You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Select Your Country or Region
Gönder
Surgeons working in operating room


Cerrahi aydınlatmanın temelleri

Konular

Cerrahi aydınlatma hakkında kapsamlı bilgi

Doğru cerrahi aydınlatma, hasta güvenliği ve personel konforu açısından kritik öneme sahiptir. Tıbbi ekibin yalnızca cerrahi operasyona odaklanmasını sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır.

Ameliyathaneniz için uzun vadeli fayda sağlayan aydınlatmayı nasıl belirleyeceğinizi öğrenin.

İlk olarak, kısa bir geçmiş

Elektrik ışığının icat edilmesinden önce ilk cerrahi operasyonlar, günün saatine ve bulut kapağına bağlı olarak 10.000 lx ila 80.000 lx arasında aydınlatma ile gün ışığında gerçekleştiriliyordu. 19. yüzyılın sonunda, ampuller doğrudan güneş ışığının yerini aldı ve gün boyunca ameliyat yapmak adına daha fazla özgürlük sağladı. 1960'
lara gelindiğinde, halojen ampullerin kullanımı ameliyat masasında mevcut ışık miktarını Akdeniz sahilindeki parlak öğle güneş ışığına kıyasla. 100.000 lx'e yükseltti. Otuz yıl sonra, deşarj lambaları mevcut ışığı 200.000 lx'e, neredeyse iki katına çıkacak şekilde yükseltti! Ancak bu “ne kadar fazla o kadar iyi” yaklaşımı göz yorgunluğuna yol açarak cerrahların verimliliğini azalttı. Günümüzde, gittikçe daha fazla ameliyat lambası LED'lerle çalışıyor. Bu ampuller daha temiz, daha yatıştırıcı bir aydınlatma üretmek için daha az enerji kullanarak cerrahlara etkili tanı kararları vermeleri için gereken görünürlüğü sağlar.

Cerrahi ışıkta önemli olan nedir? 

Başarılı aydınlatma; parlaklığı, gölge yönetimini, hacim ve sıcaklığı kapsayan özel bir denge gerektirir. Bu, göz yorgunluğunu en aza indirirken cerrahi alanda görüşü en üst düzeye çıkarır.

4 ana kriter dikkate alınmalıdır:

Aydınlatma, Işık hacmi, Isı ve Gölge yönetimi.

Aydınlatma

Uygun aydınlatma, minimum parlama ile iyi bir görüş sağlamak ve cerrahların görsel olarak zorlanması önlemek için şarttır. Işık huzmesinin ortasında, ışık kaynağından bir metre uzakta, maksimum merkezi aydınlatma (Ec) 40.000 ila 160.000 lx arasında olmalıdır. Işık huzmesi çapı, periferal parlamayı sınırlamak için ameliyatın türüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bu ışık huzmesi; aydınlatmanın, maksimum aydınlatmanın (EM) %10'undan büyük veya buna eşit olduğu durumlarda hesaplanır. Bu alanın çapı D10 olarak bilinir.
Aydınlatma, parlamayla ilgili göz yorgunluğunu azaltmak için tek tip olmalıdır. Aydınlatma Em'nin %50'si olduğunda (D50 olarak adlandırılan) çap ölçülür ve D50/D10 oranı verilir. Standart, bu oranın 0,5 altında olmaması gerektiğini belirtir.

Gölge Yönetimi

Gölge yönetimi bağlamında gerçekten önemli olan nokta ise, yalnızca ışık başlığının gücü değil, operasyon ekibinin aydınlatma başlığı altında çalışırken sahip olacağı kullanışlı ışık olmasıdır. Cerrahi lambanın kalitesi, kavitenin içinde bulunan kullanışlı ışık miktarına bağlıdır. Bu, ışık miktarı ile gölgeleri yönetme becerisi arasındaki denge anlamına gelir. İki tip gölge vardır: Döküm gölgeler ve kontur gölgeleri. Döküm gölgeler görüşü engellerken, kontur gölgeleri derinliği ve hacmi ölçmemize yardımcı olur. Etkili aydınlatma, döküm gölgeleri en aza indirirken konturu da iyileştirir. Döküm gölgeler ışık kaynağının yüzeyine, ışığın çalışma alanına ve en çok ihtiyaç duyulan yere ilişkin olarak ışık kaynağı sayısından etkilenir. Daha fazla ışık huzmesi, cerrahın görüş alanını iyileştirerek gölge seyreltmesini iyileştirir.

Işık hacmi

 Cerrahi kavite düz olmadığından, cerrahların üç boyutlu aydınlatılmaya ihtiyacı vardır. Birden fazla ışık huzmesinin aynı anda birleştirilmesi ve farklı yüksekliklerde kuvvetlendirilmesi sayesinde eşit miktarda ışık elde edilir. Işık hacmi IEC standardı denklemiyle ölçülür: L1 + L2 . L1, Em ve aydınlatma noktasının aydınlatma başlığına doğru %60 mesafeden ölçüldüğü nokta; L2, Em ve aydınlatma noktasının aydınlatma başlığından %60 uzakta ölçüldüğü nokta arasındadır. En iyi cerrahi ışık, ameliyat bölgesinden bir metreden daha uzak bir alanda konumlandırılmış olsa bile kavitede en yüksek hacme sahip olacaktır. L2 ölçümü özellikle derin kavite uygulamaları için önemlidir

