You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Select Your Country or Region
Skicka
PowerLED II

Minskad ögontrötthet
i operationssalen

Ämne

Progressiv belysning kan ha en positiv effekt på kirurgiska prestandan

Minskad kontrast mellan operationsområdet och omkringliggande områden förbättrar komforten och den visuella prestandan. Den mest effektiva operationsbelysningen ger en gradvis övergång mellan det upplysta området och operationssalsbelysningen för att minska ansträngningen för ögonen.
Belysningen spelar en viktig roll för att minska den visuella och motsvarande fysiska tröttheten.

Högkontrastbelysning kan bidra till utmattningsrelaterade fel

Det är viktigt för sjukhusen att välja en operationslampa som kan minska belastningen, minimera tröttheten och förbättra operationsutfallen.

Det är känt sedan länge att mycket hög kontrast på arbetsplatsen försämrar arbetsprestationen (Stone, 1980) [1]. Det här är särskilt viktigt vid kirurgiska ingrepp. Belysningen måste naturligtvis vara ljus och fokuserad på operationsområdet. Modern operationsbelysning ger ett ljusfält på cirka 20 cm i diameter, med belysning på upp till 160 000 lux – ljusare än en solig dag på stranden. Omgivningsbelysningen i rummet överstiger sällan 1 000 lux. Kontrasten mellan den starkt upplysta ljusfläcken och det omgivande området är för dramatisk, vilket leder till obehag och ansträngda ögon. Studier har visat att en tredjedel av kirurgerna lider av ögontrötthet, vilket leder till dålig hållning och fysisk belastning som kan försämra kirurgens prestanda (Hemphälä, 2009) [2].

Identifiera visuella preferenser för kontrastförhållanden

Under 2013 genomfördes en studie för att identifiera 50 deltagares visuella preferenser för att fastställa de bästa kontrastförhållandena.

Sex ljusscenarier presenterades. I varje test manövrerades den huvudsakliga operationslampan fristående för att upprätthålla belysning av hög kvalitet på operationsområdet. Olika mängder extra ljus tillsattes för att skapa olika kontrastnivåer i ljusfläckens perifera område.

Övergångsbelysning förbättrar komforten och synskärpan


Operationsbelysningen är så utformad att den primära ljusfläcken och övergångsbelysningen alltid måste vara koncentriska. För att uppnå detta mål måste övergångsljuset monteras inne i samma lamphuvud, omfatta ett bredare område runt en gemensam central axel.

 

Ladda ned guiden om du vill läsa mer.

Relaterade artiklar

 • Operationssal

LMD – Framtidens operationsbelysning

Flytta fokus från ljuset till ingreppet. Bibehåll optimal visuell skärpa och undvik svårigheter att anpassa ljuset vid stora luminansvariationer.

Läs mer

 • Operationssal

Hur uppkopplad medicinteknisk utrustning ökade drifttiden i operationssalen

För Royal Belfast Hospital for Sick Children i Nordirland är uppkopplad medicinteknisk utrustning ett oumbärligt verktyg för att förbättra operationsplanering och vårdresultat.

Läs mer

 • Operationssal

Hypotoni − en underskattad risk?

Studier visar: intraoperativ hypotoni är ett faktum. Till och med korta perioder med hypotoni (lågt blodtryck) kan medföra svåra komplikationer.

Läs mer

 • Operationssal

Varför lågflödesanestesi?

Lågflödesanestesi ger pulmonella, ekonomiska och miljömässiga fördelar.

Läs mer

 • Operationssal

Ventilationsprestanda

Om man räknar samman alla perioperativa organskador skulle de vara den tredje största dödsorsaken i USA. Att bättre förebygga risken för postoperativa skador på organ som t.ex. lungor kan minska risken för en ökad eftervård. Läs mer om hur lungprotektiv ventilation kan bidra till att minska hälsorelaterade komplikationer och kostnader.

Läs mer

 • Operationssal

Patientpositionering i operationssalen

Korrekt patientpositionering är en viktig grundförutsättning för ett lyckat kirurgiskt ingrepp. Optimal positionering säkerställer inte bara bästa möjliga åtkomst till operationsområdet, utan förhindrar även långsiktiga konsekvenser från nervskador eller trycksår.

Läs mer

Alla referenser

 1. Stone PT, Clarke AM, Slater AI. The effect of task contrast on visual performance
  and visual fatigue at a constant illuminance. Lighting Research & Technology.
  1980;12(3):144-159.

 2. Hemphälä H, Johansson G, Odenrick P, Åkerman K, Larsson PA. Lighting Recommendations in Operating Theatres. Proceedings of the 17th World Congress on Ergonomics 2009.