You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Select Your Country or Region
Gönder
Getinge Hybrid OR

Sorumluluğumuz

Sorumlu bir şirket olarak Getinge toplumu ve insan sağlığını desteklemenin yanında çevresel etkimizi en aza indirmek için çalışmaktadır. Global tıbbi cihaz ve ürün üreticisi olarak tüm dünyada birçok yerde faaliyetlerimiz bulunmaktadır ve çalışanlarımız farklı kültürlere ve geçmişlere sahiptir. Ve bu da beraberinde sorumluluk getirmektedir – hem yerel ölçekte hem de tüm dünyada.

Sürdürülebilirlik çalışmalarımız üç alanda devam etmektedir:

İş Etiği

Getinge, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni imzaladı ve onun insan hakları, çalışma, çevre ve yolsuzlukla mücadele konusundaki on ilkesini destekliyoruz. Sürdürülebilirlik çalışması, Davranış Kurallarımıza ve insan hakları, yolsuzlukla mücadele ve çevre gibi bir dizi alandaki bir dizi politikaya tabidir.

Sürdürülebilir Bir Teklif

Tüm yaşam döngüleri boyunca çevresel etkileri özel olarak dikkate alan ürünler tasarlamak için EcoDesign ilkelerini kullanarak, malzeme kullanımını en aza indiriyor, ürünlerimizin geri dönüştürülebilir olmasını sağlıyor ve müşterilerimizin enerji, su ve diğer sarf malzemeleri tüketimini azaltmalarına yardımcı oluyoruz.

Getinge people & society

İnsan ve Toplum

Getinge'de, aktif olduğumuz topluluklara olumlu ve sürdürülebilir bir katkı sağlamaya çalışıyoruz. Kurumsal sosyal çalışmalarımız, sağlık ve güvenlik, insan hakları, ayrımcılık ve etik ile ilgili yüksek standartlar üzerine inşa edilmiştir. Tüm çalışanlar, etik davranış ve profesyonel dürüstlük için rol model olarak hareket etmeye dahil edilir.

Steril Yeniden İşlemeyi daha sürdürülebilir hale getirmenin 10 yolu

Dünya çapındaki müşterilerimizle işbirliği içinde, Steril Yeniden İşlemeyi nasıl daha sürdürülebilir hale getirebileceğimiz konusunda bir el kitabı oluşturduk. Müşteri odaklı, somut iletişim sağlamak için Steril Yeniden İşleme kapsamında müşterilerin düşüncelerini ve sürdürülebilirlik deneyimlerini dikkatle dinledik.

Download the Sustainability Handbook here

Sürdürülebilirlik Güncelleme Raporu 2019

Getinge'de, daha sürdürülebilir bir sağlık bakımına ve topluma katkıda bulunmaya kararlıyız. Çalışmalarımız, sorumlu bir şirketin, müşterilerimiz ve genel olarak toplumumuz için artan bir değere katkıda bulunduğu inancına dayanmaktadır.

Sürdürülebilirlik Güncelleme Raporu 2019'da tutkumuz, hedeflerimiz ve ilerlememiz hakkında daha fazla bilgi edinin.

Tam GRI raporu için lütfen 2019 Yıllık Raporuna göz atın.

Raporu indirin

UN Global logo

BM Küresel İlkeler Sözleşmesi

BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni desteklemek, sürdürülebilirlik çabalarımızın önemli bir parçasıdır ve onun insan hakları, emek ve çevreyi kapsayan ilkelerini günlük çalışmalarımıza entegre etmeye çalışıyoruz.

sustainable development goals

BM Sürdürülebilirlik Hedefleri

BM Küresel İlkeler Sözleşmesi, 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi belirlemiştir. Getinge bunların hepsini desteklemektedir ve kendi operasyonlarımızla en alakalı olanları belirlemiştir.

EcoVadis

Sürdürülebilirlik performansımızı, tedarikçilerin çevre boyutlarını, çalışma koşullarını, kurumsal sosyal sorumluluğu ve alt yüklenicileri değerlendiren lider sistem olan EcoVadis ile 2019 yılında değerlendirmeye başladık.

Getinge annual report 2019

Getinge Yıllık Raporu 2019

Getinge, sürdürülebilirlik çabalarımızı GRI (Global Raporlama Girişimi) standartlarına uygun olarak rapor eder. 2019 Yıllık Raporunda daha fazlasını okuyun.

2019 Yıllık Raporunu İndirin