You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Select Your Country or Region
Skicka

Kredit- & obligationsmarknaden

Getinges finansiella riskhantering är centraliserad för att tillvarata stordriftsfördelar, synergi-effekter samt för att minimera de operationella riskerna.

Den centrala treasuryfunktionen ansvarar för koncernens upplåning, likviditetshantering, valuta och ränteriskhanteringen samt agerar internbank för koncernens finansiella transaktioner.

De finansiella transaktioner som genomförs har som syfte att begränsa koncernens finansiella risker och att säkerställa Getinges finansiering.

Getinges ambition är att möta kreditvärderingskrav motsvarande “investmentgrade” och en skuldsättning (Net Debt to Adjusted EBITDA) som skall övervakas och hållas inom 2.5x. Getinges skuldsättning kan temporärt gå över denna nivå från tid till tid i samband med finansiering av förvärv eller med anledning av kortsiktiga effekter.

Koncernen skall eftersträva att diversifiera sina finansieringskällor och förfalloprofil för att minska refinansieringsrisken. Övervägande skall alltid tas i relation till back-up faciliteternas förfall när nya emissioner placeras i kapitalmarknaden.

Getinges tillgängliga likviditet, inkluderat outnyttjade kreditfaciliteter, skall alltid överstiga 1 000MSEK. Dessutom bör enbart 20% av Getinges utestående skuld förfalla inom 12 månader förutom när ersättnings krediter är överenskomna.

Finansieringskällor

Getinges finansiering på kapitalmarknaden sker under företagscertifikat program samt genom att utfärda obligationer under det svenska programmet med medellång löptid. I tillägg har Getinge en revolverande kreditfacilitet (RCF) motsvarande EUR 470 miljoner hos ett syndikat bestående av sex banker samt några få bilaterala lån från statliga kreditinstutitioner och kommersiella banker.

Medium Term Notes

För att kunna ställa ut obligationer i den svenska kapitalmarknaden, har Getinge satt på plats ett inhemskt obligationsprogram med medellång löptid (MTN). Kreditramen uppgår till SEK 6.0 miljarder och blev uppsatt 2018.

Finansiellt ramverk för sociala obligationer

Getinge har etablerat ett ramverk för att möjliggöra utfärdande av sociala obligationer. Bolaget Sustainalytics har tillhandahållit ett oberoendeett oberoende tredjepartsutlåtande avseende det sociala finansieringsramverket.