You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Select Your Country or Region
Skicka

Hjärt-kärlsjukdom (CVD) är den främsta dödsorsaken globalt med 17,5 miljoner uppskattade dödsfall varje år, vilket utgör 30 % av alla dödsfall. [1]

Cardiohelp System

Känner du till de olika behandlingsalternativen med extrakorporealt livsstöd/extrakorporeal membranoxygenering?

Många patienter med hjärt-kärlsjukdomar upplever kardiogen chock, en vanlig följd av en hjärtattack, eftersom hjärtmuskeln inte får tillräckligt med syre. Andra tillstånd som kan leda till hjärtsvikt och/eller lungsvikt är akut respiratorisk insufficiens (ARDS), allvarlig influensa (t.ex. H1N1), septisk chock och lungemboli. Patienter med allvarlig hjärt- och/eller lungnedsättning kräver omedelbar stabilisering och kanske transport inom sjukhuset.

Extrakorporealt livsstöd (ECLS) eller extrakorporeal membranoxygenering (ECNO) har blivit ett standardbehandlingsalternativ för att stabilisera berörda patienters blodcirkulation och/eller andningsfunktioner. [2]

Cardiohelp System

Extrakorporealt livsstöd för att förhindra organ- och vävnadsskada

Extrakorporealt livsstöd eller extrakorporeal membranoxygenering kan användas för att tillfälligt stödja hjärt- och/eller lungfunktionen (dvs. antingen delvis eller fullständigt stöd) under hjärt-lungsvikt. [3] Veno-arteriellt livsunderstöd används för patienter vars hjärtan inte stöder cirkulationen på ett adekvat sätt, vilket kan inträffa vid en hjärtinfarkt. Veno-venöst livsstöd tillhandahåller syresättningshjälp vid lungsjukdomar och används primärt när hjärtat fortfarande kan pumpa blod genom det cirkulatoriska systemet utan extra support. [4]

Tree lung visual

Minskning av CO₂ i blod

Underlätta skyddande ventilationsstrategier, även vid svåra fall av akut andningssvikt

Den veno-venösa användningen av Cardiohelp säkerställer effektiv syretillförsel och/eller minskning av CO2-nivån i blodet hos intensivvårdspatienter som lider av ARDS, sepsis eller andra indikationer som förknippas med akut andningssvikt. [4] [5]

ARDS

Visste du att extrakorporealt livsstöd kan rädda livet på ARDS-patienter?

ARDS fortsätter att innebära hög dödlighet. [7] Extrakorporealt livsstöd (ECLS) kan vara ett bra behandlingsalternativ när standardbehandlingar misslyckas. [8] Användningen av extrakorporealt livsstöd för vuxna med ARDS har ökat under det senaste decenniet. Fler och fler specialiserade sjukhus använder extrakorporealt livsstöd idag, och det finns många rapporter tillgängliga som bekräftar att extrakorporealt livsstöd ger förbättrade resultat för vuxna ARDS-patienter. [9]

När det gäller svårt sjuka eller skadade patienter får ingen tid gå förlorad. Det är därför som Getinge sedan länge satsar på att utveckla ECLS-tekniken. 

Cardiohelp-systemet är ett litet och lätt hjärt-lungstödjande system.

Trots att extrakorporealt livsstöd som tillhandahålls av Cardiohelp inte är en behandling i sig självt fungerar det som en brygga till tillfrisknande eller transplantation. Detta ger vårdgivarna mer tid att optimera patientens behandling samtidigt som det minskar belastningen på kroppen.

Alla referenser

  1. World Health Organization, Global status report on non-communicable diseases 2014.

  2. Butt W, MacLaren G. (2016) Extracorporeal membrane oxygenation 2016: an update; F1000Res. 2016 Apr 26;5. pii: F1000 Faculty Rev-750. doi: 10.12688/f1000research.8320.1

  3. Tran BG, De La Cruz K, Grant S, Meltzer J, Benharash P, Dave R, Ardehali A, Shemin R, Depasquale E, Nsair A.; Temporary Venoarterial Extracorporeal Membrane Oxygenation: Ten-Year Experience at a Cardiac Transplant Center; 2016; J Intensive Care Med. 2016 Jun 14. pii: 0885066616654451.

  4. ELSO Guidelines for Cardiopulmonary Extracorporeal Life Support; Extracorporeal Life Support Organization, Version 1.3 November 2013; Ann Arbor, MI, USA;

  5. Michele Umbrello, Paolo Formenti, Luca Bolgiaghi, and Davide Chiumello | Current Concepts of ARDS: A Narrative Review. | Int J Mol Sci. 2016 Dec 29;18(1). pii: E64. doi: 10.3390/ijms18010064

  6. Steven A. Conrad , L. Mikael Broman , Fabio S. Taccone , Roberto Lorusso , Maximilian V. Malfertheiner , Federico Pappalardo , Matteo Di Nardo , Mirko Belliato , Lorenzo Grazioli , Ryan P. Barbaro , D. Michael McMullan , Vincent Pellegrino , Daniel Brodie , Melania M. Bembea , Eddy Fan , Malaika Mendonca , Rodrigo Diaz , and Robert H. Bartlett | The Extracorporeal Life Support Organization Maastricht Treaty for Nomenclature in Extracorporeal Life Support. A Position Paper of the Extracorporeal Life Support Organization | All ajrccm Issues Vol. 198, No. 4 | Aug 15, 2018

  7. Ventetuolo CE, Muratore CS. Extracorporeal life support in critically ill adults. Am J Respir Crit Care Med. 2014;190(5):497–508.

  8. Bellani G, Laffey JG, Pham T, et al. LUNG SAFE Investigators; ESICM Trials Group. Epidemiology, Patterns of Care, and Mor­tality for Patients With Acute Respiratory Distress Syndrome in Intensive Care Units in 50 Countries. JAMA. 2016 Feb 23;315(8):788- 800.

  9. Toshiyuki Aokage, Kenneth Palmér, Shingo Ichiba and Shinhiro Takeda; Extracorporeal membrane oxygenation for acute respiratory distress syndrome; Journal of Intensive Care20153:17