You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Select Your Country or Region
Skicka
Doctor holding patients' hand

Vi täcker dig

Getinges perifera teknik för täckt stent kan hjälpa dig att få goda behandlingsresultat.

 
Atrium Advanta V12

Varför välja en täckt stent framför en ren metallstent?

Nyligen genomförda studier som COBEST har visat effektiviteten vid användning av täckta stentar (CS) jämfört med rena metallstentar (BMS) vid behandling av ocklusiv sjukdom i aorta-iliaka. Femårsresultaten i COBEST visade att CS har en mer varaktig patency jämfört med BMS på både kort och lång sikt. CS visade signifikant högre patency och en överlevnadsfördel jämfört med BMS i TASC C- och D-skada (p = 0,003). Dessutom fick färre patienter ben- och armrevaskularisering i CS-gruppen jämfört med BMS-gruppen (p = 0,02).

Atrium Advanta V12 finns inte tillgänglig i USA.

Läs om COBEST femårsresultat

peripheral stenting

Varför endovaskulär behandling borde vara förstahandsvalet för behandling av patienter med svår (TASC II C eller D) aorta-iliaka ocklusiv sjukdom

Överlägsna resultat har rapporterats vid användning av täckta stentar vid aorta-iliaka ocklusioner. Komplexa långsegmenta och bilaterala iliakocklusioner kan behandlas säkert endovaskulärt med hög frekvens av symtomresolution. Inledande teknisk framgång, låg morbiditet och mellanlångsiktig hållbarhet är jämförbar med resultaten vid öppen rekonstruktion.

Endovaskulär behandling med primär stent bör betraktas som förstahandsbehandling för nästan alla patienter med aorta-iliaka ocklusiv sjukdom.

Läs mer om studien

stent shapes

Välj den täckta stenten som anpassar sig till varje patients unika anatomi

Med sin PTFE-inkapsling och öppna celldesign kan Atrium Advanta V12 skräddarsys för att stämma med varje patients anatomi. V12 tillhandahåller alternativ för dina mångskiftande patientbehov.

Atrium Advanta V12 finns inte tillgänglig i USA.

Läs mer om Advanta V12 ballongexpanderbara täckta stent

Bilderna utgör en bilddemonstration och visar inte faktiska produkttillämpningar. Post-dilatation ska alltid utföras i enlighet med riktlinjerna inom Atrium Advanta V12 IFU.