You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Select Your Country or Region
Gönder
Coronary artery bypass grafting

KABG -
Koroner Arter Baypas Greft

Konular

Koroner arter hastalığı nedir?

Her yıl, milyonlarca hastaya bir tür kalp rahatsızlığı tanısı konuyor ve bu tanıların en yaygın olanlarından biri ateroskleroz.

Kalp damar hastalıkları %32 ile tüm dünyadaki ölüm nedenleri arasında birinci sıradaydı.[1]

Ateroskleroz yaygın olarak "damar sertliği" şeklinde ifade edilir. Arterlerde yağ tortularının daralmaya, hatta tıkanmaya yol açacak şekilde ve kademeli olarak birikmesi anlamına gelir. Koroner arterlerde böyle bir birikme meydana gelmesine koroner ateroskleroz veya koroner arter hastalığı denir.

Bu arterler boyunca plak adı verilen yağ tortularının ortaya çıkması durumunda şunlar görülebilir:

 • Arterin zarı daha kalın ve daha pürüzlü hale gelir
 • Plak birikimi arter boyunca açıklığı daraltır
 • Daralma, kanın arterde akışını daha zor hale getirir
 • Kalbin kan pompalamak için daha fazla çalışması gerekir
 • Plak, arterde kan akışını tamamen engelleyen bir noktaya kadar birikebilir
 • Veya, plak arter duvarından "kopabilir" veya kırılabilir ve bu da arterin kısmen veya tamamen tıkanmasına neden olabilir – bu da kanın kalp kasına iletilmesini önleyebilir

Bir veya daha fazla arter tıkanırsa, kalp dokusu çalışması için gereken kanı almaz. Sonuçlar hafif göğüs ağrısından (angina) şiddetli kalp krizine kadar değişebilir.

Koroner Arter Hastalığı nasıl tedavi edilmeli?

Koroner ateroskleroz tanısı konan kişilere uygulanacak tedavi seçeneklerinden biri, kan akışını eski haline getiren bir kalp cerrahisi işlemi olan koroner arter baypas greft (KABG) ameliyatıdır.

Koroner arter baypas greft (KABG) cerrahisi, 50 yıldan uzun bir süredir koroner arter hastalığı olan hastaların revaskülarizasyon işlemlerinde bir bakım standardı olmuştur.[2]

Kardiyovasküler hastalık her yerde meydana gelir!

Tanı konulmuş kardiyovasküler koşulların yaygınlığı[3]

Ancak gerçekleştirilen kalp revaskülarizasyon işlemleri için baypas anastomoz sayısı biraz farklıdır.[4]


 

Kalp cerrahları için yeni bir zorluk

Günümüzde yaşam tarzlarındaki değişimler ve artan yaşam süresi, çoklu komorbiditeli KABG hasta risklerinde yükselişe yol açıyor. Bu durum,  cerrahi karmaşıklığın, perioperatif komplikasyonların ve maliyetlerin artmasına katkıda bulunuyor.[5]

KABG ameliyatı söz konusu olan hastaların %30'undan fazlası yüksek riskli kabul edilir.[6] Bu yüksek riskli hastaların bazıları %80'den fazla morbidite ve mortalite oranı öngörmüştür.[7]

 

Klinik yolun her adımı başarılı bir ameliyata ve iyileşme sürecine katkıda bulunur.

Operasyon öncesi stabilizasyon

Kanıta dayalı tıp, gelişmiş hasta izleme ve miyokardial koruyucu strateji içeren preemptif klinik protokollerin, prosedürle ilgili komplikasyonları önlemeye ve genel kalış süresini kısaltmaya yardımcı olabileceğini göstermektedir.[8] [9].

İntraoperatif tedavi

Cerrahi tedaviyi optimize etmek cerrahi komplikasyonu en aza indirmeye yardımcı olabilir. Anestezi uygulanması, çalışan kalpte cerrahi operasyon kararı veya duran kalbin desteklenmesi yaklaşımı söz konusu olduğunda doğru araçların kullanılması, komplikasyonları, ventilasyon süresini ve hastane masraflarını azaltmaya yardımcı olabilir.

Postoperatif iyileşme

KABG ameliyatının ardından ortaya çıkan düşük kalp debisi sendromu ve uzun süreli mekanik ventilasyon, yaygın ve maliyetli postoperatif komplikasyonlardır.[2],[10]

Tüm referanslar

 1. OWID

 2. European Heart Journal, Volume 34, Issue 37, 1 October 2013, Pages 2862–2872

 3. Kantar Health

 4. Cost of Individual complications following coronary artery bypass grafting. J Thorac Cardiovasc Sug 2018;155:875-82.

 5. Cost of Individual complications following coronary artery bypass grafting. J Thorac Cardiovasc Sug 2018;155:875-82.

 6. High Risk CABG Patients: Incidence, Surgical Strategies and Results: Ann Thorac Surg 2004;77:574–80

 7. Results of the STS Adult Cardiac Surgery Online Risk Calculator. Accessed 9 August 2018.

 8. Goal-directed therapy in cardiac surgery: a systematic review and meta-analysis British Journal of Anaesthesia 110 (4): 510–17 (2013)

 9. Preoperative intra-aortic balloon pump use in high-risk patients prior to coronary artery bypass graft surgery decreases the risk for morbidity and mortality—A meta-analysis of 9,212 patients. J Card Surg. 2017;32:177–185

 10. Low Cardiac Output Syndrome After Cardiac Surgery. Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia 31 (2017) 291–308