You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Select Your Country or Region
Gönder
Tree lung visual

ECLS, ARDS hastaları için yaşam kurtarıcı olabilir

Şiddetli akut solunum sıkıntısı sendromu (ARDS) hala yüksek bir mortalite oranına sahip olmaya devam etmektedir. Akut solunum yetmezlikleri yetişkinlerde ECMO tedavisine yönelik en yaygın endikasyonlar haline gelmiştir.[1] Daha fazla sayıda uzman sağlık merkezi ECLS kullanmaya başladıkça ARDS'li yetişkin hastalar için daha iyi sonuçlar gösteren çalışma sayısında da artış olmaktadır.[2] 

Solunum yetmezliğini tedavi etmek için ECLS

ARDS travma, enfeksiyonlar, pnömoni ve sepsis gibi çeşitli nedenlerden dolayı yaygın akut pulmoner enflamasyon anlamına gelir. ARDS hastaları için mortalite oranları %34 ile %58 arasında [3]  ve çoğunlukla hastalığın şiddetine, hastanın yaşına ve altta yatan diğer tıbbi rahatsızlıkların varlığına göre değişmektedir.

Cardiohelp system

Cardiohelp Sistemi şiddetli akut solunum yetmezliği vakalarında bile koruyucu ventilasyon stratejilerine olanak sağlar.

Cardiohelp Sistemi pulmoner fonksiyonu destekler

Cardiohelp Sisteminin veno-venöz kullanımı ARDS, sepsis veya akut solunum yetmezliği ile ilişkili başka rahatsızlıkları bulunan yoğun bakım hastalarında etkili oksijen tedariği ve/veya kan CO2 seviyelerinde azalma sağlar. Bu şekilde Cardiohelp Sistemi en şiddetli vakalarda bile koruyucu ventilasyon stratejilerine olanak sağlar.

Ayrıca Cardiohelp  dolaşım şokunu veya iç organların hasar görmesini önleyerek geri döndürülemez organ hasarıyla ilişkili takip maliyetlerini en aza indirir. Dolayısıyla bu tedavi opsiyonunun kullanılması zamandan tasarruf edilmesini sağlar ve bu tasarruf edilen zaman organ yetmezliğinin gerçek nedenini tedavi etmek için kullanılabilir.

Kaynakça listesi
  • Yetişkinler için Entegre bir Taşınabilir Ekstrakorporeal Yaşam Destek Sisteminin Performansı ve Güvenliği. Alwardt CM, Wilson DS, Alore ML, Lanza LA, Devaleria PA, Pajaro OE. J Extra Corpor Technol. 2015 Mar;47(1):38 -43.
  • H1N1 ile ilişkili şiddetli akut solunum sıkıntısı sendromu için taşınabilir küçültülmüş ekstrakorporeal membran oksijenasyonu sistemleri: bir vaka serisi. Roncon-Albuquerque R Jr, Basílio C, Figueiredo P, Silva S, Mergulhão P, Alves C, Veiga R, Castelo-Branco S, Paiva L, Santos L, Honrado T, Dias C, Oliveira T, Sarmento A, Mota AM, Paiva JA. J Crit Care. 2012 Ekim;27(5):454 -63. doi: 10.1016/j.jcrc.2012.01.008. Epub 2012 Mar 3
  • Ultra kompakt mobil ekstrakorporeal membran oksijenasyon sistemi Cardiohelp ile hastaneler arası hasta taşımada ilk deneyim. Philipp A, Arlt M, Amann M, Lunz D, Müller T, Hilker M, Graf B, Schmid C. Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2011 Haz;12(6):978 -81. doi: 10.1510/icvts.2010.264630. Epub 2011 Mar 8
  •  Portatif küçültülmüş ekstrakorporeal membran oksijenasyonu: hastane dışı ortamda kardiyojenik şok geçiren hastalar için iyileşmeye giden yeni bir yol. Arlt M, Philipp A, Voelkel S, Camboni D, Rupprecht L, Graf BM, Schmid C, Hilker M. Eur J Cardiothorac Surg. 2011 Eyl;40(3):689 -94. doi: 10.1016/j.ejcts.2010.12.055. Epub 2011 Şubat 23.
  • Geçici Venoarteriyel Ekstrakorporeal Membran Oksijenasyonu: Kalp Nakli Merkezinde On Yıllık Deneyim. Tran BG, De La Cruz K, Grant S, Meltzer J, Benharash P, Dave R, Ardehali A, Shemin R, Depasquale E, Nsair A. J Intensive Care Med. 2016 Haz 14. pii: 0885066616654451. [Epub ahead of print
  • Ekstrakorporeal membran oksijenasyonu 2016: güncelleme. Butt W, MacLaren G. F1000Res. 2016 Nis 26;5. pii: F1000 Faculty Rev-750. doi: 10.12688/f1000research.8320.1. eCollection 2016. Review. PMID: 27158464

Tüm referanslar

  1. Ventetuolo CE, Muratore CS. Extracorporeal life support in critically ill adults. Am J Respir Crit Care Med. 2014;190(5):497–508.

  2. Extracorporeal membrane oxygenation for acute respiratory distress syndrome, Journal of Intensive Care, 2015, DOI: 10.1186/s40560-015-0082-7

  3. Epidemiology of acute lung injury.; Curr Opin Crit Care. 2005 Feb;11(1):43-9.; MacCallum NS1, Evans TW.