You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Select Your Country or Region
Skicka
Tree lung visual

Extrakorporealt livsstöd kan vara en livräddare för ARDS-patienter

Dödligheten vid ARDS är fortsatt hög. Akut respiratorisk insufficiens har blivit den vanligaste indikationen för extrakorporeal membranoxygenering för vuxna.[1] I takt med att fler specialiserade sjukhus anammar extrakorporealt livsstöd finns det ett ökande antal rapporter tillgängliga som visar på förbättrade resultat för vuxna patienter med ARDS. [2]  

Extrakorporealt livsstöd för att behandla andningssvikt

ARDS refererar till akut respiratorisk insufficiens på grund av olika orsaker som trauma, infektioner, lunginflammation och sepsis. Dödligheten hos patienter med ARDS varierar från 34 till 58 % [3]  och är allmänt baserad på hur allvarligt tillståndet är, patientens ålder och förekomsten av andra bakomliggande medicinska tillstånd. 

Cardiohelp system

Cardiohelp-systemet underlättar skyddande ventilationsstrategier även vid svåra fall av akut andningssvikt.

Cardiohelp-systemet stödjer lungfunktionen

Den veno-venösa användningen av Cardiohelp säkerställer effektiv syretillförsel och/eller minskning av CO2-nivån i blodet hos intensivvårdspatienter som lider av ARDS, sepsis eller andra åkommor som förknippas med akut andningssvikt. På så vis underlättar Cardiohelp skyddande ventilationsstrategier även i de svåraste fallen. 

Dessutom förhindrar Cardiohelp cirkulatorisk chock och skador på inre organ, vilket minimerar uppföljningskostnader i samband med irreversibel organskada.  Användningen av detta behandlingsalternativ sparar därför värdefull tid, som sedan kan användas för att behandla den verkliga orsaken till en organsvikt.

Litteraturlista
  • Performance and Safety of an Integrated Portable Extracorporeal Life Support System for Adults. Alwardt CM, Wilson DS, Alore ML, Lanza LA, Devaleria PA, Pajaro OE. J Extra Corpor Technol. 2015 Mar;47(1):38-43.
  • Portable miniaturized extracorporeal membrane oxygenation systems for H1N1-related severe acute respiratory distress syndrome: a case series. Roncon-Albuquerque R Jr, Basílio C, Figueiredo P, Silva S, Mergulhão P, Alves C, Veiga R, Castelo-Branco S, Paiva L, Santos L, Honrado T, Dias C, Oliveira T, Sarmento A, Mota AM, Paiva JA. J Crit Care. 2012 Oct;27(5):454-63. doi: 10.1016/j.jcrc.2012.01.008. Epub 2012 Mar 3
  • First experience with the ultra compact mobile extracorporeal membrane oxygenation system Cardiohelp in interhospital transport. Philipp A, Arlt M, Amann M, Lunz D, Müller T, Hilker M, Graf B, Schmid C. Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2011 Jun;12(6):978-81. doi: 10.1510/icvts.2010.264630. Epub 2011 Mar 8
  •  Hand-held minimised extracorporeal membrane oxygenation: a new bridge to recovery in patients with out-of-centre cardiogenic shock. Arlt M, Philipp A, Voelkel S, Camboni D, Rupprecht L, Graf BM, Schmid C, Hilker M. Eur J Cardiothorac Surg. 2011 Sep;40(3):689-94. doi: 10.1016/j.ejcts.2010.12.055. Epub 2011 Feb 23.
  • Temporary Venoarterial Extracorporeal Membrane Oxygenation: Ten-Year Experience at a Cardiac Transplant Center. Tran BG, De La Cruz K, Grant S, Meltzer J, Benharash P, Dave R, Ardehali A, Shemin R, Depasquale E, Nsair A. J Intensive Care Med. 2016 Jun 14. pii: 0885066616654451. [Epub ahead of print
  • Extracorporeal membrane oxygenation 2016: an update. Butt W, MacLaren G. F1000Res. 2016 Apr 26;5. pii: F1000 Faculty Rev-750. doi: 10.12688/f1000research.8320.1. eCollection 2016. Granskning. PMID: 27158464

Alla referenser

  1. Ventetuolo CE, Muratore CS. Extracorporeal life support in critically ill adults. Am J Respir Crit Care Med. 2014;190(5):497–508.

  2. Extracorporeal membrane oxygenation for acute respiratory distress syndrome, Journal of Intensive Care, 2015, DOI: 10.1186/s40560-015-0082-7

  3. Epidemiology of acute lung injury.; Curr Opin Crit Care. 2005 Feb;11(1):43-9.; MacCallum NS1, Evans TW.