You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Select Your Country or Region
Gönder
ARDS tree lung image

Akut solunum sıkıntısı sendromunun (ARDS) tedavisinin uygulanması ve optimize edilmesi

ARDS, yeterince tanınmayan, yetersiz tedavi edilen ve yüksek ölüm oranıyla ilişkili görünen bir sendromdur. ARDS, erken tedavi yanlış uygulanırsa ilerleyebilir.[1]

Zorluk

ARDS'li hastalar için bakım karmaşıktır ve uzun süreli hastaneye yatma ile ilişkilendirilir ve önemli sağlık hizmeti kaynakları gerektirir.[ 2]  ARDS, mekanik ventilasyona yönelik önerilen yaklaşımların kullanımı ve bazı yardımcı önlemlerin kullanımı açısından yetersiz görülüyor. Bu bulgular, ARDS'li hastaların yönetiminde gelişme potansiyeli olduğunu göstermektedir. [1]

ARDS'nin klinik bulguları ve semptomları

ARDS, hastaların klinisyenler tarafından fark edilen %60.2'si ile farkındalık yaratır.[1]

Klinik bulgu ref. [3]; Ciddi ref. [4]

ARDS: Klinik zorluk


Akut Solunum Sıkıntısı Sendromunu (ARDS) fark etme ve tedavi etme konusunda daha fazla bilgi edinin.

Download the ARDS brochure

Güncel öneriler

Amerikan Toraks Derneği/Avrupa Yoğun Bakım Derneği/Yoğun Bakım Tıbbı Derneği
Klinik Uygulama Kılavuzu: Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu olan Yetişkin Hastalarında
Mekanik Ventilasyon[0], [6]
Tedavi
Öneriler
Önerinin Gücü

LTV'ler ve İnspirasyon Basınçları kullanılarak Mekanik Ventilasyon

ARD'li yetişkin hastaların 4 -8ml/kg PBW ve
inspiratuar plato basınçları <30cm H2O ile sınırlı tidal hacimlerle mekanik ventilasyon alması önerilir

Etki
tahminlerinde orta seviyede güven ile birlikte güçlü öneri

Pron Pozisyonlandırma

Şiddetli ARDS'li yetişkin hastaların günde 12 saatten fazla pron pozisyon almaları önerilir

Orta – yüksek etkili tahminlerle birlikte güçlü öneri

Yüksek Frekanslı Osilasyon Ventilasyonu (HFOV)

HFOV'un orta veya şiddetli ARDS'li hastalarda rutin olarak kullanılmaması önerilir

Etki tahminlerinde orta-yüksek düzeyde güven ile birlikte güçlü öneri

Düşük PEEP'e karşı Yüksek PEEP

Orta veya şiddetli ARDS'li yetişkin hastaların daha düşük PEEP seviyelerinden ziyade daha yüksek PEEP seviyelerini almalarını önerin

Etki tahminlerinde orta düzeyde güvene sahip koşullu tavsiye

Recruitment Manevraları (RM'ler)

ARDS'li yetişkin hastaların RM almasını önerin

Etki tahminlerinde orta düzeyde güvene sahip koşullu tavsiye

Ekstrakorporeal Membran Oksijenasyonu (ECMO)

Şiddetli ARDS'li hastalarda ECMO için veya ECMO'ya karşı kesin bir öneri için ek kanıtlar gereklidir

ECMO alan şiddetli ARDS hastalarının klinik sonuçlarını ölçen devam eden araştırmaları önerin

Download the ARDS Treatment Guide

Hacim durumunu bilmenin önemi

YBÜ'de her gün klinisyenler dolaşım yetmezliği ve akciğer yetmezliği olan hastalar için bu terapötik ikilemle uğraşmakta, sıvı uygulamayı tercih etmeli miyim?

Şok ile ilişkili şiddetli ARDS durumunda, mantıksal terapötik yaklaşımın tanımlanmasına yardımcı olmak için daha erken bir aşamada gelişmiş izleme cihazlarının kullanılması önerilmiştir.

 

Ref. [7]

Ventilasyonun Amacı

"ARDS'li hastalarda mekanik ventilasyonun amacı, ventilatör kaynaklı akciğer
hasarı (VILI), ventilatörle ilişkili pnömoni (VAP) veya ventilasyonla indüklenen
diyafram disfonksiyonu (VIDD) gibi komplikasyonlardan kaçınırken gaz
değişimini korumaktır"[5]

bkz. referanslar [5], [8], [9]

Advanced hemodynamic Monitoring

Pulmoner ödemi hastabaşında teşhis edin

ARDS, pulmoner ödem, akciğer dokusunun interstisyumunda ve / veya alveollerde sıvı birikmesi ile karakterize edilir. Bu durum gaz değişiminin bozulmasına ve hatta pulmoner yetmezliğe neden olabilir. Pulmoner ödemin miktarı, ekstravasküler akciğer sıvısı indeksi (ELWI) ölçülerek hasta başında kolayca ölçülebilir. Bir sonraki önemli soru: Pulmoner ödemin nedeni nedir? Pulmoner vasküler permeabilite indeksi (PVPI) bir diferansiyel tanı koymayı mümkün kılar. Kardiyojenik pulmoner ödemde, negatif bir sıvı dengesi aranırken, permeabilite pulmoner ödem durumlarında enflamasyonun nedenini tedavi etmek önceliklidir.

