You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Select Your Country or Region
Gönder
Patient safety

Anestezi sırasında hastaların güvende olmasını sağlayın

Konular

Postoperatif komplikasyonları azaltmak için atelektaziden kaçınmak

Hastaların akciğerlerinin sağlıklı kalmasını sağlamak

Hastalarınıza sağlıklarını geri kazandırmak ve korumak sağlık hizmetinin ana hedefleridir. Bu, atelektazi gibi anestezi ile ilişkili potansiyel postoperatif komplikasyonlardan kaçınmaya çalışmayı içerir.

Atelektazinin cinsiyet, yaş, sağlık durumu veya ameliyatın uzunluğu ne olursa olsun ameliyata giren hastaların %90'ından fazlasını [1] etkiliyor olması hastaların akciğerini korumanın önemini göstermektedir.

Makaleyi okuyun 

Akciğer açma manevraları neden önemli?

Akciğer açma manevrası atelektaziyi önemli oranda azaltarak hipoksemi, pnömoni, lokal enflamatuvar tepki ve ventilatör kaynaklı akciğer hasarı gibi postoperatif komplikasyonların önlenmesine yardımcı olur.

Dr. Carlos Ferrando, "Günümüzdeki veriler bize, tüm hastalarda akciğer açma işlemi yapmamız gerektiğini söylüyor," diyor. Ferrando şöyle devam ediyor: "PEEP açma manevrasında kademeli bir artış yapmalısınız. Bu daha güvenli."

Anestezi sırasında akciğer açma manevraları fark yaratıyor - hem sizin için hem de hastalarınız için

Bazı klinisyen / hekimler akciğer açma işleminin komplike ve zaman alıcı olduğunu düşünmektedir - ancak böyle olmak zorunda değil.

Hipoksik gaz karışımları neden oluşur?

Animasyonumuzu izleyin

Çalışmalar yaygın kullanılan hipoksik koruma sistemlerinin düşük akım anestezi sırasında solunan O2 konsantrasyonunu (FIO2) korumakta başarısız olabileceğini göstermektedir.[4] Bu geleneksel koruma sistemleri solunan gazda değil, verilen taze gaz akımındaki hipoksik karışımları tetikleyecek şekilde tasarlanmıştır. 

Anestezi uzmanı harekete geçmezse veya anestezi makineniz ayarları aktif olarak iptal etmezse, hastanın güvenliğini tehlikeye atacak şekilde FIO2 seviyesinin verilen O2 konsantrasyonundan düşük olmasına yönelik büyük bir risk vardır. Video ne olduğunu göstermektedir.

Hipoksik karışımların önlenmesi

Geleneksel anestezi makinelerinin hipoksik gaz karışımlarını her zaman önlemediğini biliyor muydunuz?

Geleneksel hipoksik korumalar taze gaz akışında  FIO2 'nin tehlikeli şekilde düşmesini (<%21) önlemek için algoritmalar kullanır.

Bir çalışma, hastaların yaklaşık %93'ünün hipoksik korumalar bile olsa geleneksel anestezi makinelerinde kabul edilebilir FIO2 seviyesinin altına düştüğünü göstermektedir.[3]

Makaleyi buradan okuyun 

Düşük akım anestezi sırasında hipoksik karışımlar nasıl önlenir

Solunan gazdaki O2 seviyesi %21'in altında düşmeden önce klinisyen herhangi bir işlem yapmamış ise aktif hipoksik koruma sistemi müdahale eder. Aktif hipoksik koruma klinisyenin ayarlarını iptal ederek hipoksik karışımların daha fazla verilmesini önler.

Aktif hipoksik koruma sistemimiz O₂Guard hakkında daha fazla bilgi için 

İlgili Makaleler

 • Ameliyathane

How connected medical devices raised uptime in the OR

For Royal Belfast Hospital for Sick Children in Northern Ireland, connected medical devices are an indispensable tool for improving operation planning.

Devamını oku

 • Ameliyathane

Kalp akciğer etkileşimi

Anestezi ile indüklenen akciğer çökmesi, iyi bir ventilasyon stratejisiyle önlenebilecek, bilinen bir gerçektir.

Devamını oku

 • Ameliyathane

Ameliyathanede Hasta Pozisyonlandırma

Hastanın uygun şekilde pozisyonlandırılması, başarılı bir cerrahi prosedür için önemli bir ön koşuldur. Optimal pozisyonlandırma ameliyat bölgesine mümkün olan en iyi erişimi sağlamakla kalmaz, aynı zamanda uzun vadeli sinir hasarı veya basınç ülserleri sorunlarını da önler.

Devamını oku

 • Ameliyathane

Ventilasyon performansı

Perioperatif organ hasarlarının toplamı, ABD'deki en büyük üçüncü ölüm sebebi olmaktadır. Akciğer hasarı gibi organ hasarlarının önlenmesi, postoperatif dönemdeki bakım artışına duyulan ihtiyacı azaltabilir. Akciğer koruyucu ventilasyonun, sağlığa ilişkin komplikasyonları ve maliyetleri azaltmaya nasıl katkıda bulunabileceği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Devamını oku

 • Ameliyathane

Sevoflurane consumption in manual vs automatic gas control

AGC technology permits safe and convenient reduction of anesthetic waste by up to 58%

Devamını oku

 • Ameliyathane

Hibrit suit için yol haritası

Tek disiplinli, çok disiplinli ve çok modaliteli Hibrit Ameliyathanenin tasarlanması ve hizmete alınması aşamalarındaki planlama sürecini optimize etmek.

Devamını oku

Tüm referanslar

 1. Hedenstierna G, Edmark L. Mechanisms of atelectatsis in the perioperative period. Best Practice & Research Clinical Anaesthesiology 24 (2010) 157-169

 2. Tusman G, Bëhm SH, Warner DO, Sprung J. Atelectasis and perioperative pulmonary complications in high-risk patients. Curr Opin Anaesthesiol. 2012 Feb:25(1):1-10.

 3. Garcia-Fernândez J, Romero A, Blanco A, etal. Recruitment manoeuvres in anaesthesia: How many more excuses are there not to use them? Rev Esp Anestesiol Reanim. 2018 pr:65(4):209-217

 4. De Cooman S, Schollaert C, Hendrickx JF, et al. Hypoxic guard systems do not prevent rapid hypoxic inspired mixture format ion. J Clin Monit Comput 2014, 10.1007/s10877-014-9626-y.

 5. Ghijselings IE, De Cooman S, Carelle R, et al. Performance of an active inspired hypoxic guard. J Clin Monit Comput. 2016 Feb;30(1):63-8t.