You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Select Your Country or Region
Gönder

GDPR Uyum Beyanı

Giriş

AB Genel Veri Koruma Tüzüğü (“GDPR”) 25 Mayıs 2018'de yürürlüğe girmiş ve yirmi yıl içinde AB veri koruma yasasında yapılan en önemli değişiklikleri de beraberinde getirmiştir. Tüzük, Avrupa Birliği genelinde minimum bir veri koruma standardı düzenlemekte ve oluşturmaktadır. 

Özünde, GDPR, kişisel verilerin korunması ve işlenmesinde gerçek kişilerin temel hak ve özgürlüklerini düzenler. Buna paralel olarak, veri denetleyicileri ve veri işlemcilerinin kişisel veri işleme için uygun güvenlik önlemleri ve teminatını uygulamasını zorunlu kılmaktadır. Dijital çağda veri işleme üzerine özellikle düşünen GDPR, kişilere kendi kişisel verilerinin işlenmesi konusunda daha fazla şeffaflık ve kontrol vermeyi sağlamaktadır. 

Taahhüdümüz

Getinge'de, kendimizi işlediğimiz kişisel bilgilerin güvenliğini ve korunmasını sağlamaya adadık. Sürekli değerlendirme, risk yönetimi ve iyileştirme sürecinin kuruluşumuza yerleşmesini sağlamak amacıyla, GDPR kapsamındaki tüm konuların gözden geçirilmesi ve bu konulara karşı dikkatli olunması için çalışan veri koruma ekiplerimiz var.

GDPR hazırlıklarımız ilgili iç süreçler, prosedürler ve belgelerin kapsamlı şekilde incelemesini içermektedir. Ayrıca, GDPR uyumuna yönelik olarak veri koruma politikaları, prosedürleri, kontrolleri ve güvenlik önlemlerini aktif olarak geliştirmeye ve uygulamaya devam ediyoruz. 

Politikalar & Prosedürler

Getinge, aşağıdakiler de dahil olmak üzere GDPR'nin gerekliliklerini ve standartlarını ele alan veri koruma politikaları ve prosedürleri geliştirmiş ve geliştirmeye devam etmektedir: 

Veri Koruma

Ana politikamız ve veri koruma kılavuzumuz, GDPR gerekliliklerini karşılamak üzere revize edilmiştir. Veri koruma yükümlülüklerimiz ve sorumluluklarımızla ilgili farkındalık yaratmak ve bunları teşvik etmek için hesap verme sorumluluğu ve hükümet tedbirlerini (tasarım gizliliği de dahil) geliştirdik ve geliştirmeye devam ediyoruz.

Veri Saklama

Saklama politikaları ve planlarımızı "veri minimizasyonu" ve "saklama sınırlaması" ilkelerini dikkate alarak güncelledik ve güncellemeye devam edeceğiz. 

Veri İhlalleri

Kişisel veri ihlallerini tespit etmek, değerlendirmek, araştırmak ve raporlamak için emniyet tedbirleri ve güvenlik önlemleri geliştirdik ve geliştirmeye devam ediyoruz. 

Uluslararası Veri Transferleri

Getinge'nin AB/AEA dışına kişisel bilgileri transfer etmesi ile ilgili olarak, verilerin bütünlüğünü sağlamak ve sürdürmek için politikalarımızı ve prosedürlerimizi geliştirdik ve geliştirmeye devam ediyoruz. Bu tür veri transferleri harici alıcıları içeriyorsa, veri sahibi haklarına ve taleplerine riayet etmek adına alıcılardan kişisel bilgileri korumak için uygun önlemlere sahip olduklarını doğrulamasını istemekteyiz.

Veri Sahibi Talebi

Kişisel veri düzeltme, işlemeyi kısıtlama, silme ve bununla birlikte veri işleme itirazlarını iletebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz sağlamaktayız. Talep formuna buradan ulaşabilirsiniz.

Kişisel Verilerin İşlenmesi için Yasal Dayanak

Kişisel verileri içeren faaliyetlerin işlenmesi için yasal dayanağı kaydeden bir sistemi değerlendirerek şirketimize katmış bulunmaktayız.

Gizlilik Bildirimi

Uygulanabilir olduğu durumlarda, veri işleme faaliyeti ve GDPR gereğince hak ve özgürlüklerini çevreleyen ayrıntılar hakkında kişileri bilgilendiren gizlilik bildirimleri düzenleriz.

Veri Koruma Etki Değerlendirmeleri

Veri koruma etki değerlendirmelerini kolaylaştırmak için bir sisteme sahibiz.

Veri İşlemci Anlaşmaları

Uygulanabilir olduğunda, veri işleme anlaşmaları yapmaktayız. 

Veri Sahibi Talebi

Kişisel veri erişimi, düzeltme, işlem kısıtlama veya silme ya da yasal amaçlarla veri işleme itirazlarını göndermek için, lütfen bağlantıdaki formu doldurun.