You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Select Your Country or Region
Skicka
Getinge ICU infrastructure

Infrastruktur

Skapa gynnsamma miljöer för läkande

Utforska en rad integrerade infrastrukturlösningar som är utformade för att optimera patientflöden, minska stress och förbättra välbefinnandet för både patienter och personal.

En tyst intensivvårdsavdelning
är en självklar del av framtidens intensivvård

Getinge och dess partners visar upp en lösning
för framtidens tysta intensivvårdsavdelning.

Läs mer om konceptet för en tyst intensivvårdsavdelning

Modulära rumssystem: Maquet Variward

Maquet Variward är ett helt integrerat modulärt väggsystem för intensivvårdsavdelningar som lämpar sig för såväl nybyggnation som modifierings- och utbyggnadsprojekt.
Korta byggtider, högsta möjliga flexibilitet och  säkra investeringar bidrar på ett hållbart sätt till sjukhusets lönsamhet och effektivitet.

Maquet Moduevo Intensive Care and recovery solutions

Takförsörjningsenheter: Maquet Moduevo

Maquet Moduevo-enheter kan hålla medicinska hjälpmedel för sjuksköterskestationer, monitorer,  och respiratorer. Takförsörjningsenheter, till skillnad från fasta vägglösningar , löser återkommande problem i vårdmiljöer.
Takmonterade enheter ger utrymme för förvaring av utrustning och håller kablarna borta  från golvet, samtidigt som de förbättrar åtkomsten till patienterna.

Coordinator overviews hospital bed ward capacity in the Getinge INSIGHT patient flow management solution

Patientflödeshantering: INSIGHT

INSIGHT är en lösning för patientflödeshantering  som säkerställer fullständig samordning, samarbete och kommunikation på och mellan avdelningar, optimerar processer och möjliggör bästa möjliga vård för patienterna.