You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Select Your Country or Region
Gönder

Kardiyovasküler hastalık (CVD) her yıl tahmini 17,5 milyon ölüm ve ölümlerin %30'undan sorumlu olmasıyla tüm dünyada ilk sırada yer alan ölüm nedenidir.[1]

Cardiohelp System

ECLS/ECMO'nun farklı tedavi seçeneklerini biliyor musunuz?

Birçok CVD hastası kalp kasına yeterli oksijen gitmediği için kalp krizinin sık görülen bir sonucu olan kardiyojenik şok yaşar. Kalp ve/veya akciğer yetmezliğine yol açabilecek diğer durumlar, akut solunum sıkıntısı sendromu (ARDS), şiddetli grip (örn. H1N1), septik şok ve pulmoner embolidir. Ciddi kardiyak ve/veya pulmoner rahatsızlığı olan hastaların hemen stabil hale getirilmeleri ve belki de hastane içinde başka bölüme transfer edilmeleri gerekir.

Ekstrakorporeal yaşam desteği (ECLS) veya ekstrakorporeal membran oksijenasyonu (ECMO) hastaların kan dolaşımını ve/veya solunum fonksiyonlarını stabilize etmeye yönelik standart bir tedavi seçeneği haline gelmiştir.[2]

Cardiohelp System

Organ hasarını önlemek için ECLS tedavisi

ECLS veya ECMO, kardiyopulmoner yetmezlik sırasında kalp ve/veya akciğer fonksiyonunu (kısmi veya toplam destek) geçici olarak desteklemek için kullanılabilir .[3] Veno - arteryel yaşam desteği, miyokard infarktüsünde oluşabilecek kalpleri yeterli şekilde desteklemeyen hastalarda kullanılır. Veno-venöz yaşam desteği akciğer rahatsızlıkları için solunum yardımı sağlar ve kalbin ilave destek olmadan dolaşım sistemi yoluyla hala kan pompalayabildiği durumlarda kullanılır. [4]

Tree lung visual

Kandaki CO₂'in azaltılması

Şiddetli akut solunum yetmezliği vakalarında bile koruyucu ventilasyon stratejilerinin sağlanması

Cardiohelp Sisteminin veno-venöz kullanımı ARDS, sepsis veya akut solunum yetmezliği ile ilişkili başka rahatsızlıkları bulunan yoğun bakım hastalarında etkili oksijen tedariği ve/veya kan CO2 seviyesinde azalma sağlar.

ARDS

ECLS'nin ARDS hastaları için yaşam kurtarıcı rolü olabileceğini biliyor muydunuz?

Şiddetli akut solunum sıkıntısı sendromu (ARDS) hala yüksek bir mortalite oranına sahip olmaya devam etmektedir.[7] Standart tedaviler başarısız olduğunda ekstrakorporeal yaşam desteği (ECLS) iyi bir tedavi seçeneği olabilir.[8] Yetişkin ARDS için ECLS kullanımı son on yılda artmıştır. Gittikçe daha fazla sayıda uzman sağlık merkezi günümüzde ECLS kullanmaktadır ve ECLS tedavilerinin yetişkin ARDS hastaları için daha iyi sonuçlar elde edilmesini sağladığını teyit eden birçok çalışma mevcuttur. [9]

Kritik durumdaki hasta ya da yaralı hastalarda aksaklık söz konusu olamaz. Bu nedenle Getinge, ECLS teknolojisini geliştirme konusunda uzun süredir kararlıdır. 

Cardiohelp Sistemi küçük ve hafif bir kalp - akciğer destek sistemidir.

Cardiohelp Sisteminin sağladığı ekstrakorporeal yaşam desteğinin kendisi bir tedavi olmasa da iyileşme veya organ nakli için köprü görevi görür. Bu, sağlık personellerine hastanın tedavisini optimize ederken iş yükünü hafifletmesi için daha fazla zaman sağlar.

Tüm referanslar

  1. World Health Organization, Global status report on non-communicable diseases 2014.

  2. Butt W, MacLaren G. (2016) Extracorporeal membrane oxygenation 2016: an update; F1000Res. 2016 Apr 26;5. pii: F1000 Faculty Rev-750. doi: 10.12688/f1000research.8320.1

  3. Tran BG, De La Cruz K, Grant S, Meltzer J, Benharash P, Dave R, Ardehali A, Shemin R, Depasquale E, Nsair A.; Temporary Venoarterial Extracorporeal Membrane Oxygenation: Ten-Year Experience at a Cardiac Transplant Center; 2016; J Intensive Care Med. 2016 Jun 14. pii: 0885066616654451.

  4. ELSO Guidelines for Cardiopulmonary Extracorporeal Life Support; Extracorporeal Life Support Organization, Version 1.3 November 2013; Ann Arbor, MI, USA;

  5. Michele Umbrello, Paolo Formenti, Luca Bolgiaghi, and Davide Chiumello | Current Concepts of ARDS: A Narrative Review. | Int J Mol Sci. 2016 Dec 29;18(1). pii: E64. doi: 10.3390/ijms18010064

  6. Steven A. Conrad , L. Mikael Broman , Fabio S. Taccone , Roberto Lorusso , Maximilian V. Malfertheiner , Federico Pappalardo , Matteo Di Nardo , Mirko Belliato , Lorenzo Grazioli , Ryan P. Barbaro , D. Michael McMullan , Vincent Pellegrino , Daniel Brodie , Melania M. Bembea , Eddy Fan , Malaika Mendonca , Rodrigo Diaz , and Robert H. Bartlett | The Extracorporeal Life Support Organization Maastricht Treaty for Nomenclature in Extracorporeal Life Support. A Position Paper of the Extracorporeal Life Support Organization | All ajrccm Issues Vol. 198, No. 4 | Aug 15, 2018

  7. Ventetuolo CE, Muratore CS. Extracorporeal life support in critically ill adults. Am J Respir Crit Care Med. 2014;190(5):497–508.

  8. Bellani G, Laffey JG, Pham T, et al. LUNG SAFE Investigators; ESICM Trials Group. Epidemiology, Patterns of Care, and Mor­tality for Patients With Acute Respiratory Distress Syndrome in Intensive Care Units in 50 Countries. JAMA. 2016 Feb 23;315(8):788- 800.

  9. Toshiyuki Aokage, Kenneth Palmér, Shingo Ichiba and Shinhiro Takeda; Extracorporeal membrane oxygenation for acute respiratory distress syndrome; Journal of Intensive Care20153:17