You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Select Your Country or Region
Gönder
ARDS

Akut solunum sıkıntısı sendromunun (ARDS) tanınması ve tedavisinin optimize edilmesi

ARDS, yeterince tanınmayan, yetersiz tedavi edilen ve yüksek ölüm oranıyla ilişkili bir sendromdur. ARDS, erken tedavi yanlış uygulanırsa ilerleyebilir.[1]

Konular

ARDS – klinik zorluk


Akut solunum sıkıntısı sendromu (ARDS) düşük kan oksijenine neden olan ciddi bir akciğer durumudur. ARDS  insidansı yaygın olarak değişmektedir; ABD'de 100.000 nüfus başına 78.9 ve 81.0 arasında tahmin edilirken, Avrupa'da insidansın 100.000 nüfus başına 7.2 ve 25.5 arasında olduğu tahmin edilmektedir.[2] ARDS'nin küresel yükünün yılda 3 milyondan fazla hasta olduğu tahmin edilmektedir.[3]
Şiddetli ARDS için ölüm oranı, 50 ülkede 459 Yoğun Bakım ünitesini içeren gözlemsel bir çalışmada %46.1 olarak bildirilmiştir.1 ABD'de, ARDS yaklaşık 200.000 kişiyi etkilemekte ve yılda 74.500 ölümle sonuçlanmaktadır.[4]

Sebepler nerede?


ARDS birçok durumla ilişkilendirilen bir sendromdur ve çoğu hasta tanı sırasında zaten hastaneye yatırılmıştır. Berlin'in ARDS tanımına göre, farklı klinik bulgular hasta durumunu hafiften şiddetliye doğru tanımlamanıza yardımcı olabilir.
ARDS'li yetişkinler için bir numune tedavi algoritması tipik olarak akciğer koruyucu ventilasyonun optimizasyonuyla başlar ve hastanın durumuna bağlı olarak daha invaziv müdahalelere doğru ilerler. Tedavi planları, tedavi tesisindeki mevcut müdahalelere ve nedene göre kişiselleştirilmelidir.[5]

COVID-19 salgını, dünya çapında yoğun bakım ünitelerinde akut solunum sıkıntısı sendromu (ARDS) olan hastalarda bir dalgalanma görmüştür.[6]

İlgili Makaleler

 • Yoğun Bakım

Hemodynamic Management in Sepsis Patients

Everyone is at risk of developing sepsis. Globally, up to 50 million people are affected by sepsis, every year. Every 2.8 seconds, one patient dies from sepsis and associated complications. Often, it can be prevented by vaccination, clean water and hygiene, safe childbirth, and preventing hospital-acquired infections (HAIs). However, sepsis is often underdiagnosed, especially at an early stage where treatments are more successful.

Devamını oku

 • Yoğun Bakım

The Italian experience: a practical advice

Professor Salvatore Grasso, Head of the Department of Anesthesia and Resuscitation at the Faculty of Medicine and Surgery of the University of Bari Aldo Moro Polyclinic, tells his story about the worst health care situation in Italy. Watch the video and learn what he experienced firsthand during the treatment of severely ill patients, at this time, infected by an unknown virus.

Devamını oku

 • Yoğun Bakım

Mechanical ventilation

Sharing our insights on how you can provide easier, better and safer mechanical ventilation – for you and your patients.

Devamını oku

 • Yoğun Bakım

Düşük sedasyon ventilasyon stratejisi

Daha az sedasyonlu ve aktif olarak katılımcı hastalara sahip olmanın anahtarı, solunum ihtiyaçlarını karşılayabilmektir. Doğal nefes alma çabalarına mümkün olduğunca imkân vermek ve bunu devam ettirmek.

Devamını oku

 • Ameliyathane
 • Yoğun Bakım

Hemodinamik verileri bir bakışta anlama

Hemodinamik bilgiler doktorlara değerli bilgiler sunar. Ameliyathanede ameliyat geçiren hastalara karşı vijilans gösterilmesi her zaman onlara fayda sağlar. Optimum perioperatif sıvı yönetimi başarılı bir iyileşmenin anahtarıdır. Yoğun bakım ünitesinde, kritik rahatsızlığı bulunan hastanızın yaşamı bir sonraki tedavi aşaması için verilecek doğru karara bağlıdır.

Devamını oku

 • Yoğun Bakım

"Without access to an Edi signal you can’t give patients the best possible respiratory care."

Using the electrical activity of the diaphragm (Edi) to evaluate ICU patients’ need for respiratory support is a valuable and often superior complement to standard monitoring parameter, according to senior respiratory consultant Sten Borgström.

Devamını oku

Tüm referanslar

 1. Sadowitz B, Jain S, Kollisch-Singule M, et al. Preemptive mechanical ventilation can block progressive acute lung injury. World J Crit Care Med. 2016;5(1):74-82. Published 2016 Feb 4. doi:10.5492/wjccm.v5.i1.74

 2. PubMed
  Epidemiology, Patterns of Care, and Mortality for Patients With Acute Respiratory Distress Syndrome in Intensive Care Units in 50 Countries.
  Bellani G, Laffey JG, Pham T, Fan E, Brochard L, Esteban A, Gattinoni L, van Haren F, Larsson A, McAuley DF, Ranieri M, Rubenfeld G, Thompson BT, Wrigge H, Slutsky AS, Pesenti A, LUNG SAFE Investigators, ESICM Trials Group
  JAMA. 2016 Feb;315(8):788-800.

 3. Health Topic "ARDS" on National Heart, Lung, and Blood Institute

 4. ARDS Definition Task Force, Ranieri VM, Rubenfeld GD, Thompson BT, Ferguson, et al. Acute respiratory distress syndrome: the Berlin Definition. JAMA. 2012 Jun

 5. Fan E, Brodie D, Slutsky AS. Acute Respiratory Distress Syndrome: Advances in Diagnosis and Treatment. JAMA. 2018 Feb 20;319(7):698-710.

 6. https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(20)30304-0/fulltext