You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Select Your Country or Region
Gönder
clock graphic - time is running out fast during cardiogenic shock

Kardiyojenik Şok

Zamanlama her şeydir

Her yerde gerçekleşebilir[1]

Kardiyojenik Şok - Nerede olur?

Graphic showing people in a crowd

Kardiyojenik şok hastaları, hemodinamik bozulmaları iyileştirecek özel bir tedavi gerektiren geniş bir hastalık spektrumunu temsil eder[2]

Bir tedavi planı geliştirin

Graphic showing stethoscope

Tanımla

CS'de sonuçları iyileştirmeye yönelik her türlü girişim erken teşhis ile başlamalıdır. Çok disiplinli CS ekibini içeren bakım modelleri, erken teşhis ve CS için bireyselleştirilmiş tedavi potansiyeli taşır.[3]

Graphic showing heart and clock

Başlat

Uzmanlar CS hastalarını tanılamak ve/veya yönetmek için gelişmiş hemodinamik izleme kullanılmasını öneriyor.[4] İnotropun negatif etkilerinden kaçınmak için intra-aortik balon pompasının erken başlatılmasına dikkat edilmelidir.[5],[6]

graphic showing computer screen

Değerlendir

İlk tedavilere yanıt ihtiyacını değerlendirmek üzere hasta durumu ile hemodinamikleri içeren hızlı geri bildirim döngüleri gereklidir.[2]

Graphic showing stairs

Sonraki aşamaya geçin

Hastalar başlatılan tedavilere yanıt vermediğinde bir üst seviyedeki desteği dikkate alın ve gerekirse hastayı deneyimli şok merkezlerine transfer edin.[4]

Graphic showing stethoscope

Tanımlama kritik öneme sahiptir

Kardiyojenik Şokun Aşamaları[4]

Riskli: Şu anda herhangi bir belirti veya semptom göstermeyen ancak kardiyojenik şok risk faktörleri taşıyan hasta. Örneğin, büyük akut miyokardial enfarktüs, geçmiş enfarktüs, akut ve/veya kronik kalp yetmezliğinde akut.

Başlangıç: Bağıl hipotansiyon veya hipoperfüzyonsuz taşikardi belirtileri olan hasta.

Klasik: Hacim resüsitasyonunun ötesinde müdahale gerektiren hipoperfüzyon ile gelen hasta (inotrop, presör veya mekanik destek). Bu hastaların tipik olarak bağıl hipotansiyonu vardır.

Kötüleşmiş: İlk müdahalelere yanıt vermeyen hasta. Aşama C'ye benzer ve daha da kötüleşir.

Ölüm Hali: Devam eden CPR ile kalp durması yaşayabilecek, birden fazla müdahaleyle desteklenen hasta.

Dr. Baran SCAI sınıflandırmasından bahsediyor

Kardiyojenik şokta sonuçları iyileştirmeye yönelik her türlü girişim erken teşhis ile başlamalıdır.
Çok disiplinli CS ekibini içeren bakım modelleri, erken teşhis ve kişiye özel tedavi potansiyeli taşır.[3]
Graphic showing heart and clock

Erken başlayın

Geriye dönük analizler, mekanik dolaşım desteğinin (MCS) erken kullanımının önemli bir tedavi müdahalesi olduğunu gösteriyor. İntra-aortik balon kontrpulsasyonunun erken kullanımı ile hayatta kalma arasında etiyolojiden bağımsız bir ilişki vardır.[5]

IABP'nin kullanımıyla ilgili daha fazla bilgi için

IABP, kardiyojenik şok başlangıcından itibaren bir saaten daha az bir süre içerisinde yerleştirildiğinde 30 günlük sağkalım oranı %76'ydı.[5]

30-day survival was 76% when IABP was placed within < 1 hour of onset of cardiogenic shock.

IABP'nin erken başlatılması, ileri düzey dekompanse kalp yetmezliği için primer tedavi olarak hemodinamik yarar sağlayabilir.[6]

Graphic showing Primary circulatory support with the Sensation Plus 50 cc IABP

Sensation Plus 50 cc IABP ile birincil dolaşım desteği, SVO2 ile değerlendirilen gelişmiş organ perfüzyonunda belirgin bir artış göstermiştir.[6]
table showing secondary endpoints of cardiogenic shock

Başlangıç desteği, muhtemelen miyokardiyal oksijen tüketimini düşürerek inmenin etkilerini anında azatır. IABP kontrpulsasyonu, LV art yük, ön yük ve intraventriküler uyumsuzluğunu azaltır.[6]

Vazoaktif ilaçların negatif etkilerinden kaçınmak için IABP tedavisinin erken başlatılmasına dikkat edilmelidir.[5],[6]

graphic showing computer screen

Etkinliği değerlendirin

Bakımı hastaya göre ayarlayın ve gereken şekilde artırın. Tedaviye yanıtın değerlendirilmesi bakım planında ayarlamalar yapmak için çok önemlidir.[2]

IABP response chart

IABP desteğine yanıt verenlerin tanımlanması, tedaviyi uyarlamamıza ve daha ileri CS evrelerindeki hastalara yönelik daha güçlü MCS cihazlarının kullanımını değerlendirmemize olanak sağlar.[5]

