You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Select Your Country or Region
Skicka
Dr Torben Andersen, Vejle Hospital, wide angle

Hur du använder mindre grad av sedering på patienter under mekanisk ventilation.

Ämne

Mindre sederad IVA-patient under mekanisk ventilation.

I dessa två videor förklarar Dr Torben Steensgard Anderssen, Senior Consultant ICU på Vejle Hospital, fördelarna med en ventilationsstrategi med mindre grad av sedering. 

Han förklarar att det viktigaste målet med mindre sederade och aktivt deltagande patienter är att kunna uppfylla deras andningsbehov. Att försöka upprätthålla deras naturliga andningsrytm så mycket som möjligt.

Den kliniska erfarenheten av lägre grad av sedering och piggare patienter

Dr Andersen kan kommunicera med sina patienter nästan när som helst. Titta på videon och lär dig mer om hans arbete och vilka utmaningar han ställdes inför när han minskade graden av sedering. Från vetenskapen bakom beslutet till dagens kliniska erfarenhet.

– Vi kan kommunicera med våra patienter nästan när som helst, säger dr Andersen.

Det viktigaste målet med mindre sederade och aktivt deltagande patienter är att kunna uppfylla deras andningsbehov. Att försöka upprätthålla deras naturliga andningsrytm så mycket som möjligt.

Det är i detta fall som övervakning av diafragmans elektriska aktivitet (Edi) är särskilt användbart för dr Andersen. Det har hjälpt honom identifiera asynkroni mellan patient och ventilator och minska översedering och för mycket ventilationsstöd.

Personanpassad ventilation på IVA

Det kan vara svårt att identifiera hur mycket ventilationsstöd patienten verkligen behöver. Med hjälp av Edi, diafragmans elektriska aktivitet, går det att identifiera och minska översedering, för mycket ventilationsstöd och asynkroni. Detta kan hjälpa dig starta urträningsprocessen tidigare.  [1] [2] [3]

Relaterade artiklar

  • Intensivvård

Mitigating the risk of harm during the transition from controlled to assisted mechanical ventilation

Monitoring the strength of the patient's breathing effort, titrating the sedation, and selecting the correct mode of ventilation is vital when transitioning from controlled to assisted ventilation.

Läs mer

  • Intensivvård

Ventilatorns användbarhet påverkar patientsäkerheten

Användbarhet kan påverka patientsäkerheten och personalens möjligheter att följa rutiner. Den här artikeln sammanfattar sambandet mellan användarvänlighet och patientsäkerhet, samt öppnar upp för vidare läsning. Du kan också ladda ner ett formulär som hjälper dig jämföra olika ventilatorer med varandra.

Läs mer

  • Intensivvård

Övervaka diafragman och förbättra mekanisk ventilation

Andningsstöd är en livräddande åtgärd på IVA, men utan rätt balans ökar det också risken för skadliga resultat.1,2 Det är i det här läget som övervakning av diafragma kan vara till hjälp, för att motverka ökad sjukhusdödlighet och förlängd ventilator urträning. Dessutom kan det hjälpa dig att fatta mer välgrundade beslut under hela ventilator behandlingen.

Läs mer

  • Operationssal
  • Intensivvård

Snabb tolkning av hemodynamiska data

Hemodynamisk information är värdefull för läkare. Patienter som opereras gagnas alltid av noggrann övervakning. Optimal perioperativ vätskeadministrering är avgörande för en framgångsrik återhämtning. Den behandling du väljer för en kritiskt sjuk patient på IVA kan vara livsavgörande.

Läs mer

  • Intensivvård

ARDS

Akut respiratorisk insufficiens (ARDS) är ett allvarligt lungtillstånd som orsakar lågt syreinnehåll i blodet. Incidensen för ARDS varierar kraftigt.

Läs mer

  • Intensivvård

Hemodynamic Management in Sepsis Patients

Everyone is at risk of developing sepsis. Globally, up to 50 million people are affected by sepsis, every year. Every 2.8 seconds, one patient dies from sepsis and associated complications. Often, it can be prevented by vaccination, clean water and hygiene, safe childbirth, and preventing hospital-acquired infections (HAIs). However, sepsis is often underdiagnosed, especially at an early stage where treatments are more successful.

Läs mer

Alla referenser

  1. Kallio M, et al. Neurally adjusted ventilatory assist (NAVA) in pediatric intensive care – a randomized controlled trial. Pediatr Pulmonol. 2015 Jan;50(1):55-62.

  2. Bellani G, Pesenti A. Assessing effort and work of breathing. Curr Opin Crit Care. 2014 Jun;20(3):352-8.

  3. Ducharme-Crevier L, et al. Interest of Monitoring Diaphragmatic Electrical Activity in the Pediatric Intensive Care Unit. Crit Care Res Pract. 2013;2013:384210