You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Select Your Country or Region
Gönder
Reduce intraoperative Hypotension

İntraoperatif Hipotansiyonu azaltın

Konular

Hipotansiyon - bilinmeyen bir risk mi?

Çalışmalar şunu göstermiştir: intraoperatif hipotansiyon diye bir gerçek vardır. Kısa süreli hipotansif epizodlar bile ciddi komplikasyonlara yol açabilir.

Hipotansiyonun karakteristik özelliklerini tümüyle ortaya koymak henüz mümkün değildir ve genel bir tanımı da yoktur. Örneğin, sistematik bir derlemede Bijker ve diğerleri 130 makalede hipotansiyon için 140 tanım bulmuştur.[1],[2]

Hemodinamik yönetim

Hemodinamik yönetim, perioperatif dönemin hayati bir parçasıdır. Aynı zamanda zorlukları da olabilmektedir: hemodinamik dengesizlik anestezi ve ameliyat sırasında sürekli bir tehlikedir. Kan basıncındaki dalgalanmalar, kendini, sistolik ve ortalama arteryel kan basıncında azalmalar şeklinde gösterebilir. Bu hipotansif epizodlar, aralıklı üst kol manşeti ölçümlerinde gözden kaçabilir.[1],[2]

Tansiyon dalgalanmalarının hemen tespit edilmesi neden bu kadar önemlidir?

MAP<65 mmHg (düşük perfüzyon basıncı) doku hipoksisine yol açabilir

Hipotansiyonun fazları sırasında beyin, kalp, böbrekler ve diğer hayati organlar kan akışından yararlanamazsa doku hipoperfüzyonu ve hipoksisi meydana gelebilir. Akut böbrek hasarı ve miyokardiyal yaralanma, kısa süreli hipotansiyon süreçlerinden de kaynaklanabilir ve 30 günlük postoperatif mortalitenin temel nedenlerindendir. [1],[2]

Nicklas J, Beckmann D, Killat J ve diğerleri'nin çalışmasına dayanan grafik. Karmaşık gastrointestinal endoskopi sırasında vasküler boşaltma teknolojisi kullanılarak sürekli noninvaziv arteryel kan basıncı izleme: bir prospektif gözlemsel çalışma. J Clin Monit Comput. 2018;33(1): 25-30.

Hiçbir atımı kaçırmayın

Her bir hastanın hemodinamik stabilitesinin ayrı ayrı değerlendirilmesi, hedefe yönelik tedaviye yön vermek açısından son derece önemlidir. Bu sadece kan basıncının ve ortalama arteryel basıncın (MAP) izlenmesini değil, aynı zamanda ard yük, ön yük ve kalbin kontraktilitesi gibi diğer kardiyak özellikleri de içerir.

Noninvaziv sürekli hemodinamik izleme hakkında daha fazla bilgi için

Getinge Perioperative Value Card

Peri-operatif Değer Kartı

Bir algoritma ve hemodinamik normal değerler tarafından doğrulanmaları durumunda tedavi kararlarını daha hızlı belirlemek mümkün olabilir.

Order your printed Peri-operative Value Card here

İntraoperatif hipotansiyon hakkındaki bilgiler ve rakamlar

Komplikasyon oranları, tedavi seçenekleri ve finansal etkiler hakkında daha fazla bilgi edinin.  İnteraktif çalışma özetimiz bir bakışta anlaşılabilecek bilgiler ve rakamlar sunar.

İlgili Makaleler

 • Ameliyathane

Ameliyathanede Hasta Pozisyonlandırma

Hastanın uygun şekilde pozisyonlandırılması, başarılı bir cerrahi prosedür için önemli bir ön koşuldur. Optimal pozisyonlandırma ameliyat bölgesine mümkün olan en iyi erişimi sağlamakla kalmaz, aynı zamanda uzun vadeli sinir hasarı veya basınç ülserleri sorunlarını da önler.

Devamını oku

 • Ameliyathane

Kalp akciğer etkileşimi

Anestezi ile indüklenen akciğer çökmesi, iyi bir ventilasyon stratejisiyle önlenebilecek, bilinen bir gerçektir.

Devamını oku

 • Ameliyathane

Hibrit suit için yol haritası

Tek disiplinli, çok disiplinli ve çok modaliteli Hibrit Ameliyathanenin tasarlanması ve hizmete alınması aşamalarındaki planlama sürecini optimize etmek.

Devamını oku

 • Ameliyathane

Ventilasyon performansı

Perioperatif organ hasarlarının toplamı, ABD'deki en büyük üçüncü ölüm sebebi olmaktadır. Akciğer hasarı gibi organ hasarlarının önlenmesi, postoperatif dönemdeki bakım artışına duyulan ihtiyacı azaltabilir. Akciğer koruyucu ventilasyonun, sağlığa ilişkin komplikasyonları ve maliyetleri azaltmaya nasıl katkıda bulunabileceği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Devamını oku

 • Ameliyathane

Daha parlak bir aydınlatma her zaman daha iyi olmayabilir

Çoğu kişi, görsel yorgunluğunun belirtilerini yaşamıştır: gözler ağrılı, kaşıntılı veya kuru hissedilir. Bazen vücudumuz bunu telafi etmek için daha fazla gözyaşı üretir, bu da görme bozukluklarına neden olur.

Devamını oku

 • Ameliyathane

Ameliyat aydınlatmasının temelleri

Doğru cerrahi aydınlatma, hasta güvenliği ve personel konforu açısından kritik öneme sahiptir. Tıbbi ekibin yalnızca cerrahi operasyona odaklanmasını sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır.

Devamını oku

Tüm referanslar

 1. Vafi Salmasi, Kamal Maheshwari, Dongsheng Yang, Edward J. Mascha, Asha Singh, Daniel I. Sessler, Andrea Kurz; Relationship between Intraoperative Hypotension, Defined by Either Reduction from Baseline or Absolute Thresholds, and Acute Kidney and Myocardial Injury after Noncardiac Surgery: A Retrospective Cohort Analysis. Anesthesiology 2017;126(1):47-65. doi:

 2. Jilles B. Bijker, Suzanne Persoon, Linda M. Peelen, Karel G. M. Moons, Cor J. Kalkman, L. Jaap Kappelle, Wilton A. van Klei; Intraoperative Hypotension and Perioperative Ischemic Stroke after General Surgery: A Nested Case-control Study. Anesthesiology 2012;116(3):658-664. doi:

 3. Based on: Nicklas J, Beckmann D, Killat J et al. Continuous noninvasive
  arterial blood pressure monitoring using the vascular unloading technology during complex gastrointestinal endoscopy: a prospective observational study. J Clin Monit Comput. 2018;33(1):25-30.