedenidir

Kardiyovasküler ve kardiyotorasik prosedürlerle birlikte ameliyat öncesinde, ameliyat sırasında ve sonrasında klinik deneyimi geliştirmek için gerekli teknoloji ve bilgileri sağlıyoruz. Çözümlerimiz; hastaların daha hızlı iyileşmelerini destekler, enfeksiyonları minimize eder ve komplikasyon riskini azaltır. Bu nedenle müşteriler, ihtiyaçları olan anda her zaman ihtiyaçlarına mükemmel şekilde uyan, kullanımı kolay çözümleri sürekli olarak deneyimliyorlar.

Hiçbir atımı kaçırmayın.
Cardiosave'e güvenin

Hastalarınız size güveniyor, o halde hiçbir kalp atışını kaçırmayın. Mekanik dolaşım desteğinde için ilk tercihiniz olarak Getinge'nin Cardiosave platformuna güvenin.

Kardiyopulmoner Baypas (CPB)

60 yılı aşkın süredir
kalp cerrahisinde bir dönüm noktası.

Kontrpulsasyon Terapisi
IABP

Yüksek riskli hastalarınız için ilk destek

Atan Kalp Cerrahisi - Pompasız

Pompasız koroner arter baypas (OPCAB), pompalı cerrahiye alternatif olarak hasta morbidite ve mortalitesini azaltır, akut böbrek yetmezliği insidansını düşürür, transfüzyonları azaltır, ameliyat sonrası nörolojik sonuçları iyileştirir, postoperatif inme riskini azaltır ve iyileşme sürelerini kısaltır

Daha fazla bilgi için Atan Kalp Cerrahisi - Pompasız

Kaplı stentler

Endovasküler tedavi, periferik arteryal oklüzif lezyonları olan hastalar için tercih edilen tedavi seçeneği haline gelmektedir. Stenotik veya tıkanmış bir kan damarı boyunca stent yerleştirilmesi periferik arter hastalığı olan hastalarda akışı tekrar mümkün kılabilir ve damar patensisini koruyabilir.

Daha fazla bilgi için Kaplı stentler

Drainage Training

Getinge has mastered the education of chest drainage. While the practical application of thoracic drainage techniques is relatively simple, many times the chest drain and its accompanying terminology appear complex. We strive to help make thoracic drainage systems simple to understand and easy-to-use.

Daha fazla bilgi için Drainage Training

Getinge Endoscopic Vessel Harvesting (EVH)

Endoskopik Damar Çıkarma

Endoskopik damar çıkarma (EVH) koroner arter baypas grefti (CABG) ameliyatı için damar çıkarmayı iyileştiren teknolojik gelişmelerin en önünde yer almaktadır.

CABG - Koroner Arter Baypas Greft

Koroner arter baypas grefti (CABG) cerrahisi, 50 yılı aşkın bir süredir koroner arter hastalığı olan hastaların revaskülarizasyonunda standart bakım olmuştur.

CABG - Koroner Arter Baypas Greft hakkında daha fazla bilgi için