You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Select Your Country or Region
Gönder
Getinge Hybrid OR

Hibrit Ameliyathane yol haritası

Konular

Hibrit suit için yol haritası

Tek disiplinli, çok disiplinli ve çok modaliteli Hibrit ameliyathanenin tasarlanması ve devreye alınması aşamalarındaki planlama sürecini optimize etmek.

Hibrit Ameliyathane kılavuzunu indirin

Başarılı bir proje için mutlaka sorulması gereken sorular

Etkili bir Hibrit Ameliyathane planlamasına ilişkin kim, ne, nerede ve ne zaman sorularına verilen cevaplar, uygulamanızın gelecekte de geçerli olma düzeyini belirler. Her şey "oda tasarımının gelecekteki iş akışları ve işbirlikleri üzerindeki beklenen etkisi nedir?" ve “cerrahi işlemler sırasında hijyenik ve steril bir ortam nasıl sağlanacak?" gibi kısa ve uzun vadeli hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacak doğru soruları sorarak başlar. Ortaya atılması gereken sorulara verilebilecek birkaç örnek şunlardır.

Beklentileri belirleyin: 15 ila 30 aylık planlama

Hibrit Ameliyathane planlamasının ve uygulamasının karmaşıklığı ve süresi, Hibrit projenizin her üç aşamasında da önemli paydaşlar arasında zamanında ve serbest bir bilgi akışı olmasını gerektirir. Bakış açıları ve mesleki olarak kişisel ilgileri sebebiyle projenin uzun vadede başarılı olabilmesi için hayati önemde olan kişilerin tümünü göz önünde bulundurmamış olabilirsiniz. Hibrit Ameliyathane kılavuzu, zaman çizelgelerini ve beklentilerinizi gerçekçi bir şekilde belirlemeniz ve sürecin her adımında kimlerin yer alması gerektiğine karar vermeniz için size yol gösterir.

1. Aşama - Başarılı projeler planlamayla başlar

Hibrit Ameliyathane proje planlama sürecinin 1. Aşaması, tipik olarak üç ila altı aylık bir analiz ve değerlendirme dönemini içerir. Bu süre içinde, çeşitli disiplinlerin klinik ihtiyaçları tanımlanır, hijyen gereklilikleri değerlendirilir, kullanılabilirlik ve ergonomi masaya yatırılır ve iş akışları oluşturulur. Görüşmeler, bu gereksinimlerle en uyumlu olan doğru görüntüleme yöntemlerinin ve ameliyathane masası sistemlerinin seçimine odaklanır.

Başarı için sağlam bir temel oluşturmak

Cerrahi ekipmanlarla görüntüleme ekipmanı arasındaki ilişki, bir Hibrit Ameliyathanenin performansının, en zayıf halkasının etkinliği ile sınırlı olacağı anlamına gelir. Planlama sürecinin ilk aşamalarında yapılacak bir hata, projenin sonraki aşamalarında ciddi sonuçlara yol açabilir. Etkili bir planlama, önümüzdeki üç ila beş yıl içinde Hibrit Ameliyathanenin öngörülen kullanımını göz önünde bulundurmalıdır. Ayrıca, hastanenin mevcut yapısal ayak izinde bir Hibrit Ameliyathane kurmak da yeni zorluklara yol açabilir. 

Görüntüleme teknolojisi ile başlayın

Etkili bir Hibrit Ameliyathane planlamasındaki en kritik kararlardan biri, görüntü bazlı prosedürün her adımında (planlama, rehberlik ve son kontrol) tanılama verilerinin miktarını ve kalitesini üst düzeye çıkarabilecek bir veya daha fazla görüntüleme sistemi seçmektir. Hibrit Ameliyathane kılavuzunda farklı görüntüleme yöntemlerinin tanısal avantajları hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

Olabilecekleri 3 Boyutlu görün

Paydaşlar genelde Hibrit Ameliyathane ile kurulu ekipman dizisi arasındaki ilişkiyi kafalarında canlandırmakta zorlanır. Satıcıya özel yazılım, odanın gerçeğe yakın bir görselleştirmesini sunarak, önerilen oda tasarımının personelle ve seçilen ekipmanlarla dolu halinin üç boyutlu görüntülerini oluşturur. 3D yazılım, önlenmesi mümkün çatışmaların (çarpışmaların) görselleştirilmesine yardımcı olurken, aynı zamanda uygun hijyen önlemlerinin alınıp alınmadığını da doğrular.

Esnek masalar birden fazla özelliği içinde barındırır

Özellikle daha geniş bir uzmanlık yelpazesindeki minimal invaziv ameliyatların sıklığı ve karmaşıklığı arttıkça Hibrit Ameliyathane kullanımı da gelişmeye devam ediyor. Bu nedenle ameliyat masaları, çok çeşitli prosedürlere uyum sağlayacak şekilde hızla yapılandırılabilen iki ya da daha fazla değiştirilebilir karbon fiber ve üniversal masa tablası seçeneklerini bulundurmalıdır. Hibrit Ameliyathane kılavuzunda, güvenli ve esnek hasta pozisyonlandırma ihtiyaçlarını içeren bir dizi önemli gereksinim oluşturduk.

Personel ve hasta güvenliği için etkili iş akışları

Hibrit Ameliyathanede oda tasarımı ve ekipman yerleşimi, çok sayıda insanı barındırabilecek ve bu kişilerin görüntüleme verilerini iş akışı verimliliğinden ödün vermeden izleyebilme ihtiyaçlarını karşılayacak kadar esnek olmalıdır. Tasarım ve ekipman yerleşimi, ayrıca, Hibrit Ameliyathanedeki klinik personelinizin kontaminasyonu ve enfeksiyon riskini önlemesine yardımcı olmak bakımından da önemli bir rol oynar. Daha fazla insan ve ekipman bulunması, sorunlar ve istenmeyen personel hareketliliği bakımından daha fazla risk anlamına gelir. 

