You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Select Your Country or Region
Gönder
Optimizing Patient Positioning in the OR

Hasta pozisyonlandırma

Konular

Ameliyathanede Hasta Pozisyonlandırmanın Optimize Edilmesi

Bir bakışta, 6 cerrahi pozisyonu kontrol edin ve hasta konumlandırma örnekleri hakkında 5 video izleyin. Disiplininize uygun olanı seçin. 

Optimal pozisyonlandırma ameliyat bölgesine mümkün olan en iyi erişimi sağlamakla kalmaz, aynı zamanda sinir hasarı veya basınç ülserleri gibi uzun vadeli sonuçları da önler. Bu ikincil komplikasyonlar rehabilitasyonu ve iyileşmeyi geciktirebilir. Hastaneler bu ikincil sonuçları önleyebildiğinde hastalar daha iyi sonuçlar elde eder.

Her tür ameliyat için doğru pozisyon

Genel pozisyonlandırmaya hızlı bir bakış

Her pozisyonun kendine özgü avantajları ve zorlukları vardır.

Maquet otesus operating table supine position

Sırtüstü pozisyonu

Sırtüstü konumlandırma birçok cerrahi disiplininde yaygın olarak kullanılır. Bacak konumlandırmasına özel dikkat gösterilmeli ve böylece dizlerin ve eklemlerin aşırı gerilmemesi sağlanmalıdır. Kafa ve servikal omurga rahatlatılmalıdır. Dikkatli kol yerleşimi sinir hasarını önleyebilir.

Maquet Otesus surgical table prone position

Yüzüstü pozisyon

Omurga cerrahisi sırasında kullanılır, göğüs kafesi geniş ağızlı bir ped üzerine yerleştirilmelidir; bu, mide ve göğsün nefesi takip etmesine olanak tanır ve intra-abdominal basıncı azaltır. Kasıktaki kan damarlarının sıkışmadığından emin olmak önemlidir. Dizler hafifçe bükülmeli ve iyi desteklenmiş olmalıdır. Kafa, servikal omurga nötr konumda olacak şekilde konumlandırılmalıdır. Yanal kesikli yastıklar anestezi tüplerine kolay erişim sağlar.

Maquet Otesus OR table lateral position

Lateral konum

Lateral pozisyonlandırmada, yuvarlanmayı önlemek için hastanın sabitlenmesi gerekir. Gerilimi azaltmak için bacakların ve topukların iyi desteklenmesi önerilir. Hasta, göğüs kafesi veya böbrek bölgesine optimum erişim sağlamak için masanın tablasındaki motorize eklemlerin olduğu kısımlara göre pozisyonlandırılmalıdır. En iyi uygulamalarda, kulağa yer bırakan bir yastık kullanmanız öneriliyor.

Maquet Otesus operating table Dorsosacral position Lithotomy position for best patient positioning

Dorsosakral pozisyon / Litotomi pozisyonu

Jinekoloji ve üroloji cerrahisinde ideal konumlandırma, pelvisin, bel çukuru (lordoz) oluşumunu önleyecek şekilde yerleştirilmesi ve diz desteği üzerindeki baldırlar için mümkün olan en geniş destek yüzeyinin sağlanmasıdır. Popliteal fossa ve topuklar serbest şekilde konumlandırılmalıdır. Ayak ve diz, karşılık gelen omuzla aynı hizada olmalıdır.

Maquet Otesus surgical table genucubital position and knee elbow position

Genucubital pozisyon / Diz-dirsek pozisyonu

Jinekolojik veya rektal cerrahide hastaya yatay pozisyonda iken anestezi uygulanır ve sonrasında hasta, ameliyat esnasında kaymasını önlemek amacıyla Trendelenburg pozisyonuna getirilir. Pozisyonlandırma yardımcıları bu pozisyonda önemli bir rol oynar. İntra-abdominal basıncı azaltmak ve solunuma yardımcı olmak için, göğüs kafesi geniş açıklığa sahip bir ped üzerine yerleştirilmelidir. Diz kapağını jel dolgulu ped ile koruyun ve kalçada ek dolgu kullanın.

Maquet Otesus surgical table beach chair position

Şezlong pozisyonu

Bacaklar ve dizler rahat olmalı ve aşırı gerilmemelidir. Kesme ve sürtünme kuvvetini azaltmak için önü ve arkayı dönüşümlü olarak ve yavaşça yükseltin. Hasta oturur pozisyona getirildikten sonra, pozisyonlandırma işlemi sırasında oluşabilecek kuvvetleri ortadan kaldırmak için hastanın pozisyonunu tekrar değerlendirin.