Isı Yönetimi

Işık her zaman için enerji olacaktır, bu sebeple dokunun kurumasını önlemek için güvenli bir ısı yönetimi zorunludur. Isı iki yerde ölçülebilir: Işık huzmesinde ve ışık başlığında. Isı cerrahın rahatsız olmasına neden olabilir ve maruz bırakılan hastanın dokusunu kurutabilir. LED'ler zararlı kızılötesi ışınlar üretmese bile bir miktar ısı varlığını sürdürebilir. Daha fazla aydınlatma, daha fazla radyan enerji demektir. IEC, ışık huzmesinde bu ışınımı en fazla 1000 W/m2 ile sınırlar. Üst üste gelen ışık huzmeleri her zaman cerrahın kontrolündedir. Ancak ışık başlıkları aynı zamanda aşırı ısınmayı ve laminer akış bozukluklarını önlemek için azaltılması gereken radyan bir ısı kaynağıdır. Kaliteli bir cerrahi ışık konforu ve hasta sonuçlarını iyileştirmek için ısıyı en aza indirir.

Arıza güvenceli cerrahi aydınlatma

Ameliyathanede hataya yer yoktur. Arıza emniyetli ekipman tek bir arıza durumunda dahi güvenlik tehlikesi oluşturmayacak şekilde tasarlanmıştır. Aydınlatmanın ve manevra kabiliyetinin korunmasını sağlayarak, en az 40.000 lx merkezi aydınlatma sağlar. Tek bir arıza durumunda ışık kesintisine karşı hiçbir koruması olmayan aydınlatma sistemleri güvenilir değildir. Ayrı transformatörlere, sigortalara, kablolara ve kayış halkalarına sahip iki küçük aydınlatma elemanının bulunduğu bir ışık, arıza güvenliği sağlayacaktır. Tek arıza durumu örnekleri: Ekipman içinde tel kopması kayış halkası veya sigorta Arızası veya elektronik cihazdaki yalıtım hatası, lamba güç kaynağı kablolarının ayrılması.

Cerrahi aydınlatma için özel standart

Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) Standardı 60601 -2 -41.
Fransız ALM şirketi, bir Fransız projesi temelinde 1990 yılında kurulmuş olan uluslararası bir çalışma grubu (Almanya (Heraeus - Berchtold), İngiltere (Brandon), ABD (Steris - Getinge), Japonya (Yamada), USSR, Fransa (ALM + Angenieux) başlatmıştır. Sonuçta
imalatta bulunan tüm ortaklar 1997 yılında bir anlaşmaya vardı. Oy verme, yayımlama ve başvuru gönderimi Aralık 1999'dan itibaren geçerlidir. Bu standart, ameliyat lambalarının ve muayene ışıklarının güvenliği ile ilgilidir. Tüm ulusal elektroteknik komitelerinden oluşan standardizasyon için dünya çapındaki kuruluş. Amacı standardizasyona ilişkin tüm sorular konusunda uluslararası iş birliğini desteklemektir. Üretilen belgeler, uluslararası kullanıma yönelik öneriler olarak sunulmaktadır. IEC ulusal komiteleri, IEC Uluslararası standartlarını ulusal ve bölgesel standartlarda şeffaf bir şekilde en geniş ölçüde uygulamayı taahhüt eder. Sapmaların tamamı açık bir şekilde belirtilmelidir. IEC, onayını belirtmek için herhangi bir işaretleme prosedürü sağlamaz. IEC, standartlarından birine uygun olduğu bildirilen herhangi bir ekipmanın sorumluluğunu kabul etmez. Bugün, aşağıdaki şirketler IEC'ye katılmaktadır: Steris (ABD), Getinge (İsveç), Berchtold/Stryker (Almanya veya ABD), KLS Martin (Almanya), Rimsa (İtalya), Brandon (Birleşik Krallık), Draeger (Almanya), Skylux (Japonya )**, Kasım 2017'de olduğu gibi

İlgili Makaleler

  • Ameliyathane

Hibrit suit için yol haritası

Tek disiplinli, çok disiplinli ve çok modaliteli Hibrit Ameliyathanenin tasarlanması ve hizmete alınması aşamalarındaki planlama sürecini optimize etmek.

Devamını oku

  • Ameliyathane

Ameliyathanede görsel yorgunluğun azaltılması

Cerrahi saha ve çevresindeki alanların kontrastının azaltılması konforu ve görsel performansı artırır. En etkili cerrahi aydınlatma, gözlerdeki zorlanmayı azaltmak için aydınlatılmış alan ile ameliyathane ışıklandırması arasında kademeli bir geçiş sağlar.

Devamını oku

  • Ameliyathane

How connected medical devices raised uptime in the OR

For Royal Belfast Hospital for Sick Children in Northern Ireland, connected medical devices are an indispensable tool for improving operation planning.

Devamını oku

  • Ameliyathane

LMD - Ameliyathane ışıklarının geleceği

Odağınızı ışıktan prosedüre kaydırın. Optimum görsel keskinliği koruyun ve parlaklıktaki aşırı değişimlere uyum sağlama konusunda ortaya çıkabilecek güçlükleri önleyin.

Devamını oku

  • Ameliyathane

Kalp akciğer etkileşimi

Anestezi ile indüklenen akciğer çökmesi, iyi bir ventilasyon stratejisiyle önlenebilecek, bilinen bir gerçektir.

Devamını oku

  • Ameliyathane

Daha parlak bir aydınlatma her zaman daha iyi olmayabilir

Çoğu kişi, görsel yorgunluğunun belirtilerini yaşamıştır: gözler ağrılı, kaşıntılı veya kuru hissedilir. Bazen vücudumuz bunu telafi etmek için daha fazla gözyaşı üretir, bu da görme bozukluklarına neden olur.

Devamını oku