You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Select Your Country or Region
Gönder
Advanced hemodynamic Monitoring

Kapsamlı
hemodinamik profili oluşturun

 

Karmaşık hemodinamik koşulları anlayın

Kritik rahatsızlığı bulunan hastanızın yaşamı bir sonraki tedavi aşaması için verilecek doğru karara bağlıdır. Tedaviyle ilgili uyuşmazlıklar genellikle güvenebileceğiniz bilgilere ihtiyaç duyduğunuz hastabaşı yoğun bakım hizmetinde meydana gelir. Güvenilir hemodinamik parametre seti hastalarınız için en iyi kişisel tedaviyi belirlemenize yardımcı olabilir.[1]

Hemodynamic questions to ask

Sorulacak hemodinamik sorular

İzleme, tek başına hasta mortalitesini veya morbiditesini düşürmez; ancak, bir tedavi planının oluşturulması ve bireyselleştirilmiş hedefe yönelik tedavinin hastaya olabildiğince erken şekilde uygulanması için kullanılması gereken değerli bilgiler sağlar. 

Geniş kapsamlı bilgi sağlamak için, bir dizi parametre sağlanabilir ve tedavi kararlarının temeli olarak kullanılabilir.

Tedavi stratejilerini kişiselleştirme

Yoğun bakım hastalarında genellikle hemodinamik durum stabil değildir. Net olmayan hacim durumu ve tedavi uyuşmazlıkları, uygun tedavi stratejisinin uygulanmasını zorlaştırır: Hacim genişlemesi? Vazopresör kullanımı veya inotropik destek?

Yeterli organ perfüzyonu ve optimum doku oksijenasyonu büyük önem taşır. Aynı anda, aşırı hacim yüklemekten kaçınmak çok önemlidir; aksi takdirde bu pulmoner ödeme ve gaz alışverişinde kesintiye neden olabilir. 

Bu nedenle, gelişmiş hemodinamik izleme hayat kurtaran tedavi stratejilerinin uygulanmasında hayati bir rol oynar [2].

Kişiselleştirilmiş hemodinamik izleme aşağıdaki avantajları sağlar: [1], [3]

Better outcomes through individualized hemodynamic management

Kalp debisinin ve belirleyicilerinin dikkatli bir şekilde yönetimi, kritik seviyedeki hastaların resüsitasyon süreci boyunca hekimlere rehberlik edebilir. Kişiselleştirilmiş hemodinamik izleme protokollerinin uyarlanması, optimize edilmiş terapötik müdahaleler sağlar ve sonuçları iyileştirme potansiyeline sahiptir.[3]

Hastalarınızın kapsamlı hemodinamik profilini inceler

Kardiyopulmoner fonksiyonun izlenmesi yoğun bakım hastalarında büyük önem taşır. PiCCO kalp debisi ve onun belirleyicileri olan önyük, artyük ve kontraktilite gibi hemodinamik parametrelerin minimal ölçümüne imkan tanır. Ayrıca ELWI parametresi ekstravasküler akciğer sıvısının hassas bir doğrulukta değerlendirmesini sağlar. Bu güvenilir hemodinamik parametre seti, kritik seviyedeki hastalarda en iyi kişiye özel tedaviyi belirlemenize yardımcı olabilir. 

Gelişmiş hemodinamik parametreleri keşfedin

Karaciğer fonksiyonunun yeterliliğini değerlendirin

Karaciğer rezeksiyonunda ve transplantasyonunda , karaciğer fonksiyonunu zamanında değerlendirmek çok önemlidir. İnvaziv olmayan karaciğer fonksiyonu izleme çözümümüzün hasta başında değerlendirme yapmanıza ve hastanızın için optimum tedaviyi seçmenize yardımcı olmasına izin verin.

LiMON izleme hakkında daha fazla bilgi için

CeVOX advanced hemodynamic monitoring of patient's oxygen balance

Yeterli oksijen dengesini koruyun

Hastanızın hayati organları hipoksik epizodlara karşı çok hassastır. Sürekli oksijen dengesini izlemeye yönelik çözümler ile birlikte hastanızın oksijen metabolizmasına dair kullanımı kolay bilgiler sunuyoruz.

CeVOX izleme hakkında daha fazla bilgi için

Hastalarınızın risk seviyesini sürekli olarak tespit edin

Hemodinamik parametrelerin bir bakışta özeti ve eşik değerlerinin etkileşimi tedavinin hemen ve hedeflenmiş bir şekilde ayarlanmasını sağlar. Hastanın hemodinamik durumundaki herhangi bir değişiklik hakkında sürekli olarak bilgi sağlamak, tedavi stratejilerinin her bir hastaya özel olarak ayarlanmasına yardımcı olur.

PulsioFlex İzleme Platformunu keşfedin

Tüm referanslar

 1. Goepfert M, et al.,
  Individually Optimized Hemodynamic Therapy Reduces Complications and Length of Stay in the Intensive Care Unit: A Prospective, Randomized Controlled Trial. Anesthesiology 2013;119(4):824-836.

 2. Busse L, Davison D, Junker C, Chawla L.
  Hemodynamic Monitoring in the Critical Care Environment,
  Advances in Chronic Kidney Disease 2013

 3. Yuanbo Z, Jin W, Fei S. et al.
  ICU management based on PiCCO parameters reduces duration of mechanical ventilation and ICU length of stay in patients with severe thoracic trauma and acute respiratory distress syndrome. Ann. Intensive Care 6, 113 (2016).
  https://doi.org/10.1186/s13613-016-0217-6