Disiplinlere göre hasta pozisyonlandırma örnekleri

Genel cerrahide erişimi en üst düzeye çıkarın ve riski en aza indirin

Cerrahi ekipler her zaman komplikasyon riskini en aza indirirken cerrahi işlem uygulanacak alana erişimi en üst düzeye çıkaran bir pozisyon seçmelidir.  Pozisyonlandırma  kılavuzu, en uygun ve etkili pozisyonların neler olduğuna ilişkinaçıklayıcı örnekler sunmaktadır.

Jinekolojik ve ürolojik cerrahide etkili pozisyonlandırma

Uygun masa pozisyonu ve tamamlayıcı aksesuarlar, jinekolojik ve ürolojik pozisyonlarda müdahale edilecek alanlara erişimi iyileştirir. Hasta gerginliğini en aza indirirken erişimi optimize eden etkili pozisyonlandırma kılavuzumuzu indirin.

Oftalmoloji, KBB, ağız ve yüz cerrahisinde güvenli hasta pozisyonlandırılması

Komplikasyon riskini en aza indirirken hastanın başına erişimi optimize edin. Hasta pozisyonlandırma kılavuzumuz, oftalmoloji, KBB, ağız ve yüz cerrahisi için en uygun pozisyonlara ilişkin açıklayıcı örnekler sunmaktadır.

 

Nöroşirurjide stabil pozisyonlandırma

Nöroşirurji, engelsiz bir görünüm için hassas pozisyonlandırma gerektirir. Pozisyonlandırma kılavuzu, nöroşirurji için en uygun ve sabit pozisyonları göstermektedir.

Ortopedik ve travmatolojik cerrahide işlem yapılacak alana açık erişim

Ortopedi ve travma cerrahisi uygulamalarında işlem uygulanacak bölgeyi geniş bir açıdan ve engelsiz bir şekilde görmek önemlidir. Hasta pozisyonlandırma kılavuzumuz, ortopedik hasta konumlandırmada en iyi uygulamaların açıklayıcı örneklerini gösterir.

Her tür ameliyat için doğru pozisyon

Cerrahi disiplinden bağımsız olarak, hastanın doğru konumlandırılması işlem uygulanacak alana erişimi iyileştirir ve hasta komplikasyonlarını azaltır. 130 sayfalık kapsamlı kılavuzumuzda, en iyi hasta pozisyonlandırma uygulamalarını keşfedin.

Download the full guide

İlgili Makaleler

  • Ameliyathane

Kalp akciğer etkileşimi

Anestezi ile indüklenen akciğer çökmesi, iyi bir ventilasyon stratejisiyle önlenebilecek, bilinen bir gerçektir.

Devamını oku

  • Ameliyathane

Sevoflurane consumption in manual vs automatic gas control

AGC technology permits safe and convenient reduction of anesthetic waste by up to 58%

Devamını oku

  • Ameliyathane

Ventilasyon performansı

Perioperatif organ hasarlarının toplamı, ABD'deki en büyük üçüncü ölüm sebebi olmaktadır. Akciğer hasarı gibi organ hasarlarının önlenmesi, postoperatif dönemdeki bakım artışına duyulan ihtiyacı azaltabilir. Akciğer koruyucu ventilasyonun, sağlığa ilişkin komplikasyonları ve maliyetleri azaltmaya nasıl katkıda bulunabileceği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Devamını oku

  • Ameliyathane

How connected medical devices raised uptime in the OR

For Royal Belfast Hospital for Sick Children in Northern Ireland, connected medical devices are an indispensable tool for improving operation planning.

Devamını oku

  • Ameliyathane

Ameliyat aydınlatmasının temelleri

Doğru cerrahi aydınlatma, hasta güvenliği ve personel konforu açısından kritik öneme sahiptir. Tıbbi ekibin yalnızca cerrahi operasyona odaklanmasını sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır.

Devamını oku

  • Ameliyathane

Hibrit suit için yol haritası

Tek disiplinli, çok disiplinli ve çok modaliteli Hibrit Ameliyathanenin tasarlanması ve hizmete alınması aşamalarındaki planlama sürecini optimize etmek.

Devamını oku