You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Select Your Country or Region
Skicka
Thoracic drainage

Hjälp dina hjärt-thoraxpatienter och dina pediatriska patienter att snabbt komma på fötter.

Getinge erbjuder både ett komplett sortiment av thoraxdränageprodukter och ett sortiment av mobila dränage som hjälper dig främja tidig mobilitet. Med flera årtionden av erfarenhet som ledande inom thoraxdränageprodukter är det Getinge som sätter ribban för kliniska prestanda.

Thoracic drainage chest tube dressing

Thoraxdränageförband Evidensbaserade rekommendationer för praxis

Vård med thoraxdränageförband ifrågasätts ofta trots att det helt saknas forskning för vägledning.

I allmänna kirurgiska riktlinjer rekommenderas att man ska skydda snittet med ett sterilt förband i 24 till 48 timmar. Vårdgivare uppmanas att genomföra korrekt handhygien och sedan använda aseptisk teknik utan beröring eller helt steril teknik för att ta bort eller byta förband. Använd steril saltlösning för sårrengöring under de första 48 timmarna efter operationen, undvik topiska antimikrobiella medel när såren läker utan varbildning och styr aggressivt patienternas postoperativa glukosnivåer.[1] [2] [3]

Tips för att bedöma vattenlåset

Det är lätt att bli förvirrad när man försöker tolka vad som händer i vattenlåset. Låt oss visa hur man bedömer thoraxdränagets status.

Visa en demofilm

Doctor and nurses smiling

Mjölkar du fortfarande thoraxdränageslangar?

Att sköta ett thoraxdränage med blodkoagler tar värdefull omvårdnadstid. Att behålla thoraxdränagets öppenhet är en mycket viktig del av den postoperativa omvårdnaden som helt ombesörjs av sjuksköterskor och undersköterskor. De flesta sjukhusregler medger inte mjölkning av thoraxdränageslangar. Evidensbaserad forskning stödjer denna praxisändring.

Ladda ned en bibliografi med läsförslag vad gäller mjölkning av thoraxdränageslangar

Getinge Thoracic Drainage Ocean Oasis

Våt sugning eller torr sugning: Vilket system passar bäst för din verksamhet?

Även om båda alternativen skyddar patienten finns det anledning för kliniker att välja den ena framför den andra. Många användarvänliga funktioner kan hjälpa dig att bestämma vilket thoraxdränage som är rätt för just din verksamhet.

Läs mer om våt och torr sugning

Alla referenser

  1. National Collaborating Centre for Women's and Children's Health. Surgical site infection: prevention and treatment of surgical site infection. London, U.K.: National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE);2008.

  2. Institute for Clinical Systems Improvement. Perioperative protocol. Bloomington, MN: Institute for Clinical Systems Improvement (ICSI);2010.

  3. Mangram AJ, et al.: Hospital Infection Control Practices Advisory Committee. Guideline for prevention of surgical site infection. American Journal of Infection Control. 1999;27:97-134.