You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Select Your Country or Region
Skicka
Patient safety

Skydda dina patienter under anestesi

Ämne

Undvika atelektaser i syfte att minska postoperativa komplikationer

Hålla patienternas lungor friska

Huvudsyftet med hälso‑ och sjukvård är att återställa och bevara patienternas hälsa. I detta omfattas även försök att undvika potentiella postoperativa komplikationer i samband med anestesi, såsom atelektaser.

Atelektaser drabbar över 90 % [1] av de patienter som genomgår en operation, oavsett kön, ålder, hälsotillstånd eller operationslängd, vilket visar hur viktigt det är att skydda patienternas lungor.

Läs artikeln 

Varför är lungrekryteringsmanövrar viktigt?

Lungrekrytering kan avsevärt minska atelektaser och bidra till att förhindra postoperativa komplikationer, såsom hypoxemi, pneumoni, lokal inflammatoriskt reaktion och ventilatorinducerad lungskada.

– Baserat på tillgängliga uppgifter bör lungrekrytering utföras på alla patienter, säger Carlos Ferrando. – Man ska utföra en stegvis ökning av PEEP-rekryteringsmanövern, fortsätter han. Det är säkrare.

Lungrekryteringsmanövrar under anestesin gör skillnad – för dig och dina patienter

Vissa läkare säger att de tycker att lungrekrytering är komplicerat och tidskrävande – men det behöver inte vara så.

Varför uppstår hypoxiska gasblandningar?

Se vår animering

Studier visar att konventionella hypoxiskydd kan misslyckas med att bibehålla den inandade syrgaskoncentrationen (FIO2) under lågflödesanestesi.[4] Dessa traditionella hypoxiskydd har utformats för att hindra leverans av hypoxiska blandningar i det tillförda färskgasflödet, inte i den inandade gasen.  

Om narkosläkaren inte vidtar åtgärder, eller om din anestesimaskin inte aktivt åsidosätter inställningarna, finns det en stor risk att koncentrationen av FIO2  blir lägre än den tillförda O2  och äventyrar patientens säkerhet. Filmen illustrerar vad som händer.

Förhindra hypoxiska blandningar

Visste du att flertalet anestesimaskiner inte alltid förhindrar hypoxiska gasblandningar?

Traditionella hypoxiskydd använder algoritmer för att förhindra att  FIO2 blir farligt lågt (< 21 %) i färskgasflödet.

I en studie har man funnit att ungefär 93 % av alla patienter föll under en acceptabel  FIO2 -nivå med traditionella anestesimaskiner, trots att de hade hypoxiskydd. [3]

Läs artikeln här 

Hur du undviker hypoxiska blandningar vid lågflödesanestesi

Ett aktivt hypoxiskydd griper automatiskt in om läkaren inte har vidtagit några åtgärder innan halten av O2  i den inandade gasen faller under 21 %. Det aktiva hypoxiskyddet kommer då att åsidosätta läkarens inställningar och förhindra ytterligare tillförsel av den hypoxiska blandningen.

Läs mer om vårt aktiva hypoxiskydd O₂Guard 

Relaterade artiklar

 • Operationssal

Hjärt-/lunginteraktion

Anestesiinducerad lungkollaps är ett välkänt fenomen som kan undvikas med en framgångsrik ventilationsstrategi.

Läs mer

 • Operationssal

Varför lågflödesanestesi?

Lågflödesanestesi ger pulmonella, ekonomiska och miljömässiga fördelar.

Läs mer

 • Operationssal

Vägledning för hybridsalen

Att optimera planeringsprocessen för utformning och driftsättning av en hybridsal för en enskild disciplin, alternativt en multidisciplinär eller flerfunktionell hybridoperationssal.

Läs mer

 • Operationssal

Hypotoni − en underskattad risk?

Studier visar: intraoperativ hypotoni är ett faktum. Till och med korta perioder med hypotoni (lågt blodtryck) kan medföra svåra komplikationer.

Läs mer

 • Operationssal

Grunderna kring operationsbelysning

Rätt operationsbelysning är avgörande för patienternas säkerhet och personalens komfort. Den ska vara utformad så att det medicinska teamet kan fokusera helt och hållet på operationen.

Läs mer

 • Operationssal

Minskad ögontrötthet i operationssalen

Minskad kontrast mellan operationsområdet och omkringliggande områden förbättrar komforten och den visuella prestandan. Den mest effektiva operationsbelysningen ger en gradvis övergång mellan det upplysta området och den allmänna operationssalsbelysningen för att minska ansträngningen för ögonen.

Läs mer

Alla referenser

 1. Hedenstierna G, Edmark L. Mechanisms of atelectatsis in the perioperative period. Best Practice & Research Clinical Anaesthesiology 24 (2010) 157-169

 2. Tusman G, Bëhm SH, Warner DO, Sprung J. Atelectasis and perioperative pulmonary complications in high-risk patients. Curr Opin Anaesthesiol. 2012 Feb:25(1):1-10.

 3. Garcia-Fernândez J, Romero A, Blanco A, etal. Recruitment manoeuvres in anaesthesia: How many more excuses are there not to use them? Rev Esp Anestesiol Reanim. 2018 pr:65(4):209-217

 4. De Cooman S, Schollaert C, Hendrickx JF, et al. Hypoxic guard systems do not prevent rapid hypoxic inspired mixture format ion. J Clin Monit Comput 2014, 10.1007/s10877-014-9626-y.

 5. Ghijselings IE, De Cooman S, Carelle R, et al. Performance of an active inspired hypoxic guard. J Clin Monit Comput. 2016 Feb;30(1):63-8t.