2. Aşama - Maliyetleri anlamak

2. Aşama, toplam proje maliyetini oluşturan çeşitli bütçe kalemlerine odaklanır. Bu hesaplamalar, ekipman maliyetini ve ayrıca tüm sistemlerin ve platformların pahalı iyileştirmelerden kaçınmak için bir arada çalışmasını sağlayan ek ilk planlama süresini yansıtır. Bütçeler ayrıca tüm güvenlik, hijyen, kullanılabilirlik ve ergonomi konularını da dikkate almalıdır.

Hibrit Ameliyathane için Bütçeleme

Yeni bir geleneksel ameliyathane için fon oluşturmak isteyen hastanelerin elinde, yapacakları masraflar açısından ipucu olabilecek zengin geçmiş finansal veriler mevcuttur. Yöneticilerin, Hibrit suite'te, yoğun bir görüntü bazlı bilgi ve hasta bilgisi akışını yönetmek için ihtiyaç duyulacak görüntüleme ekipmanları, entegrasyon yazılımı ve yüksek çözünürlüklü monitörlerle odayı doldurmak üzere %70-90 oranında fazladan harcama yapması gerekebilir.

Bu hesaplamalar, ayrıca, bu çok sayıdaki arayüzü yönetmek için gereken ilk planlama süresindeki artışı da yansıtır. Hibrit Ameliyathanenin cerrahi olmayan radyoloji incelemelerini planlama esnekliği göz önüne alındığında, bir dizi hastanenin görüntüleme sisteminden kaynaklanan maliyet farkını birden fazla masraf alanı arasında paylaştırdığı görülmüştür. Hibrit Ameliyathaneye yönelik bütçe onaylarına gerekçe olarak hem bu durum hem de odanın farklı disiplinler arasında paylaşımlı olarak kullanımı temel gösterilmektedir.

3. Aşama - Uygulama

Hibrit Ameliyathane projesinin 3. Aşaması, 1. ve 2. Aşamalara katılan paydaşların katılımının devamını gerektirir. Başarılı kurulum ve hizmetealma, birbiriyle ve yeni Hibrit Ameliyathane ortamıyla olan etkileşimlerinde günlük değişikliklerle karşılaşan personel arasındaki belirsizliğin ortadan kaldırılmasını da gerektirir. Etkili bir eğitim programı oluşturmak bu son aşamanın en önemli unsurlarından biridir.

Dikkatli planlama, son dakika sürprizlerini önler

Aylar süren yoğun koordinasyonlu bir planlama sürecinin ardından, Hibrit Ameliyathanenin hizmete alınma tarihi nihayet öngörülebilir olur. Bu noktada, başarılı bir kurulum büyük ölçüde oda konfigürasyonunun, ekipman konfigürasyonunun ve tüm Hibrit Ameliyathane teknolojisinin tam yerleşiminin onaylanmasına bağlıdır. Projenin tamamlanma tarihlerini kısaltabilecek konuları daha iyi anlamak için Hibrit Ameliyathane kılavuzunda daha fazlasını okuyun ve etkili bir eğitim programı oluşturmanın altı önemli adımını inceleyin.

Proje başarısını etkileyen sekiz husus

Tek disiplinli, çok disiplinli ve çok modaliteli bir Hibrit Ameliyathanenin tasarlanmasını ve devreye alınmasını optimize etmek, planlama sürecinin üç aşamasının tümünde temel öğrenimin uygulanmasını gerektirir. Deneyimin proje başarısı üzerinde en büyük potansiyel etkiye sahip olduğunu gösteren sekiz temel stratejik düşüncenin neler olduğunu öğrenin.

İlgili Makaleler

  • Ameliyathane

Kalp akciğer etkileşimi

Anestezi ile indüklenen akciğer çökmesi, iyi bir ventilasyon stratejisiyle önlenebilecek, bilinen bir gerçektir.

Devamını oku

  • Ameliyathane

Ameliyathanede Hasta Pozisyonlandırma

Hastanın uygun şekilde pozisyonlandırılması, başarılı bir cerrahi prosedür için önemli bir ön koşuldur. Optimal pozisyonlandırma ameliyat bölgesine mümkün olan en iyi erişimi sağlamakla kalmaz, aynı zamanda uzun vadeli sinir hasarı veya basınç ülserleri sorunlarını da önler.

Devamını oku

  • Ameliyathane

Sevoflurane consumption in manual vs automatic gas control

AGC technology permits safe and convenient reduction of anesthetic waste by up to 58%

Devamını oku

  • Ameliyathane

Hastaların akciğerlerinin sağlıklı kalmasını sağlamak

Hastalarınıza sağlıklarını geri kazandırmak ve korumak sağlık hizmetinin ana hedefleridir. Bu, atelektazi gibi anestezi ile ilişkili potansiyel postoperatif komplikasyonlardan kaçınmaya çalışmayı içerir.

Devamını oku

  • Ameliyathane

Ameliyathanede görsel yorgunluğun azaltılması

Cerrahi saha ve çevresindeki alanların kontrastının azaltılması konforu ve görsel performansı artırır. En etkili cerrahi aydınlatma, gözlerdeki zorlanmayı azaltmak için aydınlatılmış alan ile ameliyathane ışıklandırması arasında kademeli bir geçiş sağlar.

Devamını oku

  • Ameliyathane

How connected medical devices raised uptime in the OR

For Royal Belfast Hospital for Sick Children in Northern Ireland, connected medical devices are an indispensable tool for improving operation planning.

Devamını oku