You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Select Your Country or Region
Skicka
Circle for Life

Sterilgodshantering
- The Circle for Life

Optimering av sterilgodshantering handlar om timing och kontroll. Genom innovation och erfarenhet erbjuder vi tjänster, expertis och integrerade lösningar som underlättar dina arbetsflöden. Så att du kan fortsätta att rädda liv. I en process som aldrig tar slut. - A Circle for Life

Din partner för sterilgodshanteringslösningar som tryggar säkerheten på sjukhus

Din partner för sterilgodshanteringslösningar som tryggar säkerheten på sjukhus

The Circle for Life

På Getinge är vi experter på att skapa smidiga arbetsrutiner för rengöring, desinfektion och sterilgodshantering. Vi kan hjälpa dig att utveckla en smidig och kostnadseffektiv process, från det att instrumenten har använts tills de är sterila och redo att användas igen. När du behöver kunna erbjuda dina patienter ännu säkrare operationer är vi med dig varje steg på vägen. 

Efter operation och förrengöring

Orena föremål från operationssalar, vårdavdelningar och andra avdelningar anländer till mottagningsområdet. Efter en visuell inspektion kan föremålen placeras direkt på instrumentgaller och laddas i diskdesinfektorerna. Instrumenten kan också rengöras manuellt genom blötläggning, avspolning med rengöringspistol och/eller ultraljudsrengöring innan de placeras i diskdesinfektorn. 

Från rengöring och desinfektion till inspektion och förpackning

Det rena och desinficerade godset anländer till området för sortering, inspektion och paketering. Godset kan lastas ur manuellt eller med ett automatiskt system. Så snart det har sorterats, inspekterats och förpackats är godset redo för sterilisering.

Sterila instrument - klara att användas igen

När godset är sterilt igen kan det förvaras i ett särskilt förvaringsutrymme tills det tas fram inför nästa användningstillfälle eller transporteras direkt till nästa operation där man väntar på att det ska komma i tid.

Förbrukningsartiklar - för exakta och konsekventa resultat

Varje dag rengörs många olika slags instrument vid olika tider, temperaturer och förhållanden. Det du vill försäkra dig om är att allt sterilgods har rengjorts ordentligt och steriliserats i enlighet med lokala standarder och sjukhuskrav.

Getinges sortiment uppfyller relevanta standarder och garanterar konsekventa och högkvalitativa resultat.

Läs mer här (eng)

Sterile Supply Management

Hantering av steril utrustning

Getinge erbjuder allt från grundläggande till toppmoderna lösningar för sterilgodshantering, för att uppfylla just dina specifika behov. T-DOC är en förstklassig lösning för sterilgodshantering och spårbarhet som ger dig fullständig överblick över instrumentleveranskedjan så att du kan efterleva högsta standarder för säkerhet och användning, och erbjuda dina patienter bästa möjliga vård.

Från inledande planering till optimering av arbetsflöden

Planering är A och O. När sjukhusets sterilcentral ska planeras för att fungera väl i 15–20 år framöver är det viktigt att göra rätt redan från början. Med rätt arkitektstöd och planering kan också arbetsflödet utformas på bästa möjliga sätt, till fördel för din anläggning under många år framöver. Det handlar inte bara om hygiensäkerhet och största möjliga produktivitet, utan också att skapa en bättre arbetsplats för personalen.

Getinge Care – när varje liv räknas

Getinge erbjuder ett komplett sortiment av eftermarknadstjänster som är framtagna för att maximera dina investeringars livslängd och långsiktiga värde. Vi tillhandahåller verktygen som hjälper dig att ta hand om många människor så att de kan återhämta sig.