Dr. Nathan değerlendirmeler ve kalp ekibi yaklaşımı hakkında konuşuyor

IABP: güvenli birinci sınıf MCS seçeneği

Makale Hasta sayısı Mortalite Kanama İnme Vasküler komplikasyonlar ABH
Dhruva 2019[8] NCDR'den 1680
Eşlenmiş çift
*
IAB
Mutlak
fark %10,9 tercih edilir
IAB
Mutlak
fark %15,4 tercih edilir
Yok Yok Yok
Amin 2019[9] 48.306
Premier veritabanı*
IAB
p < 0,0001 tercih edilir
IAB
p = 0,045 tercih edilir
IAB
p < 0,0001 tercih edilir
Yok IAB
p = 0,052 tercih edilir
Wernly 2019[10] 4 RCT'den 588
Meta-analizi
**
Fark yok
p = 0,38
IAB
p = 0,002 tercih edilir
Fark yok
p = 1,00
IAB
p = 0,01 tercih edilir
Yok
Schrage 2011[11] IABP-Shock II'den 237
Eşlenmiş çift
**
Fark yok
p = 0,64
IAB
p < 0,01 tercih edilir
Yok IAB
p = 0,01 tercih edilir
Yok

*Impella-IABP

**Impella-kontrol (IABP ve/veya tıbbi tedavi)

Komplikasyonlar önemlidir

 
IABP ile kanama artışı yok
Deneme IABP IABP yok
P değeri
CRISP AMI: major kanama[12] %3,1 %1,7 0,49
CRISP AMI: major vasküler[12] %4,3 %1,1 0,09
SHOCK II: orta düzey kanama[13] %17,3 %16,4 0,77
SHOCK II: major kanama[13] %3,3 %4,4 0,51
SHOCK II: major vasküler[13] %4,3 %3,4 0,53

Deneme kaydı: CRISP AMI, n = 337; SHOCK II, n = 600

IABP tedavisi, güvenilir ve önemli bir başlangıç opsiyonu olarak temel MCS cihazı olmaya devam ediyor[8], [9], [14]

Referanslar

 1. L Khalid and S.H. Dhakam A Review of Cardiogenic Shock in Acute Myocardial Infarction. Curr Cardiol Rev. 2008 Feb; 4(1): 34–40.doi: 10.2174/157340308783565456

 2. Atkinson TM, Ohman EM, O'Neill WW, Rab T, Cigarroa JE; Interventional Scientific Council of the American College of Cardiology. A Practical Approach to Mechanical Circulatory Support in Patients Undergoing Percutaneous Coronary Intervention: An Interventional Perspective. JACC Cardiovasc Interv. 2016 May 9;9(9):871-83. doi: 10.1016/j.jcin.2016.02.046.

 3. Jones TL, Nakamura K, McCabe JM Cardiogenic shock: evolving definitions and future directions in management. Open Heart 2019;6:e000960. doi: 10.1136/openhrt-2018-000960

 4. Baran DA, Grines CL, Bailey S, et al. SCAI clinical expert consensus statement on the classification of cardiogenic shock. Cathe¬ter Cardiovasc Interv. 2019;94:29-37 DOI: 10.1002/ccd.28329

 5. Gul et al. Usefulness of Intra=aortic Balloon Pump in Patients with Cardiogenic Shock, Am J Cardiol. 2019 Mar 1;123(5):750-756. doi: 10.1016/j.amjcard.2018.11.041.

 6. Doll et al. A team-based approach to patients in cardiogenic shock. Catheter Cardiovasc Interv. 2016 Sep;88(3):424-33. doi: 10.1002/ccd.26297.

 7. den Uil et al. Primary Intra-aortic Balloon Support versus Inotropes for Decompensated Heart Failure and Low Output: A Randomized Trial EuroIntervention 2019;15:586-593. DOI: 10.4244/EIJ-D-19-00254

 8. Dhruva SS. Utilization and outcomes of Impella vs IABP among patients with AMI complicated by cardiogenic shock undergoing PCI. Published online ahead of print, 2020 Feb 10]. JAMA. 2020;10.1001/jama.2020.0254. doi:10.1001/jama.2020.0254

 9. Amin AP, Spertus JA, Curtis JP, et al. The evolving landscape of Impella use in the United States among patients undergoing percutaneous coronary intervention with mechanical circulatory support. Circulation. 2020;141:273–284 doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.119.044007

 10. Wernly et al. Mechanical circulatory support with Impella versus intra-aortic balloon pump or medical treatment in cardiogenic shock-a critical appraisal of current data. Clin Res Cardiol. 2019 Nov;108(11):1249-1257. doi: 10.1007/s00392-019-01458-2.

 11. Schrage et al. Impella Support for Acute Myocardial Infarction Complicated by Cardiogenic Shock Circulation. 2019 Mar 5;139(10):1249-1258. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.118.036614.

 12. Patel et al. Intra-aortic balloon counterpulsation and infarct size in patients with acute anterior myocardial infarction without shock: the CRISP AMI randomized trial JAMA. 2011 Sep 28;306(12):1329-37. doi: 10.1001/jama.2011.1280.

 13. Thiele et al. Intraaortic Balloon Support for Myocardial Infarction with Cardiogenic Shock. N Engl J Med. 2012; 367:1287-1296 DOI: 10.1056/NEJMoa1208410.

 14. Vallabhajosyula et al. Mechanical Circulatory Support-Assisted Early Percutaneous Coronary Intervention in Acute Myocardial Infarction with Cardiogenic Shock: 10-Year National Temporal Trends, Predictors and Outcomes EuroIntervention. 2019 Nov 19. pii: EIJ-D-19-00226. doi: 10.4244/EIJ-D-19-00226.