You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Select Your Country or Region
Skicka
Dr Torben Andersen, Vejle Hospital, wide angle

Hur du använder mindre grad av sedering på patienter under mekanisk ventilation.

Ämne

Mindre sederad IVA-patient under mekanisk ventilation.

I dessa två videor förklarar Dr Torben Steensgard Anderssen, Senior Consultant ICU på Vejle Hospital, fördelarna med en ventilationsstrategi med mindre grad av sedering. 

Han förklarar att det viktigaste målet med mindre sederade och aktivt deltagande patienter är att kunna uppfylla deras andningsbehov. Att försöka upprätthålla deras naturliga andningsrytm så mycket som möjligt.

Den kliniska erfarenheten av lägre grad av sedering och piggare patienter

Dr Andersen kan kommunicera med sina patienter nästan när som helst. Titta på videon och lär dig mer om hans arbete och vilka utmaningar han ställdes inför när han minskade graden av sedering. Från vetenskapen bakom beslutet till dagens kliniska erfarenhet.

– Vi kan kommunicera med våra patienter nästan när som helst, säger dr Andersen.

Det viktigaste målet med mindre sederade och aktivt deltagande patienter är att kunna uppfylla deras andningsbehov. Att försöka upprätthålla deras naturliga andningsrytm så mycket som möjligt.

Det är i detta fall som övervakning av diafragmans elektriska aktivitet (Edi) är särskilt användbart för dr Andersen. Det har hjälpt honom identifiera asynkroni mellan patient och ventilator och minska översedering och för mycket ventilationsstöd.

Personanpassad ventilation på IVA

Det kan vara svårt att identifiera hur mycket ventilationsstöd patienten verkligen behöver. Med hjälp av Edi, diafragmans elektriska aktivitet, går det att identifiera och minska översedering, för mycket ventilationsstöd och asynkroni. Detta kan hjälpa dig starta urträningsprocessen tidigare.  [1] [2] [3]

Relaterade artiklar

  • Intensivvård

ARDS

Akut respiratorisk insufficiens (ARDS) är ett allvarligt lungtillstånd som orsakar lågt syreinnehåll i blodet. Incidensen för ARDS varierar kraftigt.

Läs mer

  • Intensivvård

Betydelsen av en aktiv diafragma vid mekanisk ventilation på IVA

En nedsatt diafragmafunktion ökar signifikant risken för svår och långvarig avvänjning, samt för ökad sjukhusdödlighet, säger dr Ewan Goligher, med hänvisning till en nyligen genomförd studie.

Läs mer

  • Operationssal
  • Intensivvård

Snabb tolkning av hemodynamiska data

Hemodynamisk information är värdefull för läkare. Patienter som opereras gagnas alltid av noggrann övervakning. Optimal perioperativ vätskeadministrering är avgörande för en framgångsrik återhämtning. Den behandling du väljer för en kritiskt sjuk patient på IVA kan vara livsavgörande.

Läs mer

  • Intensivvård

The Italian experience: a practical advice

Professor Salvatore Grasso, Head of the Department of Anesthesia and Resuscitation at the Faculty of Medicine and Surgery of the University of Bari Aldo Moro Polyclinic, tells his story about the worst health care situation in Italy. Watch the video and learn what he experienced firsthand during the treatment of severely ill patients, at this time, infected by an unknown virus.

Läs mer

  • Intensivvård

Övervaka diafragman och förbättra mekanisk ventilation

Andningsstöd är en livräddande åtgärd på IVA, men utan rätt balans ökar det också risken för skadliga resultat.1,2 Det är i det här läget som övervakning av diafragma kan vara till hjälp, för att motverka ökad sjukhusdödlighet och förlängd ventilator urträning. Dessutom kan det hjälpa dig att fatta mer välgrundade beslut under hela ventilator behandlingen.

Läs mer

  • Intensivvård

"Without access to an Edi signal you can’t give patients the best possible respiratory care."

Using the electrical activity of the diaphragm (Edi) to evaluate ICU patients’ need for respiratory support is a valuable and often superior complement to standard monitoring parameter, according to senior respiratory consultant Sten Borgström.

Läs mer

Alla referenser

  1. Kallio M, et al. Neurally adjusted ventilatory assist (NAVA) in pediatric intensive care – a randomized controlled trial. Pediatr Pulmonol. 2015 Jan;50(1):55-62.

  2. Bellani G, Pesenti A. Assessing effort and work of breathing. Curr Opin Crit Care. 2014 Jun;20(3):352-8.

  3. Ducharme-Crevier L, et al. Interest of Monitoring Diaphragmatic Electrical Activity in the Pediatric Intensive Care Unit. Crit Care Res Pract. 2013;2013:384210