Hemodinamik parametreler hakkında daha fazla bilgi için

Cardiohelp System

ARDS için ECMO

Şiddetli akut solunum yetmezliği için ekstrakorporeal membran oksijenasyonu (ECMO) 40 yıldan daha uzun bir süre önce teklif edildi.[10]   O zamanlarda teknolojideki gelişmeler ECMO'yu daha güvenli ve kolay hale getirdi ve akut solunum yetmezliğinde daah yaygın olarak kullanılmasına olanak tanıdı.[11]  VV-ECMO, optimal mekanik ventilasyon ve geleneksel tıbbi tedavilere karşı solunum yetmezliği olan hastaların tedavi tercihi haline gelmiştir.[12] 

ECMO opsiyonları hakkında daha fazla bilgi edinin

Şiddetli akut solunum sıkıntısı sendromu için ekstrakorporeal membran oksijenasyonu
EOLIA Çalışması

Şiddetli akut solunum sıkıntısı sendromu (ARDS) olan hastalarda venovenöz ekstrakorporeal membran oksijenasyonunun (ECMO) etkinliği tartışmaya açıktır. [13] EOLIA çalışması en şiddetli ARDS formlarına sahip hastalarda ECMO'nun erken başlatılmasının etkisini belirlemek için tasarlanmıştır.[1]

ECLS (ECMO) therapy in ICU for adult patients with ARDS

Erken ECMO

 
%35 mortalite
(44/124)
ECLS (ECMO) therapy in ICU for adult patients with ARDS

249 Hasta

 
124 hasta anlık vv-ECMO aldı ve
125 hastada geleneksel tedaviye devam edildi
ECLS (ECMO) therapy in ICU for adult patients with ARDS

Geleneksel Ventilasyon*

 
%46 mortalite
(57/125)

* gerektiğinde kurtarma için ECMO ile

Yayımcı: Combes et al, New England Journal of Medicine 2018; 378:

Şiddetli akut solunum sıkıntısı sendromu (ARDS) olan hastalarda veno-venöz ekstrakorporeal membran oksijenasyonunun (vv-ECMO) etkinliği tartışmalıdır. EOLIA çalışması, en şiddetli ARDS formlarına sahip hastalarda ECMO'nun erken başlatılmasının etkisini belirlemek için tasarlanmıştır.

Extracorporeal Life Support

Our broad, high-end product portfolio for short-term or prolonged extracorporeal life support (ECLS) or extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) includes a choice of devices and consumables to provide individual and sufficient extracorporeal heart and/or lung support, such as centrifugal pumps, oxygenators, heater units, tubing sets, and catheters and cannulae.

Daha fazla bilgi için Extracorporeal Life Support

Advanced Monitoring

Practice-oriented monitoring systems and disposables that are used for diagnosis and treatment of the critically ill patient.

Daha fazla bilgi için Advanced Monitoring

Mechanical Ventilation

Easy to use critical care ventilators with tools to help you reduce complications and wean earlier during invasive and non-invasive ventilation; from ICU to intermediate care; and for all patient categories.

Daha fazla bilgi için Mechanical Ventilation

Tüm referanslar

 1. Bellani G, Laffey JG, Pham T, et al. LUNG SAFE Investigators; ESICM Trials Group. Epidemiology, Patterns of Care, and Mor­tality for Patients With Acute Respiratory Distress Syndrome in Intensive Care Units in 50 Countries. JAMA. 2016 Feb 23;315(8):788- 800.

 2. Bice T, Cox CE, Carson SS. Cost and health care utilization in ARDS--different from other critical illness? Semin Respir Crit Care Med. 2013 Aug;34(4):529-36.

 3. Health Topic "ARDS" on National Heart, Lung, and Blood Institute

 4. ARDS Definition Task Force, Ranieri VM, Rubenfeld GD, Thompson BT, Ferguson, et al. Acute respiratory distress syndrome: the Berlin Definition. JAMA. 2012 Jun

 5. Fan E, Brodie D, Slutsky AS. Acute Respiratory Distress Syndrome: Advances in Diagnosis and Treatment. JAMA. 2018 Feb 20;319(7):698-710.

 6. Fan E, Del Sorbo L, Goligher EC, et al. American Thoracic Society, European Society of Intensive Care Medicine, and Society of Critical Care Medicine. An Official American Thoracic Society/European Society of Intensive Care Medicine/Society of Critical Care Medicine Clinical Practice Guideline: Mechanical Ventilation in Adult Patients with Acute Respiratory Distress Syndrome. Am J Respir Crit Care Med. 2017 May 1;195(9):1253-1263.

 7. Teboul, JL., Saugel, B., Cecconi, M. et al. Intensive Care Med (2016) 42: 1350. hps://doi.org/10.1007/s00134-016-4375-7

 8. Amato MB, Meade MO, Slutsky AS, et al. Driving pressure and survival in the acute respiratory distress syndrome. N Engl J Med.2015 Feb 19;372(8):747-55.

 9. Yoshida T,Fujino Y, Amato MB, Kavanagh BP. Fifty Years of Research in ARDS. Spontaneous Breathing during Mechanical Ventilation Risks, Mechanisms, and Management. Am J Respir Crit Care Med Vol 195, Iss 8, pp 985–992, Apr 15, 2017.

 10. Ventetuolo CE, Muratore CS. Extracorporeal life support in critically ill adults. Am J Respir Crit Care Med. 2014;190(5):497–508.

 11. Toshiyuki Aokage, Kenneth Palmér, Shingo Ichiba and Shinhiro Takeda; Extracorporeal membrane oxygenation for acute respiratory distress syndrome; Journal of Intensive Care20153:17

 12. MacCallum NS1, Evans TW.; Epidemiology of acute lung injury. Curr Opin Crit Care. 2005 Feb;11(1):43-9.

 13. Extracorporeal Membrane Oxygenation for Severe Acute Respiratory Distress Syndrome