You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Select Your Country or Region
Gönder

Araştırma Laboratuvarları

Hayat kurtaran ürünler ve tedaviler arama

Bilimsel araştırmalar keşiflere  yol açarak, insan ve hayvan sağlığı için yeni tedavilerin, terapilerin ve çarelerin geliştirilmesini sağlar. Çeşitli yaşam bilimleri uzmanlarının gereksinimleri farklı olmasına rağmen temizlik, güvenilirlik, tekrarlanabilirlik ve ölçeklenebilirlik konularında aynı zorluklarla karşılaşırlar.

Çapraz kontaminasyonu önleyin ve bilimsel verilerin bütünlüğünü sağlayın

Modern biyomedikal araştırma ve laboratuvar tesislerinde üretilen bilimsel verilerin bütünlüğü insanlık için son derece önemlidir. Bu nedenle, güvenli ve kontaminasyonsuz araştırma tesisleri ve laboratuvarları son derece önemlidir. Kontaminasyonsuz deneyler ve testler için laboratuvar ve biyomedikal yıkayıcılar, sterilizatörler, otomatik işleme sistemleri ve biyoreaktörler üretiyoruz.

Laboratuvarınızda ve biyomedikal araştırma tesisinizde güvenli ve verimli iş akışı için Getinge'nin sizi uzmanlığı ve çözümleriyle nasıl destekleyebileceğini keşfedin. 

Getinge Laboratory Washer and Sterilizer

Laboratuvar malzemelerinin temizliği ve sterilizasyonu

Çapraz kontaminasyonu önlemek için cam eşyalar ve aletler temiz ve kuru olmalıdır. Mikrobiyoloji laboratuvarlarında laboratuvar gereçleri, canlı mikroorganizmaların, endotoksinlerin ve kimyasal tortuların taşınma riskini ortadan kaldırmak için steril olmalıdır. Getinge, laboratuvar cam malzemelerinin ve araçlarının dekontaminasyonu için ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere çeşitli laboratuvar sterilizatörleri ve yıkayıcıları sağlar.

Çapraz kontaminasyonu nasıl önleyeceğinizi öğrenin

Hücre hattı geliştirme

Hücrelerin ve bakterilerin büyümesine en uygun reçeteyi bulmak için pek çok araştırma ve deney gereklidir. Getinge, bilim adamlarının biyo - proseslerini optimize etmelerini ve proseslerini daha yüksek hacimlere yükseltmelerini destekleyen Applikon biyoreaktör sistemleri sunar.

Yukarı akış biyoprosesleri hakkında daha fazla bilgi edinin

BSL laboratuvarlarında güvenliği sağlama

 

 

 

 

 

 

 

 

Güvenli ve kontaminasyonsuz bir vivaryum ortamı

Vivaryum hem araştırmaları hem de personeli korumak için tasarlanmış kontrollü bir ortamdır. Getinge sistemleri ve çözümleri, yıkama ve sterilizasyon kaynaklarının yanı sıra kafes yeniden işleme için otomatik çözümler sağlayarak vivaryumun ihtiyaçlarını karşılar.

Biyolojik önleme - biyolojik açıdan tehlikeli maddelerin kullanımı

BSL-3 ve BSL-4 araştırma tesislerinde, biyolojik açıdan tehlikeli maddelerin doğru şekilde işlenmesi kritik öneme sahiptir. Bu tesisler, araştırma ortamını kontaminasyona karşı korurken, dış çevreyi de zararlı patojenlerden korumak için önlem almalıdır. Getinge, malzemelerin sınıflandırmalarına ve biyo-güvenlik seviyelerine göre güvenli ve verimli bir şekilde işlenmesi için temizlik, biyo-dekontaminasyon ve sterilizasyon çözümleri sunar.

Yaşam Bilimleri sektöründe kontaminasyonun önlenmesi

Araştırma aşamasından üretime doğru yol alan Getinge, farmasötik üretim tesislerinizde kontaminasyonu önlemeye yönelik çözümler ile sizi destekler.

Sizi nasıl destekleyebiliriz?

Farmasötik Üretim ve
Araştırma Laboratuvarları çözümlerimiz hakkında daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin.