You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Select Your Country or Region
Gönder

Etik iş davranışı

Çalışanlarımızın, müşterilerimizin, yüklenicilerimizin ve diğer paydaşlarımızın güveni ve itimadı işimizin süregelen başarısını belirler.

Mesleki Ahlak Kuralları

Mesleki Ahlak Kuralları, kültürel temel değerlerimiz ile birlikte, iş yapma ve hareket etme şeklimizin temelidir. Gerekli olduğunda, bazı dünya çapında geçerli politikalar Ahlak Kurallarını destekler ve bunlar, yerel politikalar ile tamamlanır.

Mesleki Ahlak Kurallarımız uluslararası prensipleri temel alarak oluşturulmuştur

  • BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
  • BM Küresel İlkeler Sözleşmesi
  • Çalışma Yaşamında Temel Prensipler ve Haklara ilişkin ILO Beyannamesi
  • OECD'nin çok uluslu şirketlere dair kılavuzları

Mesleki Ahlak Kurallarımız hakkında daha fazla bilgi için

Yolsuzlukla Mücadele

Yolsuzlukla mücadele Getinge için çok önemlidir. Etik ve ahlak tüm faaliyetlerimizin temelidir ve hem şirket içinde hem de dışında tüm ilişkilerde bunlar yansıtılır. Global yolsuzlukla mücadele politikası şirket değerlerimizi temel alır ve tüm işlerde etik davranışları garantilemeyi amaçlar.

Tedarikçi Mesleki Ahlak Kuralları

Mesleki Ahlak Kurallarımıza tedarik zincirinde de uyulmasını sağlamak için, tüm tedarikçiler sözleşmelerinde Mesleki Ahlak Kurallarındaki gerekliliklere uyma konusunda taahhütte bulunurlar.

Sorun bildirme politikası

Mesleki Ahlak Kurallarımız ve yolsuzluk politikamızın bir parçası olarak Getinge, çalışanlarına uygunsuzlukları veya sapmaları bildirmeleri için fırsat sağlayan global bir sorun bildirme sistemi uygulamaktadır.

BM Küresel İlkeler Sözleşmesi

Getinge BM Global İlkeler Sözleşmesini imzalamıştır ve insan hakları, çalışma, çevre ve yolsuzluğu önlemeye ilişkin on prensibi desteklemektedir.

Yıllık Rapor

Yıllık Raporumuzdaki sürdürülebilirlik çalışmalarımız hakkında daha fazla bilgi için

İhtilaflı bölgelerden elde edilen değerli madenler

Ürünlerimizdeki bazı elektronik cihazlar tantal, kalay, tungsten ve altın içerir. Yasadışı silahlı grupların bazı madenleri ve geçiş yollarını kontrol ettiği Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden geldiği için bu metaller "ihtilaflı bölgelerden elde edilen değerli madenler" olarak kabul edilir.

Getinge'nin konumu ham maddelerin çıkarılmasının bu silahlı grupları doğrudan veya dolaylı hiçbir şekilde desteklememesi gerektiği şeklindedir.

İhtilaflı bölgeleri içermeyen bir tedarik zincirine sahip olma konusunda kararlıyız. İhtilaflı bölgelerden elde edilen değerli madenler kullanıldığında, bu madenlerin ihtilafsız kaynaklardan tedarik edildiğinden emin olmak için tedarik zincirimizi detaylı şekilde kontrol edeceğiz.